Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

8 uur per week CGO-docent

7 mei 2024

In september start het nieuwe geneeskundecurriculum, Erasmusarts 2030. Een van de grootste veranderingen is de overstap naar het casusgestuurd onderwijs (CGO). Om studenten tijdens het CGO te begeleiden zijn CGO-docenten nodig. Arjen Korpershoek, coördinator van de docentenpool, is op zoek naar 20-30 CGO-docenten. Arjen: ‘Het is nieuw en onbekend en het biedt de kans om interactief met studenten te werken én tegelijk te bouwen aan het curriculum.’

Deze functie is alleen beschikbaar voor Erasmus MC-medewerkers

Het CGO is één van de nieuwe onderwijsmethodes van het nieuwe geneeskundecurriculum Erasmusarts 2030 die start in september. Studenten leren tijdens het CGO biomedische kennis en vaardigheden eigen te maken aan de hand van verschillende realistische casussen. In de casusbesprekingen werken de studenten zelfstandig aan een casus met de hulp van een CGO-docent.  

Arjen is coördinator van de CGO-docenten: ‘Ik ben verantwoordelijk voor de docentenpool voor CGO en voor het projectonderwijs (PO) en daarmee dus het eerste aanspreekpunt voor deze docenten.’ Arjen zorgt ervoor dat voldoende docenten beschikbaar zijn om het CGO te geven. Hij is er voor de CGO-docent als er vragen zijn of problemen voorkomen, en organiseert intervisie om van elkaar te leren. Zo groeien ze in hun rol. En daar helpt Arjen hen bij samen met anderen, zoals de onderwijsadviseurs en het team Onderwijs- en Opleidingsondersteuning. 

Benieuwd wat CGO is en wat de rol van een CGO-docent inhoudt? 

Kom dan naar de lunchbijeenkomst: inkijkje op de rol van de CGO-docent op 16 mei van 12:00 tot 13:00 uur met gratis lunch in Onderwijsruimte 31! Daan Noij, projectleider onderwijsontwikkeling en implementatie, en Arjen Korpershoek presenteren daar wat CGO precies inhoudt en wat een toekomstige CGO-docent kan verwachten.

Meld je nu aan! Klik hier. (Alleen voor Erasmus MC-medewerkers)

Niet afdwalen 

Een CGO-docent begeleidt studenten tijdens de casusbesprekingen, waar de studenten zelf werken aan de casus. ‘De CGO-docent stuurt de groep aan de hand van de handleiding’, zegt Arjen. ‘Die geeft aanwijzingen en stelt de juiste vragen, zodat de groep niet afdwaalt. Elke casus heeft leerdoelen, die beschreven staan in een handleiding. De CGO-docent begeleidt de studenten zodat ze die behalen.’  

Geen expert 

Arjen: ‘Een CGO-docent is dus geen expert, maar moet wel kennis hebben over de biomedische wetenschappen. Huidige sollicitanten werken bijvoorbeeld in de apotheek, bij afdeling diëtiek, revalidatie of celbiologie. En hun functies verschillen van een medisch specialist tot een onderzoeker, PhD kandidaten, Arts in Opleiding (AIO), Arts Niet in Opleiding (ANIO)of AA.’ 
‘We ontvangen wekelijks nieuwe CV’s en plannen gesprekken in, maar we zijn er nog niet.’ ArjenVoorbereid aan het werk ‘Het onderwijs is interactief. De studenten zijn zelf aan het werk en de CGO-docent bewaakt die kaders. CGO-docenten worden hier uiteraard op voorbereid. Niet alleen krijgen ze een training over het CGO en de bijbehorende didactische vaardigheden, maar ze worden ook gebriefd door de casusontwikkelaar en krijgen intervisie. Zo ontwikkelt de CGO-docent zich tijdens het onderwijs.’ 

Weekinvulling 

Geïnteresseerde medewerkers hebben veel vragen over de praktische invulling: hoe ziet een week eruit? 

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit twee opties:

  • 8 uur per week: Een CGO-docent begeleidt 1 groep per week. Die groep heeft twee keer per week een twee-uur-durende casusbesprekingen, dus dat zijn 4 vast ingeplande uren. Daarnaast bereidt de CGO-docent zich in 4 uur voor, waarvan per casus een briefing van 30 minuten, dus 1 uur per week.
  • 14 uur per week: Een CGO-docent die 14 uur werkt begeleidt 2 groepen, waarvan dus 4 keer een casusbespreking (8 uur), en een briefing per casus (1 uur) en de rest is voorbereidingstijd met deels overleg en intervisie. 

‘Geïnteresseerde medisch specialisten vinden het lastig in te delen in hun rooster; voor een onderzoeker is dat iets makkelijker. Het is goed om te weten dat de casusbesprekingen ingepland worden op de dinsdag, woensdag en donderdag, en dat de CGO-docenten zelf kiezen welke twee dagen het handigst zijn. De overige voorbereidingen plannen zij zelf in.’ 

‘Deze functie doe je in 8 uur of 14 uur, naast je huidige functie.’ 

Handleiding 

12 Studenten werken samen in een casusbespreking. Zo’n casusbespreking heeft een vast stramien: (1) check op voorkennis (Hebben studenten de zelfstudieopdrachten gedaan?), (2) aan de slag met de casus en (3) check op het behalen van de leerdoelen. Wat er wanneer wordt besproken staat in de handleiding. De docent hoeft dit dus niet zelf te bedenken. 

Signalerende rol 

‘Een CGO-docent heeft ook een signalerende rol’, vertelt Arjen. ‘Als een student niet goed meedoet, en keer op keer de zelfstudie niet maakt, kan de docent dat signaleren. Die bespreekt dit met de student en kan de student eventueel doorverwijzen naar een VIP-coach of studieadviseur. Als er problemen voorkomen, is er een protocol die CGO-docenten kunnen volgen, bijvoorbeeld als studenten niet goed meedoen in de casusbespreking. Wanneer de leeropbrengsten niet geheel behaald worden kan de feedback van de CGO-docent hierover gebruikt worden om de casus zo nodig aan te passen en het onderwijs te verbeteren.’ 

Interesse of vragen? 

Denk jij nu ‘CGO-docent, misschien is dat iets voor mij?’ kom dan naar de lunchbijeenkomst: een inkijkje in de rol van de CGO-docent op donderdag 16 mei van 12:00 tot 13:00 uur inclusief lunch. Daan Noij, projectleider onderwijsontwikkeling en implementatie, en Arjen presenteren daar de inhoud van het casusgestuurd onderwijs en wat de rol van een CGO-docent inhoudt. Meld je nu aan

Inschrijven   (Alleen voor Erasmus MC-medewerkers)

Voor vragen, schroom niet om contact op te nemen met Arjen Korpershoek via arjen.korpershoek@erasmusmc.nl. 

Lees meer op Agora:  CGO-docent.  (Alleen voor Erasmus MC-medewerkers)

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen zoals vergoeding, tijdsbesteding, en meer op de FAQ (CGO-docent) (Alleen voor Erasmus MC-medewerkers)