Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Erasmusarts 2030 on tour

22 februari 2024

Patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn in het Erasmus MC georganiseerd in thema’s. Die zijn belangrijke bronnen voor de inhoud van het nieuwe geneeskunde curriculum Erasmusarts 2030. Daarnaast vertegenwoordigen ze het toekomstige werkveld van de studenten. Alle reden voor de projectorganisatie EA2030 om met de themabesturen van gedachten te wisselen.

De afgelopen maanden tourde Erasmusarts 2030 langs de themabesturen. Doel was afdelingshoofden en onderwijscoördinatoren informeren over het nieuwe curriculum dat in september van start gaat. Maar ook om te luisteren naar hun wensen en zorgen ten aanzien van het onderwijs. In januari presenteerden prodecaan onderwijs Maarten Frens en student-ambassador Lotje Thijssen EA 2030 aan het themabestuur van Sophia.

IZA en Convergence

Maarten lichtte de ambitie toe om basisartsen op te leiden die rolmodellen kunnen zijn in de volle breedte van de gezondheidszorg. Naast medische bekwaamheid zijn maatschappelijke betrokkenheid en technologische toepassingen daarom onderdelen van het nieuwe curriculum. Toekomstige Erasmusartsen kunnen ook in functies buiten de muren van het ziekenhuis werken en daarmee samenwerken. Daarmee sluit EA2030 aan bij strategische doelen van het Integraal Zorg Akkoord, zoals preventie, passende zorg en samenwerking, en bij de Convergentie, waarin het Erasmus MC, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam samenwerken.

Onderwijsvernieuwing 

Ook het onderwijs zelf verandert. Van grootschalige colleges naar kleinschalig Casusgestuurde onderwijs (CGO). Op de vraag of er daardoor meer docenten nodig zijn, antwoordde Maarten dat er juist minder nodig zullen zijn, die per docent meer uren aan onderwijs zullen besteden. ‘Van 1.000 docenten die allemaal een klein stukje specialistische stof behandelen, gaan we naar ruim 100 docenten die studenten begeleiden in een casus.’ Door de opzet van het ‘spiral curriculum’ komen onderwerpen in toenemende complexiteit terug in de casussen. Hiermee blijft er ruimte voor diepgang.

Lotje verwacht dat het Casusgestuurd onderwijs bijdraagt aan integratie van de stof waardoor deze beter beklijft. ‘In het huidige curriculum ben je een hoorcollege zo weer vergeten. Juist het vaardigheidsonderwijs blijft hangen. In het nieuwe curriculum pas je kennis meteen toe.

Profiel

Op de vraag waarin het Erasmus MC zich onderscheidt van andere opleidingen geneeskunde, antwoordde Lotje: ‘Wij weten meer door de aandacht die het Erasmus MC heeft voor wetenschappelijk onderzoek.’ In het nieuwe curriculum blijft die onverminderd bestaan. Casussen worden voorbereid in interdisciplinaire teams, waarin clinici en fundamentele onderzoekers zitten. Maarten: ‘Het Casusgestuurd onderwijs van EA2030 onderscheidt zich van Probleemgestuurd onderwijs door de studenten meer context en begeleiding te bieden. Hierdoor verwerven ze op een interactieve manier een solide basis van kennis en vaardigheden. Daarnaast besteedt het curriculum veel aandacht aan professionele en persoonlijke ontwikkeling, samenwerken met collega’s en andere disciplines, wetenschappelijke vorming en technologie. Zo leiden we toekomstbestendige artsen op.