Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Beenmergpunctie / Beenmergbiopsie

Bij verdenking op een verstoorde aanmaak van de bloedcellen, kan het nodig zijn het beenmerg te onderzoeken. Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid beenmergcellen opgezogen, dit noemen we een beenmergpunctie. Soms wordt ook een dun pijpje beenmerg afgenomen, dit noemen we een beenmergbiopsie.

Download PDF

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig, u hoeft bijvoorbeeld niet nuchter te zijn.

Over het onderzoek

In het beenmerg worden alle bloedcellen aangemaakt. Het beenmerg bevindt zich bij volwassenen vooral in het bekken, de ribben en in het borstbeen. Als er een verdenking is op een verstoorde aanmaak van de bloedcellen, kan het nodig zijn het beenmerg te onderzoeken. Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid beenmergcellen opgezogen, dit noemen we een beenmergpunctie. Soms wordt ook een dun pijpje beenmerg afgenomen, dit noemen we een beenmergbiopsie. Het afgenomen materiaal (de beenmergcellen en de beenmergbiopsie) wordt onderzocht in laboratoria van het Erasmus MC.

Verloop van de behandeling

Het onderzoek kan plaatsvinden op de polikliniek, waarbij u op een onderzoeksbank ligt. Wanneer u al bent opgenomen in het ziekenhuis vindt het onderzoek plaats op uw eigen kamer, waarbij u op bed ligt. Meestal wordt het beenmerg aan de achterzijde uit het bekken gehaald. U ligt dan op uw zij met de knieën opgetrokken. De dokter bepaalt de plaats van de punctie, desinfecteert de huid en verdooft vervolgens de huid en het botvlies.Dit kan gevoelig zijn. De dokter controleert of de verdoving goed is ingewerkt en brengt de beenmergnaald in. Dat geeft ter plaatse een drukkend gevoel. Wanneer vervolgens beenmergcellen worden opgezogen, kunt u enkele seconden pijn voelen die soms uitstraalt naar het been. Deze pijn is na het opzuigen weer verdwenen. Om de verschillende onderzoeken met de beenmergcellen te kunnen doen moet soms meerdere malen beenmerg worden opgezogen. Wanneer er een beenmergbiopsie wordt genomen, geeft ook dat een drukkend gevoel.  

Na het onderzoek

Nazorg en controles

Nadat de naald is verwijderd, wordt er een pleister op de punctieplaats gedaan. Het kan zijn dat u nog een kwartiertje op uw rug moet blijven liggen om de punctieplaats goed af te drukken en nabloeden te voorkomen.

Naar huis

De pleister mag er de volgende dag weer af en u kunt dan ook douchen. Na de punctie mag u weer autorijden. U kunt nog enige dagen last houden van een beurs gevoel op de punctieplaats. Hiervoor mag u zonodig paracetamol gebruiken, tenzij uw arts hier bezwaar tegen heeft.

De uitslag van het onderzoek

De laboratoriumonderzoeken kunnen enige tijd in beslag nemen. De uitslag van alle onderzoeken krijgt u van uw behandelend arts.

Vragen

Eventuele vragen kunt u stellen aan uw behandelend arts.


Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/patio. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris: