Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Behandeling van huidkanker door middel van chirurgie volgens 'Breuninger'

De micrografisch gecontroleerde chirurgie volgens ‘Breuninger’ is een techniek waarbij alle snijranden van het eruit gesneden weefsel worden bekeken.

Download PDF

Voorbereiding


Drie operatiedata

Omdat de patholoog tijd nodig heeft om het weefsel te verwerken en te bekijken zit er een week tussen de operatie rondes. In eerste instantie worden er 3 rondes ingepland, u krijgt dus drie operatiedata te horen. Afhankelijk of er nog tumor wordt gezien, zijn er meer of minder operatie rondes nodig.

Locatie

De operatie vindt steeds plaats op de Dagbehandeling van het specialisme dermatologie. Als de plastisch chirurg de wond sluit, wordt dit gedaan bij het specialisme plastische chirurgie.

Niet nuchter

De operatie wordt uitgevoerd onder lokale verdoving. U hoeft dus niet nuchter te komen.

Overzicht medicatie
Neemt u een overzicht mee van de medicatie die u gebruikt. Bloedverdunners kunt u meestal gewoon gebruiken, tenzij de dermatoloog iets anders met u heeft afgesproken.

Wanneer u corticosteroïden (bv predniso(lo)n, hydrocortison, dexamethason) en/of bloedverdunners gebruikt en uw behandelend arts is hiervan niet op de hoogte, dan wordt u verzocht om dit zo snel mogelijk door te geven. Wanneer uw arts hiervan reeds op de hoogte is, hoeft u niks te doen.

Vervoer
Wij raden u aan iemand mee te nemen, u mag niet zelf naar huis rijden. Als u een verband op of rond uw ogen heeft, is het raadzaam om de eerste week geen voertuig te besturen.

Kleding
Draag gemakkelijk zittende kleding die niet over uw hoofd uitgedaan moet worden. Draag geen sieraden of make-up op de dag van de behandeling.

Vakantie
Heeft u vakantie gepland in de weken na de ingreep, bespreek dit dan met de arts.

Over de behandeling

Wat is een ‘Breuninger’ en wat gaan we doen

De micrografisch gecontroleerde chirurgie volgens ‘Breuninger’ is een techniek waarbij alle snijranden van het eruit gesneden weefsel bekeken worden. Dit gaat in het kort als volgt: eerst wordt de huidkanker afgetekend op de huid en er wordt een assenstelsel (zie de afbeelding) getekend ter oriëntatie.


Het afgetekende stuk huid wordt eruit gesneden en op een stuk karton gespeld. Op dit karton staat hetzelfde assenstelsel getekend. Het weefsel wordt naar de patholoog gestuurd die het weefsel verder bewerkt. Van zowel de zijsnijranden als de bodem worden dunne plakjes gesneden.De plakjes worden gekleurd en onder de microscoop bekeken. Wanneer er nog tumor wordt gezien, geeft de patholoog aan waar dit precies zit aan de hand van het assenstelsel. De dermatoloog zal dan bij de volgende ronde van de operatie alleen op die plaats verder snijden.

Wanneer de patholoog heeft gezien dat er geen tumorcellen meer in de randen zit, wordt de wond gesloten. Wanneer de sluiting, ook wel reconstructie genoemd, groot is of op een moeilijke plaats zit, wordt soms de plastisch chirurg ingeschakeld voor de sluiting. Dit wordt van te voren met u besproken op het derma-plastische spreekuur. Hierbij zijn zowel een dermatoloog als een plastisch chirurg aanwezig om u uitleg te geven over de gang van zaken.

Na de behandeling

Nazorg en controles

Omdat bij u huidkanker geconstateerd is, zal er de eerste jaren controle van de huid nodig zijn. Hoe lang en hoe vaak dit nodig is hangt af van het type huidkanker. De eerste controle zal na 3 maanden plaatsvinden. Het litteken wordt hierbij goed in de gaten gehouden en de huid wordt nagekeken.

Naar huis

Na de operatie kunt u weer naar huis. Omdat er een week tussen de operatierondes zit, betekent dit dat u na de eerste twee operaties met een open wond naar huis gaat. De wond wordt goed verbonden door onze verpleegkundige. Wel is het soms nodig tussentijds langs te komen op de polikliniek voor wondcontrole en een schoon verband. In sommige gevallen is het nodig dat u een nacht wordt opgenomen ter observatie. Dit wordt van tevoren met u besproken.

Pijnmedicatie
In de meeste gevallen valt de pijn mee. Als u pijn heeft, kunt u bijvoorbeeld paracetamol innemen. Wij adviseren u in principe geen andere pijnstillers (zoals aspirine) te gebruiken omdat deze pijnstillers vaak een bloedverdunnend effect hebben en er een nabloeding zou kunnen optreden.

Na de sluiting van de wond

De eerste dagen nadat de wond is gesloten, verschijnt er meestal een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Er kan een zwelling optreden. Dit is een soort blauwe plek en is geen reden tot ongerustheid. Na de laatste operatie komt u nog 1 of 2 keer terug op het verpleegkundig spreekuur voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. Tot het verband eraf gaat en de hechtingen worden verwijderd, mag de wond niet nat worden. Wij adviseren u ook om zoveel mogelijk rust te houden en niet te bukken of zwaar te tillen. Het stoppen met roken bevordert de genezing van de wond.

Bijwerkingen en complicaties

Na de behandeling thuis

De kans op een nabloeding is het grootst gedurende de eerste 24 uur na de operatie. Als er een nabloeding optreedt, drukt u met een schone theedoek 15 minuten stevig tegen de wond. Als de bloeding niet stopt, kunt u contact opnemen met de Polikliniek dermatologie, telefoonnummer (010) 704 01 10. De Polikliniek is bereikbaar van 08:00 uur tot 16:30 uur. Buiten deze tijden belt u met de Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC, via telefoonnummer (010) 704 01 45.

Operatierisico’s

Geen enkele operatie is zonder risico's. Denkt u daarbij aan een nabloeding, een wondinfectie en het doorsnijden van een (huid) zenuw. Deze risico’s zijn gelukkig zeer zeldzaam en de operateur zal er alles aan doen om deze risico’s te vermijden.

Contact

Polikliniek dermatologie (010) 704 01 10 (van 08.00 uur tot 16.30 uur).
Bij een spoedgeval buiten kantoortijden belt u naar de spoedeisende hulp (010) 704 01 45. Vraagt u naar de dienstdoende arts van dermatologie.

Meer informatie

Kanker.nl
Informatie over kanker, de behandeling ervan of leven met kanker. Ervaringen van anderen. Hulp en ondersteuning.
www.kanker.nl

Huidkanker Stichting
Het platform voor niet-melanoom huidkankerpatiënten
www.hukas.nl

Stichting Melanoom
Kankerpatiëntenvereniging voor mensen met (oog)melanoom
www.stichtingmelanoom.nl


Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/patio. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris: