Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Diagnostische dag

Download PDF
Tijdens de diagnostische dag op de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde verzamelen we zoveel mogelijk gegevens. Hoe u zich kunt voorbereiden op deze dag, leest u in onderstaande informatie. Vragen die u na het lezen nog heeft, kunt u stellen aan de arts, verpleegkundige of doktersassistenteOver de diagnostische dag


Het doel van deze dag is het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens. Dat doen we door het uitvoeren van (aanvullende) onderzoeken. In de brief staat welke afspraken u heeft. Het kan zijn dat er gedurende de dag nog extra afspraken bijkomen. Houdt u er in ieder geval rekening mee dat de diagnostische dag tot in de middag duurt.

Een van de vrijwilligers begeleidt u op deze dag en zorgt ervoor dat u op tijd op de verschillende afspraken aankomt. Als dat nodig is, helpt de vrijwilliger u met het invullen van de vragenlijsten van de Zorgmonitor.

Voorbereiding


We willen goed inzicht krijgen in uw klachten en welke invloed deze hebben op uw welbevinden en uw dagelijkse functioneren. Daarom vult u thuis alvast een aantal vragenlijsten in, de zogenaamde 'zorgmonitor'. U vult de vragenlijsten in op:

https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/kno/gt/ask

De website en de inlogcode staan in uw brief met afspraken. Wanneer u problemen heeft met inloggen, neemt u tussen 9.00 en 11.00 uur contact op met de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde (keuze 3).

Als u geen computer met internetverbinding heeft, dan kunt u de vragenlijsten invullen op de polikliniek, tijdens de diagnostische dag. Zorg er wel voor dat u minstens een half uur vóór uw afspraak op de polikliniek aanwezig bent. U moet de vragenlijsten namelijk invullen voor uw eerste afspraak.

De uitslagen van de vragenlijsten zijn direct bekend bij de artsen. Zo kunnen zij meteen zien hoe het met u gaat en indien nodig hier actie op ondernemen. In het vervolg van uw behandeltraject, gaan we u vaker vragen om deze lijsten in te vullen, zo weten we precies hoe het met u gaat.

Medewerkers


U krijgt te maken met veel verschillende medewerkers van het specialisme keel-, neus- en oorheelkunde. Dat kunnen zijn:

Administratief medewerkers
De administratief medewerkers ontvangen u aan de balie op de polikliniek. Zij maken (vervolg)afspraken voor u en zijn in de wachtkamer uw aanspreekpunt.
Physician assistant kno
Uw eerste gesprek voert u met de physician assistant (pa). De pa is een medische zorgprofessional die is opgeleid binnen het specialisme keel-, neus- en oorheelkunde en die werkt onder directe supervisie van de kno-arts. De pa verricht medische handelingen en neemt taken over van de kno-arts.

Keel-, neus- en oorarts/hoofd-hals-chirurg
De kno-arts is uw behandelend arts en is verantwoordelijk voor het hele proces van het onderzoek en uw (eventuele) behandeling.

Arts-in-opleiding tot specialist kno
Een arts-in-opleiding tot specialist (aios) is een arts die wordt opgeleid tot kno-arts. De aios werkt onder directe supervisie van de kno-arts. Tijdens de diagnostische dag doet de aios een deel van het onderzoek.

Logopedist
De logopedist onderzoekt en behandelt mensen met stem-, spraak- en slikstoornissen. Mogelijk doet de logopedist nog aanvullend onderzoek bij u.

Verpleegkundigen en doktersassistenten
Verpleegkundigen en doktersassistenten nemen op verzoek van de arts bloed af en assisteren bij de diverse ingrepen op de polikliniek. U kunt bij hen terecht met vragen of voor aanvullende informatie.

Verpleegkundig consulent
De verpleegkundig consulent verwijst u, indien nodig, door naar bijvoorbeeld een diëtist, het pijnteam of een fysiotherapeut. Tijdens de verdere behandeling is de verpleegkundig consulent uw aanspreekpunt. Bij problemen neemt u contact op met de verpleegkundig consulent.

Lunch


De onderzoeken kosten veel tijd, daarom is er tussendoor tijd om te lunchen. In het centrale ontvangstgebied, de Passage, Arcade of het Plein kunt u voor verse broodjes en maaltijden terecht in koffiecorners en een restaurant. Er is ook een kleine supermarkt (AH-to-go).

Onderzoeken


Onderzoeken die u in ieder geval krijgt


Stroboscopie
Met een stroboscoop onderzoeken we uw strottenhoofd. Dit onderzoek is belangrijk om de trillingsfunctie van uw stembanden te beoordelen. Indien nodig verdoven we uw keel plaatselijk met een spray om hoestprikkels en andere reflexen tegen te gaan. De beelden worden vastgelegd op video, zodat we ze later nogmaals kunnen beoordelen.

Bloedonderzoek
We nemen een kleine hoeveelheid bloed bij u af. Dit is nodig om veilig contrastfoto’s te kunnen maken en bovendien heeft de anesthesist bloedonderzoek nodig om uw gezondheidstoestand in kaart te brengen.
Röntgenfoto's
We maken een:
  • X-Thorax: röntgenfoto van de longen
  • X-OPT: röntgenfoto van de boven- en onderkaak. Dit is van belang mocht bestraling een onderdeel van uw behandeling worden.

Onderzoeken die u eventueel krijgt, afhankelijk van de uitkomsten van de eerdere onderzoeken


CT-scan

Bij een CT-scan worden veel röntgenfoto’s gemaakt. Terwijl u op een onderzoekstafel ligt, draait de röntgenbuis om u heen en maakt opnames. Van alle beelden maakt de computer dwarsdoorsnedes van het lichaam, die samen een 3D-beeld vormen. Hierdoor kunnen we de anatomie en de ligging van de organen goed beoordelen. Het is ook mogelijk om eventuele afwijkingen in een orgaan of lichaamsdeel in beeld te brengen. Soms is het nodig om via een infuus contrastmiddel toe te dienen in de bloedvaten.

MRI-scan
De MRI werkt met een sterk magnetisch veld en radiogolven. Wie metaal in zijn lichaam heeft, kan niet in de MRI. De MRI zorgt dat de waterstofatomen in het lichaam een radiosignaal uitzenden. Van de beelden maakt de computer dwarsdoorsnedes die samen een 3D-beeld vormen. Het zachte weefsel is hierop goed te zien. U krijgt een koptelefoon of oordopjes in omdat het apparaat nogal luidruchtig is. Soms is het nodig om via een infuus contrastmiddel toe te dienen in de bloedvaten.

Echografie hals
Bij een echo weerkaatsen geluidsgolven op verschillende weefsels. Wat terugkomt van de ingezonden golf, vormt het plaatje. We kijken naar de lymfklieren in de hals. Indien nodig doen we tijdens dit onderzoek een punctie van de lymfklieren. Met een naald prikken we in 1 of meerdere lymfklieren om cellen te verkrijgen. De patholoog onderzoekt de cellen. De prikken zijn meestal minder pijnlijk dan bijvoorbeeld een infuusprik.

De uitslag


De uitslagen van alle onderzoeken worden tijdens een overleg besproken door de betrokken specialisten. Hierbij zijn de volgende specialismen aanwezig:

  • kno-arts
  • radioloog
  • radiotherapeut (bestralingsarts)
  • aios
  • physician assistant
  • verpleegkundig consulent.
Zij stellen samen een behandeladvies op. Een week na uw bezoek aan de polikliniek heeft u een afspraak met de kno-arts om dit behandeladvies met u te bespreken. Samen met u bepalen we vervolgens de verdere behandeling.

Vragen


Heeft u nog vragen, belt u dan gerust met de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde. Wij helpen u graag.

Contact


Polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO):

  • (010) 704 01 20. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
  • afsprakenkno@erasmusmc.nl