Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Kwetsbare ouderen binnen de gynaecologische oncologie

Deze informatie is bedoeld voor vrouwen van 70 jaar en ouder met eierstokkanker en hun naasten. De behandeling bestaat uit een combinatie van chemotherapie en/of een operatie. Vrouwen die fit zijn, kunnen deze standaardbehandeling meestal goed doorstaan. Bij minder fitte (kwetsbare) vrouwen is soms een aanpassing van de behandeling noodzakelijk.

Download PDF

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid is geen ziekte, maar een verzameling risicofactoren. We spreken van kwetsbaarheid als
  • de veerkracht van de oudere patiënt minder is
  • de patiënt gevoeliger is voor de nadelige effecten van ziekte en schadelijke effecten van medisch handelen.
Bij kwetsbare ouderen is het risico op lichamelijke en geestelijke achteruitgang na de behandeling en ziekenhuisopname meer dan gemiddeld. Hierdoor ontstaat een grotere afhankelijkheid van zorg en is er hulp nodig bij bijvoorbeeld, wassen en aankleden, huishouden en boodschappen doen. Daarnaast is het risico op overlijden groter.

Kwetsbaarheid inschatten

Het is soms moeilijk te voorspellen wie een behandeling met chemotherapie en/of een operatie goed kan ondergaan. Vooral bij patiënten ouder dan 70 jaar is er regelmatig sprake van kwetsbaarheid. Wij weten dat bij hen het risico op complicatie rondom een operatie hoger is en dat zij een langere herstelperiode nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat we vooraf extra goed inschatten welke behandeling het meest geschikt is. We beoordelen of u fit genoeg bent (niet kwetsbaar) aan de hand van een aantal vragen: de scorelijst G8. Dat doen we bij alle patiënten van 70 jaar en ouder die in aanmerking komen voor een grote operatie. Afhankelijk van de uitslag van de score, of op advies van de gynaecologisch oncoloog of internist-oncoloog, maken we een afspraak voor u met de anesthesioloog en de internist ouderengeneeskunde/geriater voor een beoordeling op kwetsbaarheid. Daarna kunnen we dan gezamenlijk, en in overleg met u, tot een goed advies komen zodat u de behandeling krijgt die voor u het meest geschikt is en aansluit bij uw wensen.

Afspraak met de anesthesioloog

De anesthesioloog is een arts die u de anesthesie – een narcose, sedatie (slaapmiddel) of verdoving – geeft voordat u wordt geopereerd. De anesthesioloog vraagt naar uw algemene gezondheid en eerder doorgemaakte ziekten. Ook vraagt de anesthesioloog naar bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de anesthesie. Hierbij kunt u denken aan allergieën of medicatie. Daarnaast krijgt u een lichamelijk onderzoek, waarbij de anesthesioloog vooral let op uw hart en longen. Omdat het gaat om een beoordeling van kwetsbaarheid, maakt de anesthesioloog ook een inschatting van het risico op complicaties rondom de operatie.

Afspraak met de internist ouderengeneeskunde, ofwel de geriater

De internist ouderengeneeskunde (de geriater) is een arts die is gespecialiseerd in de oudere patiënt die last heeft van verschillende aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De geriater voert een uitgebreid gesprek met u en onderzoekt u lichamelijk. Dit onderzoek wordt gedaan om te kunnen inschatten wat de mogelijke gevolgen van de behandeling zijn voor uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Multidisciplinair overleg kwetsbaarheid (MDO kwetsbaarheid)

Na uw gesprek met de anesthesioloog en de internist ouderengeneeskunde vindt het multidisciplinair overleg kwetsbaarheid plaats. Hierbij zijn aanwezig:
  • de anesthesioloog
  • de internist ouderengeneeskunde/geriater
  • de gynaecologisch oncoloog
  • de verpleegkundig specialist gynaecologische oncologie.
Zij bespreken welke invloed de behandeling kan hebben op uw lichamelijk en geestelijk functioneren. Denkt u hierbij aan het risico op complicaties, kans op (blijvend) verlies van zelfstandigheid en opname in een verpleeghuis na de behandeling. Zodra dit duidelijk is, bespreken zij wat er gedaan kan worden om de negatieve gevolgen van de behandeling zo klein mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van uw medicatie of het inschakelen van een diëtist en fysiotherapeut.

Soms adviseert het MDO kwetsbaarheid om een operatie niet te laten doorgaan. Dat doen wij wanneer zij verwachten dat de negatieve gevolgen van de behandeling niet opwegen tegen de positieve gevolgen. Het advies van het MDO kwetsbaarheid wordt besproken in het MDO gynaecologische oncologie. Tijdens dit overleg wordt bepaald welke behandeling haalbaar en zinvol is.

De uitslag

Na al deze gesprekken maken wij voor u een afspraak op de polikliniek gynaecologische oncologie. Hier hoort u het advies van het MDO gynaecologische oncologie en de beslissing van het MDO gyneacologische oncologie. Als het nodig is om hulp van een diëtist of fysiotherapeut in te schakelen, proberen wij dit zo dicht mogelijk bij uw huis te regelen.

Heeft u nog vragen?

Vragen kunt u altijd stellen aan uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist. Zij helpen u graag.

Contact

Erasmus MC
(010) 704 0 704

Kliniek gynaecologie
(010) 703 33 46

Polikliniek gynaecologische oncologie
(010) 704 02 51