Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Informatie voor professionals

Als zorg professional kunt u patiënten en hun naasten op een gemakkelijke manier doorverwijzen naar PATIO. Hiervoor is geen verwijzing in HIX nodig. Het is voldoende om de flyer van PATIO aan de patiënt te overhandigen en te vermelden waar PATIO te vinden is. Zijn er op de afdeling geen flyers van PATIO aanwezig? Laat dit dan ons weten via het e-mailadres: patio@erasmusmc.nl of bel ons: 010-7041202, wij zullen er dan voor zorgen dat de flyers op de afdeling geleverd worden.

Patiënt Informatiecentrum Oncologie (PATIO) is onderdeel van het Erasmus MC Kanker Instituut en biedt ondersteunende zorg voor alle oncologisch patiënten en naasten. PATIO kan van toegevoegde waarde zijn voor patiënten en naasten. PATIO straalt professionaliteit uit, mede doordat het verbonden is aan het Erasmus MC, terwijl het tegelijkertijd een huiskamer-gevoel biedt waar patiënten even weg zijn van de medische setting. PATIO is niet afhankelijk van geplande afspraken, een bezoek is laagdrempelig en er is professionele ondersteuning aanwezig. Deze zorg wordt geboden door de ondersteuningsconsulent om niet-medische vragen te beantwoorden.

PATIO voor professionals

Een luisterend oor of rustmoment

Oncologische patiënten komen regelmatig en in sommige gevallen zelfs dagelijks voor behandeling naar het Erasmus MC. In die logistiek kan PATIO behulpzaam zijn al vanaf het begin van het behandeltraject. Een belangrijk verschil met de reguliere medische zorg is dat PATIO niet afhankelijk is van geplande afspraken of tijdsdruk. Zodoende kan per individu bekeken worden waar op dat moment behoefte aan is: direct na een gesprek met de arts kunnen patiënten laagdrempelig en ‘anoniem’ hun verhaal kwijt aan getrainde vrijwilligers terwijl de voorkeur tijdens het wachten tussen afspraken juist een rustmoment kan zijn.
‘Ik heb geen partner dus ik kom hier heen om even gehoord te worden. Ik kan hier op adem komen en mijn ei kwijt. Je merkt dat de mensen bij PATIO met heel hun ziel en zaligheid voor dit werk hebben gekozen. Er is ruimte om te huilen en je hoeft hier met niemands gevoelens rekening te houden, in mijn omgeving moet ik juist zelf vaak mensen troosten over mijn eigen verhaal. De zware gesprekken kan ik hier kwijt en in mijn omgeving voer ik de luchtige gesprekken.’

De ondersteuningsconsulent

Ook kunnen patiënten bij PATIO terecht voor professionele ondersteuning geboden door de ondersteuningsconsulent. De ondersteuningsconsulent is een geschoolde en ervaren hulpverlener binnen de oncologie die buiten het ziekenhuis, op methodische wijze, met de patiënt en naaste(n) bespreekt wat het betekent om te leven met én na kanker. Gesprekken met de ondersteuningsconsulent gaan over alle niet-medische zaken, denk hierbij bijvoorbeeld aan vermoeidheid, emoties, relaties, seksualiteit en werk. Daarnaast inventariseert de ondersteuningsconsulent samen met de patiënt of en welke aanvullende zorg geïndiceerd is. De ondersteuningsconsulent ondersteunt de patiënt en diens behandelaar in het signalerings- en verwijsproces.

Workshops en muziek- en kunstzinnige therapie

PATIO biedt ook workshops en muziek- en kunstzinnige therapie. Deze activiteiten kunnen patiënten helpen om te ontspannen en draagt bij aan het welbevinden: patiënten hebben minder last van spanning, stress en pijn. Het kan troost, steun of nieuwe kracht geven. Ook voor de groep patiënten die soms verbaal minder vaardig zijn of problemen hebben met spraak ten gevolge van de behandeling biedt dit een mooi alternatief om emoties te uiten en te verwerken.

‘Ja ik vind het geweldig, de kunstzinnige therapie haalt dingen naar boven en dan komen de emoties los. Je hebt een weerslag van de afgelopen 5 jaar: het ziekteproces. Met kunstzinnige therapie kun je daar zelf vorm aan geven. De gesprekken tijdens de kunstzinnige therapie helpen om de emoties boven te krijgen.’

Steun voor naasten

Voor naasten van patiënten kan het aanbod van PATIO waardevol zijn. Daar waar patiënten tijdens de behandelperiode in de overlevingsmodus staan kan de behoefte voor naasten totaal verschillen. Zij krijgen extra taken naast de gewone bezigheden, werk en huishouden, terwijl logischerwijs de aandacht naar de patiënt gaat. Dit kan spanningen, onzekerheid en angsten met zich mee brengen terwijl zij zich mogelijk bezwaard voelen om deze te uiten in de directe omgeving. Ook voor hen is het belangrijk dat er een luisterend oor wordt geboden buiten de directe omgeving, om de drempel te verlagen om zich te uiten.

Ondersteuning na een behandelperiode

Na het beëindigen van de actieve behandelperiode kan het aanbod van PATIO waardevol zijn. Een deel van de patiënten en naasten ervaart namelijk dat zij na de actieve behandelperiode ‘in een gat vallen’. Soms dringt dan pas echt goed door wat zij de periode daarvoor hebben doorgemaakt terwijl gelijktijdig de emotionele steun die zij van de reguliere zorg ontvingen deels vervalt. PATIO biedt ook na de actieve behandelperiode haar diensten aan. PATIO kan door een open en vertrouwde sfeer een brug zijn zelf de draad van het leven met of na kanker op te kunnen pakken. Zo kan PATIO via de ondersteuningsconsulent fungeren als vraagbaak voor niet-medische zaken, zoals bevestiging geven over wat ‘normaal’ is in het leven met en na kanker.

‘Je gaat van 200% behandelperiode waar je leven geleid wordt door de medische wereld naar 0% en dan ben je medisch ontslagen. Dan is PATIO een mooie tussenfase en het is fijn dat je bij PATIO gesprekken kunt voeren met de ondersteuningsconsulent.’

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks