Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Medische vervolgopleiding

Huisartsopleiding

Onderwijsaanbieder: Huisartsgeneeskunde

De huisartsopleiding is een driejarige postacademische beroepsopleiding die werken in de praktijk combineert met cursorisch onderwijs. Het eerste en derde jaar van de opleiding wordt grotendeels in de huisartspraktijk doorgebracht. In het tweede jaar worden, afhankelijk van de ervaring, drie verschillende stages gelopen: in een ziekenhuis, verpleeghuis en GGZ-instelling.

Doelgroepen

Aios worden

Livestream voor geïnteresseerden huisartsopleiding 

Op donderdag 21 januari 2021 om 19.00 uur zal presentator Ernst van der Pasch (zanger, cabaretier, tv-presentator en wereldreiziger) vijftig minuten lang in gesprek gaan met onder andere aios, huisartsen en opleiders over de opleiding en het huisartsenvak.

De livestream is exclusief voor  basisartsen en studenten geneeskunde. Zij kunnen gratis deelnemen! Inclusief de mogelijkheid om vragen te stellen die tijdens de livestream beantwoord zullen worden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Of kijk op www.huisartsopleiding.nl/livestream.


Sollicitatieprocedure

De huisartsopleiding start twee keer per jaar. Solliciteren voor de huisartsopleiding kan gedurende de volgende aanmeldingsperioden:

Start opleiding   Aanmeldingsperiode 
Maart 2022  1 juni t/m 31 juli 2021       
September 2021     1 december 2020 t/m 31 januari 2021            

Solliciteren voor de huisartsopleiding verloopt landelijk via Huisartsopleiding Nederland. Wij verwijzen je graag naar hun website. Het tijdschema voor de selectieprocedure van Huisartsopleiding Rotterdam vind je op de onderwijsbank.

Huisartsopleiding Rotterdam en aios worden in Zeeland
De praktijken en stage-inrichtingen van Huisartsopleiding Rotterdam bevinden zich in Zuid-Holland (zuid), Noord-Brabant (west) en Zeeland. Desgewenst kun je de gehele praktijkopleiding in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland, inclusief westelijk Brabant volgen. Meer informatie over aios worden in Zeeland vind je op de website Zeelandzoektjou.

Combinatie huisartsopleiding en promotie-onderzoek
Het is mogelijk om de opleiding tot huisarts te combineren met een huisartsgeneeskundig promotie-onderzoek. Meer informatie hierover kun je vinden onder het kopje 'Aiotho worden'.

Aiotho worden

Het is mogelijk om de huisartsopleiding te combineren met een huisartsgeneeskundig promotie-onderzoek. Deze zogeheten aiotho-constructie (Arts In Opleiding Tot Huisarts-Onderzoeker) vergt dat een kandidaat zowel geschikt geacht wordt voor de huisartsopleiding als voor het succesvol uitvoeren van een promotie-onderzoek. De totale opleidingsduur wordt 5 tot 6 jaar, afhankelijk van een eventuele vrijstelling voor delen van het tweede jaar van de huisartsopleiding. De salariëring is conform de salariëring van huisartsen in opleiding.

De vakgroep huisartsgeneeskunde streeft ernaar om op een beperkt aantal bestaande en/of nieuwe onderzoeksprojecten aiotho-plaatsen te creëren. Getracht wordt de interesse van de kandidaat en de bestaande aandachtsvelden van de vakgroep op het gebied van onderzoek te 'matchen'.

De procedure voor het aiotho-schap is als volgt:

  • neem contact op met prof. dr. B.W. Koes, hoogleraar onderzoek huisartsgeneeskunde (b.koes@erasmusmc.nl). Er volgt een eerste gesprek waarin de mogelijkheden met je worden besproken en als deze je aanspreken, wordt in een tweede gesprek definitief besloten of de vakgroep je een onderzoeksaanstelling wil bieden;
  • je volgt de gebruikelijke sollicitatieprocedure voor de huisartsopleiding, waarbij je je interesse voor het aiotho-schap in je sollicitatiebrief vermeldt;
  • wanneer je bent toegelaten tot de opleiding en de onderzoekssectie van de afdeling je een onderzoeksaanstelling biedt, wordt aan de RGS toestemming gevraagd voor deze aiotho-constructie. Na goedkeuring vangt je aiotho-schap aan op hetzelfde moment als wanneer je anders met de huisartsopleiding was begonnen;
  • mocht een aiotho-constructie niet mogelijk zijn, maar je bent wel toegelaten tot de huisartsopleiding, dan kun je alsnog op de reguliere datum met de opleiding starten.

Meer informatie over de randvoorwaarden van de aiotho-constructie vind je in het Handboek Huisartsopleiding.

Opleider worden

“Door opleider te zijn houd ik plezier in mijn werk en zorg ik dat mijn kennis up to date blijft”

Geen huisartsopleiding zonder huisartsopleiders. Vooral in de praktijk leert de aios gedurende een jaar de uitvoering van het vak. Als opleider leer je er een vak bij.

In Rotterdam werken we samen met ruim 300 geregistreerde opleiders. Om de kwaliteit van het onderwijs en de continuïteit van ons vak te kunnen waarborgen, hebben we voortdurend nieuwe enthousiaste huisartsen nodig die mee willen werken aan de opleiding van hun toekomstige collega’s.

Bent u drie jaar huisarts (of vijf jaar parttime), enthousiast, communicatief vaardig en bereid op didactisch gebied te leren? Werkt u minimaal 40% voor minimaal 1600 patiënten (duo-opleiderschap is mogelijk)? Werkt u samen met gediplomeerde doktersassistentes? Wilt u een deel van de patiëntenzorg ruilen tegen opleidingstaken? Bent u werkzaam in een gecertificeerde praktijk? Dan is de functie van huisartsopleider misschien een aantrekkelijke nieuwe stap in uw loopbaan.

Scholingsprogramma
Wij bieden u ondersteuning bij het leren van het opleiderschap met een doortimmerd, gevarieerd en geaccrediteerd scholingsprogramma en met de mogelijkheid van een mentor gebruik te maken. De huisartsopleiding heeft vele jaren ervaring met een systematische didactische opleiding van opleiders. Wij werken voortdurend aan ons interactief en praktisch gericht leergangensysteem.

Passie voor opleiden
De landelijke opleidersvereniging LHOV maakte de korte film Deel de Passie, waarin drie huisartsopleiders u meenemen in hun passie voor opleiden. Wij geloven dat u door op te leiden zelf ook een betere huisarts wordt. Ook denken we dat de bijdrage van de opleiders aan de huisartsopleiding extreem waardevol en belangrijk is. Met deze film enthousiasmeren we huisartsen om opleider te worden. Zo kunnen we de toekomst van ons vak garanderen.

Meer informatie of direct aanmelden
Meer informatie kunt u verkrijgen bij huisartsdocent dr. Marloes Jacobs, via huisartsopleiders@erasmusmc.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook direct aanmelden. We hopen u te mogen begroeten als nieuwe huisartsopleider!

 

Opleider zijn

Informatie voor huisartsopleiders en stageopleiders is te vinden op onze onderwijsbank.

Docent worden

Wij zijn op zoek naar huisartsen die de huisarts van de toekomst willen opleiden op ons opleidingsinstituut. 

Docentenboekje

Ervaringsleren in de praktijk en onderwijs op het instituut zijn samen al jaren de pijlers onder de opleiding tot specialist huisarts. Reflectie op de ervaringen in de praktijk, theoretische verdieping, inzicht in het klinisch redeneren als kern van de huisartsgeneeskunde, verdieping in consultvoering en attitude zijn de basis voor het onderwijs op ons opleidingsinstituut.

We hebben vacatures voor twee typen huisartsdocenten:

  • Begeleidende huisartsdocent. U begeleidt samen met een gedragswetenschappelijk docent een groep van ca. 12 aios. Dit  houdt in dat u een deel van het onderwijs op de terugkomdag verzorgt, het Leren van Ervaringen en de voortgang begeleidt, praktijkbezoeken doet en de groep opleiders begeleidt die de aios in de praktijk opleiden.
  • Thematische huisartsdocent. U onderwijst groepen van ca. 18 aios interactief in een of meerdere thema's. De thema's betreffen: korte episode zorg, spoedeisende zorg, chronische zorg, zorg voor ouderen met complexe aandoeningen, zorg voor patiënten met SOLK, zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen, palliatieve en terminale zorg, preventie, zorg voor het kind en praktijkmanagement. U onderwijst ook de opleiders in hoe zij een aios binnen deze thema's kunnen opleiden.

Als huisartsdocent werkt u intensief samen met andere stafleden en ondersteunend personeel. Wij bieden u cursussen om uw didactische competenties op niveau te brengen. Een ervaren collega zal u coachen tijdens uw inwerkperiode.

Meer informatie over de functie en hoe u kunt solliciteren vindt u in de vacature Docent huisartsopleiding.

Inhoud opleiding

Opleidingsplan en curriculum

Opleidingsplan en curriculum
Het opleidingsplan beschrijft de opleiding tot huisarts zoals die door het opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC uitgevoerd wordt.

Voor aios die na 1 januari 2017 zijn gestart geldt het Landelijk Opleidingsplan 2016.
Voor aios die hiervóór zijn gestart geldt het Opleidingsplan maart 2013

Bij het opleidingsplan horen de volgende bijlagen:
Toetsing en beoordeling
Overzicht van een standaard curriculum

Deze specificatie van het curriculum biedt inzicht in welke onderwijsprogramma's in welk kwartaal aan de orde komen, waarbij vermeld staat of dit via de praktijk of via zelfstudie onderwezen wordt. In dit overzicht zijn ook de NHG-standaarden opgenomen. Het werken met deze standaarden wordt uitgelegd in ons handboek.


Thema's en onderliggende KBA's
De 10 thema's en 82 KBA's (Kenmerkende BeroepsActiviteiten) geven aios, opleiders en docenten een praktisch overzicht van de einddoelen van de huisartsopleiding. Op de website van Huisartsopleiding Nederland vind je hierover meer informatie.


Differentiatieonderwijs
In het derde opleidingsjaar kunnen aios extra competenties verwerven via differentiatieonderwijs.

Toetsing en beoordeling

De landelijke regelgeving en de Rotterdamse uitvoeringsregelingen t.a.v. toetsing en beoordeling kun je vinden in ons handboek.

Competentieprofielen

Competentieprofiel van de huisarts
Het competentieprofiel van de huisarts is een leidraad in het verwerven van competenties op 7 taakgebieden: vakinhoudelijk handelen, arts-patiënt communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, professionaliteit, wetenschap en onderwijs.

Het profiel bevat de onderwijskundige verantwoording, competenties per taakgebied, algemene eindtermen naar taakgebied en de koppeling met algemene competenties.

Voor aios die na 1 januari 2017 zijn gestart geldt het profiel uit 2016.
Voor aios die hiervóór zijn gestart geldt het profiel uit 2005


Competentieprofiel van de opleider
Dit profiel beschrijft de eigenschappen en bekwaamheden waaraan een excellente opleider voldoet. De competenties zijn uitgewerkt in indicatoren en niveaus van competentie (i.e., beginnend, gevorderd, ervaren). Het document is leidend bij het vaststellen van onderwijsdoelen voor het opleiderscurriculum en het ontwerp van onderwijs en toetsing. Competentieprofiel van de opleider CHVG, versie mei 2011.


Competentieprofiel van de docent
Dit profiel beschrijft de competenties waarover een bekwame docent behoort te beschikken. Competentieprofiel van de docent CHVG, versie april 2008.

Aansluitend aan het competentieprofiel is een scholingsplan voor docenten ontwikkeld. Het formuleert de uitgangspunten waaraan de landelijke scholing voor docenten moet voldoen. Daarnaast omschrijft het modulen die een bijdrage leveren aan de professionalisering van de docent. Landelijk scholingsplan docent CHVG, versie april 2008.

Naslag & waar vind ik welke informatie?

2021

Jaarplan 2021.2020

Jaarbeeld 2020

  

Jaarverslag 2020

Jaarplan 2020


2019

Jaarbericht 2019

 
Jaarverslag 2019 

Factsheet 20192018

Jaarbericht 2018

Jaarverslag 2018Informatie over de opleiding

Op onze onderwijsbank staat een handig overzicht van websites waar je allerlei informatie over de opleiding kunt vinden.

Missie en visie

Om invulling te geven aan de wens van aios, opleiders en stafleden om expliciet de visie achter beleid en de motivatie van de werkwijze van de Rotterdamse huisartsopleiding over te brengen, heeft het Coördinatie Team Onderwijs (CTO) een visiedocument en een canon opgesteld. Je kunt deze vinden op onze onderwijsbank.

Het CTO beschouwt ze als dynamische documenten en wil ze iedere paar jaar hernieuwen. De gegeven reacties door aios, opleiders en staf zijn in de laatste versies verwerkt. Als je op- of aanmerkingen hebt, dan verneemt het CTO deze graag. Dit is geen garantie dat alle adviezen onverkort worden overgenomen, maar we nemen ze zeker serieus.

Externe links

Een handig overzicht met links naar informatiebronnen kun je vinden op onze onderswijsbank.

Nieuws en evenementen

Augustijn

Augustijn is het tijdschrift van onze afdeling. Met dit blad willen we huisartsen en eerstelijnsorganisaties in onze opleidingsregio sterker verbinden aan onze afdeling en het Erasmus MC. Het blad komt 2x per jaar uit. Indien je op de verzendlijst wilt worden geplaatst, stuur dan een mail naar augustijn@erasmusmc.nl.


Nummer 25 - juni 2021 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Kernteam op HAPs, burn-out onder aios, onontgonnen onderzoeksterreinen, preventie knieartrose, aios-acteurs in actie, huisartsencrisisteam.


Nummer 24 - december 2020 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Opleiding, onderwijs en onderzoek in coronatijd, aiosdashboard geeft zicht op geleverde zorg, SEP-visitatie onderzoek, wijkscans door studenten, nieuwe vertrouwenspersonen huisartsopleiding.


Nummer 23 - juni 2020 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Afdeling Huisartsgeneeskunde 50-jaar, alles anders met Corona, vernieuwd onderwijs in Klinisch Redeneren, kwaliteitsmonitoring opleiders gedelegeerd, online begeleiding hardloopblessures.


Nummer 22 - december 2019 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Dit is het 10-jarig jubileumnummer met als onderwerpen: dreigend huisartsentekort in Zeeland, co-schap huisartsgeneeskunde wint MORE-prijs, vaardighedenonderwijs ook voor huisartsen in de regio, geen MRI-scan nodig voor volwassenen met traumatische knieklachten.


Nummer 21 - juni 2019 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Start onderzoeken Rijnmond Gezond, gewaardeerd EBM-onderwijs, subsidie onderzoek gezondheid mensen met verstandelijke beperking, curriculum voor huisartsopleiders.


Nummer 20 - december 2018 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Onderzoek naar Leren van Ervaringen, palliatieve zorgarts op de HAP, samenwerking onderzoek naar bewegingsapparaat met Universiteit Odense, nieuwe master geneeskunde.


Nummer 19 - juni 2018 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Maatschappelijk handelen in de huisartspraktijk; bilprik bij knieartrose; invloed daglicht op ouderen met verstandelijke beperking; differentiatie Spoedzorg; nieuw SkillsPlaza.


Nummer 18 - december 2017 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Onderzoek lage-rugpijn en voorspellen pijnbeloop artrose heup en knie; nieuw opleidingshoofd voorgesteld; MORE Onderwijsprijs voor afdeling; huisartsentekort in Zeeland.


Nummer 17 - juni 2017 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Corticosteroïden-injectie tegen pijn heupartrose; preventie burn-out bij aios; nieuwe contractering coassistenopleiders; onderzoek preventie hardloopkwetsuren.


Nummer 16 - december 2016 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Project Welzijn op recept; arts alert op lager IQ; toenemend belang maatschappelijk handelen; nieuw hoofd sectie Studentenonderwijs; flying doctors.


Archief Augustijn

Op onze onderwijsbank kun je de edities uit voorgaande jaren opzoeken.

Nieuws en evenementen

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier