Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
patient
Onderwijsaanbieder

Huisartsgeneeskunde

Onze afdeling verzorgt de opleidingen tot huisarts, tot arts voor verstandelijk gehandicapten en de kaderopleidingen bewegingsapparaat en spoedzorg. Daarnaast participeren we in het basiscurriculum Geneeskunde en doen we onderzoek naar huisartsgeneeskundige onderwerpen en naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Over ons

Onze opleidingen

Onze onderzoeken

Onze afdeling heeft 2 onderzoekslijnen:

  1. Huisartsgeneeskunde
  2. Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Samenwerking(en)

Het academisch huisartsennetwerk Primeur is de kern van alle praktijken waarmee de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC samenwerkt. Het netwerk wordt gevormd door 4 gezondheidscentra binnen Rotterdam en 8 gezondheidscentra in de regio Zuid-West Nederland. Binnen de 13 Primeur-centra werken 91 huisartsen, gezamenlijk leveren zij zorg aan ruim 155.000 patiënten. Momenteel zijn er 20 huisartsen in opleiding (aios) werkzaam binnen de Primeur-centra.

De Primeur-centra onderscheiden zich door integratie van alle academische taken: de centra leiden aios op tot huisarts, begeleiden co-assistenten tijdens het co-schap huisartsgeneeskunde en participeren in huisartsgeneeskundig onderzoek. Daarnaast gaan de academische centra zich onderscheiden door het leveren van academische patiëntenzorg, en het initiëren van zorginnovatie.

Het doel van het netwerk is om de samenwerking tussen universiteit en huisartsenpraktijken te versterken met als uiteindelijke doel de kwaliteit van opleiding, onderwijs en onderzoek en zorg voor de patiënt te verbeteren.

Meer informatie vindt u op de website van Primeur.

Praktische informatie

Augustijn

Met ons afdelingsblad Augustijn willen we huisartsen en eerstelijnsorganisaties in onze opleidingsregio sterker verbinden aan onze afdeling en het Erasmus MC. Het blad komt twee maal per jaar uit. Indien u op de verzendlijst wilt worden geplaatst, stuur dan een mail naar augustijn@erasmusmc.nl.


Nummer 27 - juni 2022 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Burn-out uit taboesfeer, Hoe kijken studenten naar huisartsgeneeskunde?, Sterfte, ziekte en toegang tot zorg bij dak- en thuislozen, Verwijzing bij plantaire hielpijn, Slaaphygiëne verstandelijk beperkten, Injectie in spier bij knieartrose.


Nummer 26 - december 2021 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Vaccineren op de markt, Erasmusarts 2030, landelijk onderzoek coronazorg in eerste lijn, SOLK-patiënten met een andere culturele achtergrond, Krachtige Basiszorg in de Beverwaard, promotieonderzoek Leren van Ervaringen.


Nummer 25 - juni 2021 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Kernteam op HAPs, burn-out onder aios, onontgonnen onderzoeksterreinen, preventie knieartrose, aios-acteurs in actie, huisartsencrisisteam.

Nummer 24 - december 2020 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Opleiding, onderwijs en onderzoek in coronatijd, aiosdashboard geeft zicht op geleverde zorg, SEP-visitatie onderzoek, wijkscans door studenten, nieuwe vertrouwenspersonen huisartsopleiding.


Nummer 23 - juni 2020 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Afdeling Huisartsgeneeskunde 50-jaar, alles anders met Corona, vernieuwd onderwijs in Klinisch Redeneren, kwaliteitsmonitoring opleiders gedelegeerd, online begeleiding hardloopblessures.


Nummer 22 - december 2019 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Dit is het 10-jarig jubileumnummer met als onderwerpen: dreigend huisartsentekort in Zeeland, co-schap huisartsgeneeskunde wint MORE-prijs, vaardighedenonderwijs ook voor huisartsen in de regio, geen MRI-scan nodig voor volwassenen met traumatische knieklachten.


Nummer 21 - juni 2019 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Start onderzoeken Rijnmond Gezond, gewaardeerd EBM-onderwijs, subsidie onderzoek gezondheid mensen met verstandelijke beperking, curriculum voor huisartsopleiders.


Nummer 20 - december 2018 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Onderzoek naar Leren van Ervaringen, palliatieve zorgarts op de HAP, samenwerking onderzoek naar bewegingsapparaat met Universiteit Odense, nieuwe master geneeskunde.


Nummer 19 - juni 2018 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Maatschappelijk handelen in de huisartspraktijk; bilprik bij knieartrose; invloed daglicht op ouderen met verstandelijke beperking; differentiatie Spoedzorg; nieuw SkillsPlaza.


Nummer 18 - december 2017 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Onderzoek lage-rugpijn en voorspellen pijnbeloop artrose heup en knie; nieuw opleidingshoofd voorgesteld; MORE Onderwijsprijs voor afdeling; huisartsentekort in Zeeland.


Nummer 17 - juni 2017 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Corticosteroïden-injectie tegen pijn heupartrose; preventie burn-out bij aios; nieuwe contractering coassistenopleiders; onderzoek preventie hardloopkwetsuren.


Nummer 16 - december 2016 (Klik op de afbeelding om de pdf te openen)
Project Welzijn op recept; arts alert op lager IQ; toenemend belang maatschappelijk handelen; nieuw hoofd sectie Studentenonderwijs; flying doctors.


Archief Augustijn

Op onze onderwijsbank kun je de edities uit voorgaande jaren opzoeken.

Vacatures

Aios worden
Afdeling: Huisartsgeneeskunde
Sectie: Huisartsopleiding
Dienstverband: bij SBOH, deeltijd mogelijk

Huisartsopleider worden
Afdeling: Huisartsgeneeskunde
Sectie: Huisartsopleiding
Vergoeding: per aios

Docent Huisartsopleiding worden
Afdeling: Huisartsgeneeskunde
Sectie: Huisartsopleiding
Dienstverband: minimaal 2 dagen per week

Coassistentopleider worden
Afdeling: Huisartsgeneeskunde
Sectie: Studentenonderwijs
Vergoeding: gerelateerd aan het soort coschap

Wie is wie

Afdeling
Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde: Prof.dr. P.J.E. (Patrick) Bindels

Opleidingen
Hoofd sectie Huisartsopleiding: Dr. J.M. (John) van Ochten
Hoofd sectie Opleiding voor Verstandelijk Gehandicapten: Drs. J.M.T. (Hanneke) Veeren
Hoofd sectie Studentenonderwijs: Dr. D.H.J. (David) Pols
Hoofd sectie Practicum Klinische Vaardigheden: Dr. J. (Jurgen) Damen

Onderzoek
Hoofd sectie Onderzoek Huisartsgeneeskunde: Prof.dr. S.M.A. (Sita) Bierma-Zeinstra
Hoofd sectie Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten: Dr. D.A.M. (Dederieke) Maes-Festen en Dr. T.I.M. (Thessa) Hilgenkamp

Bereikbaarheid

Telefoon/e-mail

De afdeling huisartsgeneeskunde kunt u telefonisch bereiken via (010) 703 0 004 of per
e-mail: huisartsgeneeskunde@erasmusmc.nl.

Adres

Onze afdeling bevindt zich in het Erasmus MC in het Na-gebouw op de 18e (receptie) en 19e verdieping. Het Na-gebouw is de kantoortoren naast het Sophia Kinderziekenhuis, klik hier voor de bereikbaarheidsfolder.

Bezoekadres: Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
Postadres: Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam