Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Ons verhaal

Erasmus MC Onderwijs

Analytische probleemoplossers, die thuis zijn in de wetenschap en midden in de samenleving staan. Onze afgestudeerden en onderzoekers zijn bruggenbouwers met (bio)medische, sociaalwetenschappelijke en technische kennis. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de medische wetenschap én de maatschappij, nu en in de toekomst.

Over ons

Alles begint met kennis

We zijn trots op het stevige fundament van biomedische kennis en begrip dat onze alumni kenmerkt. De veranderende aard van de wetenschap en techniek, waarbij de hoeveelheid kennis sneller groeit dan ooit, dwingt ons om anders naar onderwijs te kijken. We bereiden studenten voor op een leven lang leren. Dat is het vooruitzicht, en een voorrecht.

We zijn zelfkritisch

Het hoge niveau van onze opleidingen en de gerenommeerde reputatie van het Erasmus MC als onderzoeksinstituut maken we elke dag waar. Onze studenten leren om altijd vanuit meerdere perspectieven te kijken. Ons onderwijs legt het fundament voor de zorg van de toekomst. Er staat dus veel op het spel.

We zijn tolerante wereldburgers

We worden geïnspireerd door onze thuisbasis Rotterdam, waar we als opleiding graag een afspiegeling van willen zijn. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze opleidingen. Wetenschap en onderwijs vanuit inclusiviteit past bij ons wereldbeeld en is een katalysator voor onze impact op de samenleving.

We zoeken altijd de verbinding

Dat zie je in onze brede samenwerkingen, de convergentie met academische en technische partners zoals de TU Delft, de EUR, en onze maatschappelijke partners. Ons onderwijs en onderzoek bewijzen elke dag hun waarde voor de gezondheid van de samenleving.

We hebben oog voor het welzijn van onze studenten

Onze opleidingen vragen veel inspanning, samenwerking, persoonlijke groei en zelfredzaamheid. We zetten in op studentgestuurd onderwijs, met de mogelijkheid om interesses na te jagen en een eigen pad te volgen. Studenten en onderzoekers vormen onderling een netwerk dat steun en inspiratie geeft voor nu en in de toekomst. Ze worden geïnspireerde verbinders, die in de samenwerking vakgebieden overstijgen. En de taal van de dokter en de verpleegkundige, de engineer en de data scientist, de socioloog en de econoom begrijpen.

Deze waarden geven ons het lef om impact na te jagen

Geen ambitie is ondenkbaar. We zijn een vooraanstaand universitair medisch centrum, met onderzoek dat wereldwijd impact heeft. We houden ons bezig met grote medische, technische en maatschappelijke vraagstukken. Ons onderwijs heeft als missie om het beste uit onszelf en elkaar te halen, voor en met de wetenschap en samenleving.