Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Medische vervolgopleiding

Huisartsopleiding

De huisartsopleiding is een driejarige postacademische beroepsopleiding die werken in de praktijk combineert met cursorisch onderwijs. Het eerste en derde jaar van de opleiding wordt grotendeels in de huisartspraktijk doorgebracht. In het tweede jaar worden, afhankelijk van de ervaring, drie verschillende stages gelopen: in een ziekenhuis, verpleeghuis en GGZ-instelling.

Doelgroepen

Aiotho worden

Het is mogelijk om de huisartsopleiding te combineren met een huisartsgeneeskundig promotie-onderzoek. Deze zogeheten aiotho-constructie (Arts In Opleiding Tot Huisarts-Onderzoeker) vergt dat een kandidaat zowel geschikt geacht wordt voor de huisartsopleiding als voor het succesvol uitvoeren van een promotie-onderzoek. De totale opleidingsduur wordt 5 tot 6 jaar, afhankelijk van een eventuele vrijstelling voor delen van het tweede jaar van de huisartsopleiding. De salariëring is conform de salariëring van huisartsen in opleiding.

De vakgroep huisartsgeneeskunde streeft ernaar om op een beperkt aantal bestaande en/of nieuwe onderzoeksprojecten aiotho-plaatsen te creëren. Getracht wordt de interesse van de kandidaat en de bestaande aandachtsvelden van de vakgroep op het gebied van onderzoek te 'matchen'.

De procedure voor het aiotho-schap is als volgt:

 • neem contact op met prof. dr. B.W. Koes, hoogleraar onderzoek huisartsgeneeskunde (b.koes@erasmusmc.nl). Er volgt een eerste gesprek waarin de mogelijkheden met je worden besproken en als deze je aanspreken, wordt in een tweede gesprek definitief besloten of de vakgroep je een onderzoeksaanstelling wil bieden;
 • je volgt de gebruikelijke sollicitatieprocedure voor de huisartsopleiding, waarbij je je interesse voor het aiotho-schap in je sollicitatiebrief vermeldt;
 • wanneer je bent toegelaten tot de opleiding en de onderzoekssectie van de afdeling je een onderzoeksaanstelling biedt, wordt aan de RGS toestemming gevraagd voor deze aiotho-constructie. Na goedkeuring vangt je aiotho-schap aan op hetzelfde moment als wanneer je anders met de huisartsopleiding was begonnen;
 • mocht een aiotho-constructie niet mogelijk zijn, maar je bent wel toegelaten tot de huisartsopleiding, dan kun je alsnog op de reguliere datum met de opleiding starten.

Per 1 september 2024 hebben we een vacature voor een aiotho voor ons astmaonderzoek.

Opleider worden

“Door opleider te zijn houd ik plezier in mijn werk en zorg ik dat mijn kennis up to date blijft”

Geen huisartsopleiding zonder huisartsopleiders. Vooral in de praktijk leert de aios gedurende een jaar de uitvoering van het vak. Als opleider leer je er een vak bij.

In Rotterdam werken we samen met ruim 300 geregistreerde opleiders. Om de kwaliteit van het onderwijs en de continuïteit van ons vak te kunnen waarborgen, hebben we voortdurend nieuwe enthousiaste huisartsen nodig die mee willen werken aan de opleiding van hun toekomstige collega’s.

Bent u drie jaar huisarts (of vijf jaar parttime), enthousiast, communicatief vaardig en bereid op didactisch gebied te leren? Werkt u minimaal 40% voor minimaal 1600 patiënten (duo-opleiderschap is mogelijk)? Werkt u samen met gediplomeerde doktersassistentes? Wilt u een deel van de patiëntenzorg ruilen tegen opleidingstaken? Bent u werkzaam in een gecertificeerde praktijk? Dan is de functie van huisartsopleider misschien een aantrekkelijke nieuwe stap in uw loopbaan.

Scholingsprogramma
Wij bieden u ondersteuning bij het leren van het opleiderschap met een doortimmerd, gevarieerd en geaccrediteerd scholingsprogramma en met de mogelijkheid van een mentor gebruik te maken. De huisartsopleiding heeft vele jaren ervaring met een systematische didactische opleiding van opleiders. Wij werken voortdurend aan ons interactief en praktisch gericht leergangensysteem.

Passie voor opleiden
De landelijke opleidersvereniging LHOV maakte de korte film Deel de Passie, waarin drie huisartsopleiders u meenemen in hun passie voor opleiden. Wij geloven dat u door op te leiden zelf ook een betere huisarts wordt. Ook denken we dat de bijdrage van de opleiders aan de huisartsopleiding extreem waardevol en belangrijk is. Met deze film enthousiasmeren we huisartsen om opleider te worden. Zo kunnen we de toekomst van ons vak garanderen.

Procedure
In het traject om opleider te worden doorloopt u een telefonische intake, een visitatie van de praktijk, twee toetsen (landelijke kennistoets en consultvoeringstoets) en een tweedaagse introductiecursus. De tijd tussen aanmelding en starten met opleiden bedraagt ca. 7 tot 12 maanden. Per jaar zijn er twee momenten om in te stappen: bij aanmelding vóór 1 februari kunt u starten met opleiden per 1 september van datzelfde jaar. Aanmelden vóór 1 augustus leidt tot starten met opleiden per 1 maart van het volgende jaar.

Meer informatie of direct aanmelden
Meer informatie kunt u verkrijgen bij huisartsdocent dr. Marloes Jacobs, via huisartsopleiders@erasmusmc.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook direct aanmelden. We hopen u te mogen begroeten als nieuwe huisartsopleider!

Docent worden

Wij zijn op zoek naar huisartsen die de huisarts van de toekomst willen opleiden op ons opleidingsinstituut. 

Docentenboekje

Ervaringsleren in de praktijk en onderwijs op het instituut zijn samen al jaren de pijlers onder de opleiding tot specialist huisarts. Reflectie op de ervaringen in de praktijk, theoretische verdieping, inzicht in het klinisch redeneren als kern van de huisartsgeneeskunde, verdieping in consultvoering en attitude zijn de basis voor het onderwijs op ons opleidingsinstituut.

We hebben vacatures voor twee typen huisartsdocenten:

 • Begeleidende huisartsdocent. U begeleidt samen met een gedragswetenschappelijk docent een groep van ca. 12 aios. Dit  houdt in dat u een deel van het onderwijs op de terugkomdag verzorgt, het Leren van Ervaringen en de voortgang begeleidt, praktijkbezoeken doet en de groep opleiders begeleidt die de aios in de praktijk opleiden.
 • Thematische huisartsdocent. U onderwijst groepen van ca. 18 aios interactief in een of meerdere thema's. De thema's betreffen: korte episode zorg, spoedeisende zorg, chronische zorg, zorg voor ouderen met complexe aandoeningen, zorg voor patiënten met SOLK, zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen, palliatieve en terminale zorg, preventie, zorg voor het kind en praktijkmanagement. U onderwijst ook de opleiders in hoe zij een aios binnen deze thema's kunnen opleiden.

Als huisartsdocent werkt u intensief samen met andere stafleden en ondersteunend personeel. Wij bieden u cursussen om uw didactische competenties op niveau te brengen. Een ervaren collega zal u coachen tijdens uw inwerkperiode.

Meer informatie over de functie en hoe u kunt solliciteren vindt u in de vacature Docent huisartsopleiding.

Inhoud opleiding

Opleidingsplan en curriculum

Het opleidingsplan beschrijft de opleiding tot huisarts.

Huisartsopleiding Erasmus MC voert het Landelijk opleidingsplan (LOP) van de Nederlandse huisartsopleidingen lokaal uit. Het is gebaseerd op het landelijk toetsplan

Zodra je in opleiding komt, krijg je toegang tot de onderwijsbank met het lokale opleidingsplan en de Rotterdamse uitvoeringsregelingen t.a.v. toetsing en beoordeling. 

Missie en visie

Lees hier de missie en visie van Huisartsopleiding Erasmus MC (pdf).

Thema's en onderliggende KBA's

De 10 thema's en 82 KBA's (Kenmerkende BeroepsActiviteiten) geven aios, opleiders en docenten een praktisch overzicht van de einddoelen van de huisartsopleiding. Op de website van Huisartsopleiding Nederland vind je hierover meer informatie.

Competentieprofielen

Competentieprofiel van de huisarts

Het competentieprofiel van de huisarts is een leidraad in het verwerven van competenties op 7 taakgebieden:

 1. medisch handelen
 2. arts-patiënt communicatie
 3. samenwerking
 4. leiderschap
 5. maatschappelijk handelen
 6. kennis
 7. wetenschap en professionaliteit

Het profiel bevat de onderwijskundige verantwoording, competenties per taakgebied, algemene eindtermen naar taakgebied en de koppeling met algemene competenties. Lees hier het competentieprofiel van de huisarts.

Competentieprofiel van de opleider

Dit profiel beschrijft de eigenschappen en bekwaamheden waaraan een excellente opleider voldoet. De competenties zijn uitgewerkt in indicatoren en niveaus van competentie (i.e., beginnend, gevorderd, ervaren). Het document is leidend bij het vaststellen van onderwijsdoelen voor het opleiderscurriculum en het ontwerp van onderwijs en toetsing. Lees hier het competentieprofiel van de opleider CHVG.

Competentieprofiel van de docent

Dit profiel beschrijft de competenties waarover een bekwame docent behoort te beschikken. Lees hier het competentieprofiel van een docent CHVG.

Aansluitend aan het competentieprofiel is een scholingsplan voor docenten ontwikkeld. Het formuleert de uitgangspunten waaraan de landelijke scholing voor docenten moet voldoen. Daarnaast omschrijft het modulen die een bijdrage leveren aan de professionalisering van de docent. Lees hier meer over docent CHVG worden.

Naslag & waar vind ik welke informatie?

2024

Meerjarenplan 2024 en verder

 

2023

Jaarplan 2023

Jaarbeeld 2023


2022

Jaarbeeld 2022

Jaarverslag 2022

Jaarplan 2022


2021

Jaarbeeld 2021

  

Jaarverslag 2021

Jaarplan 20212020

Jaarbeeld 2020

  

Jaarverslag 2020

Jaarplan 2020


2019

Jaarbericht 2019

 
Jaarverslag 2019 

Factsheet 20192018

Jaarbericht 2018

Jaarverslag 2018Informatie over de opleiding

Op onze onderwijsbank staat een handig overzicht van websites waar je allerlei informatie over de opleiding kunt vinden.

Missie en visie

Om invulling te geven aan de wens van aios, opleiders en stafleden om expliciet de visie achter beleid en de motivatie van de werkwijze van de Rotterdamse huisartsopleiding over te brengen, heeft het Coördinatie Team Onderwijs (CTO) een visiedocument en een canon opgesteld.

Het CTO beschouwt ze als dynamische documenten en wil ze iedere paar jaar hernieuwen. De gegeven reacties door aios, opleiders en staf zijn in de laatste versies verwerkt. Als je op- of aanmerkingen hebt, dan verneemt het CTO deze graag. Dit is geen garantie dat alle adviezen onverkort worden overgenomen, maar we nemen ze zeker serieus.

Lees hier onze missie en visie Huisartsopleiding Erasmus MC 2022-2027.

Nieuws en evenementen

Magazine Augustijn

Augustijn is het tijdschrift van onze afdeling. Met dit blad willen we huisartsen en eerstelijnsorganisaties in onze opleidingsregio sterker verbinden aan onze afdeling en het Erasmus MC. Het blad komt 2x per jaar uit. Indien je op de verzendlijst wilt worden geplaatst, stuur dan een mail naar augustijn@erasmusmc.nl. Bekijk voor meer informatie de website van Augustijn.

Magazine Huisarts worden

Het magazine 'Huisarts worden' laat aan de hand van interviews en achtergrondartikelen zien hoe veelzijdig de huisartsopleiding én het vak zelf is. Alle onderdelen van de opleiding komen aan bod. Je leest interviews met verschillende soorten huisartsen en je komt meer te weten over hoe de opleidingsinstituten zich van elkaar onderscheiden.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier