Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Medische vervolgopleiding

Huisartsopleiding

De huisartsopleiding is een driejarige postacademische beroepsopleiding die werken in de praktijk combineert met cursorisch onderwijs. Het eerste en derde jaar van de opleiding wordt grotendeels in de huisartspraktijk doorgebracht. In het tweede jaar worden, afhankelijk van de ervaring, drie verschillende stages gelopen: in een ziekenhuis, verpleeghuis en GGZ-instelling.

Doelgroepen

Aios worden

Sollicitatieprocedure

De huisartsopleiding start twee keer per jaar. Solliciteren voor de huisartsopleiding kan gedurende de volgende aanmeldingsperioden:

Start opleiding   Aanmeldingsperiode 
September 2024  1 december 2023 t/m 31 januari 2024
Maart 2025   1 juni t/m 31 juli 2024            

Solliciteren voor de huisartsopleiding verloopt landelijk via Huisartsopleiding Nederland. Wij verwijzen je graag naar hun website. Het tijdschema voor de selectieprocedure van Huisartsopleiding Rotterdam vind je op de onderwijsbank.

Huisartsopleiding Rotterdam en aios worden in Zeeland
De praktijken en stage-inrichtingen van Huisartsopleiding Rotterdam bevinden zich in Zuid-Holland (zuid), Noord-Brabant (west) en Zeeland (inclusief Zeeuws-Vlaanderen). Als je de gehele opleiding in Zeeland wilt doen, kun je dat aangeven bij je sollicitatie en je kunt de pilot Zeeland opgeven als voorkeurslocatieMeer informatie over wonen en werken in Zeeland vind je op de website van Huisartsen in Zeeland en op die van Medisea.

Combinatie huisartsopleiding en promotie-onderzoek
Het is mogelijk om de opleiding tot huisarts te combineren met een huisartsgeneeskundig promotie-onderzoek. Meer informatie hierover kun je vinden onder het kopje 'Aiotho worden'.

GRATIS theatervoorstelling huisartsopleiding

In je studie heb je te maken met deadlines en de prestatiedruk om ‘de beste versie van jezelf’ te zijn. Ook je privéleven is mogelijk hectisch, om maar niets te missen. Hoe hou je jezelf mentaal gezond? En hoe ga je gezond om met werkdruk?

Thijs Launspach is psycholoog, schrijver van het boek Fokking druk! en podcastmaker. Hij geeft je tijdens de gratis theatervoorstelling op dinsdagavond 16 januari in Dordrecht nuchtere en praktische antwoorden op deze vragen. Mis het niet!

Na afloop in gesprek met aios
Na de voorstelling kun je tijdens de borrel praten met aios huisartsgeneeskunde over het vak en de opleiding.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Of kijk op www.huisartsopleiding.nl/theatertour. We zien je graag in het theater!

 

Magazine Huisarts worden

Het magazine laat aan de hand van interviews en achtergrondartikelen zien hoe veelzijdig de huisartsopleiding én het vak zelf is. Alle onderdelen van de opleiding komen aan bod. Je leest interviews met verschillende soorten huisartsen en je komt meer te weten over hoe de opleidingsinstituten zich van elkaar onderscheiden. Wil je het magazine thuis ontvangen? Stuur dan je adresgegevens naar support@huisartsopleiding.nl.

Aiotho worden

Het is mogelijk om de huisartsopleiding te combineren met een huisartsgeneeskundig promotie-onderzoek. Deze zogeheten aiotho-constructie (Arts In Opleiding Tot Huisarts-Onderzoeker) vergt dat een kandidaat zowel geschikt geacht wordt voor de huisartsopleiding als voor het succesvol uitvoeren van een promotie-onderzoek. De totale opleidingsduur wordt 5 tot 6 jaar, afhankelijk van een eventuele vrijstelling voor delen van het tweede jaar van de huisartsopleiding. De salariëring is conform de salariëring van huisartsen in opleiding.

De vakgroep huisartsgeneeskunde streeft ernaar om op een beperkt aantal bestaande en/of nieuwe onderzoeksprojecten aiotho-plaatsen te creëren. Getracht wordt de interesse van de kandidaat en de bestaande aandachtsvelden van de vakgroep op het gebied van onderzoek te 'matchen'.

De procedure voor het aiotho-schap is als volgt:

  • neem contact op met prof. dr. B.W. Koes, hoogleraar onderzoek huisartsgeneeskunde (b.koes@erasmusmc.nl). Er volgt een eerste gesprek waarin de mogelijkheden met je worden besproken en als deze je aanspreken, wordt in een tweede gesprek definitief besloten of de vakgroep je een onderzoeksaanstelling wil bieden;
  • je volgt de gebruikelijke sollicitatieprocedure voor de huisartsopleiding, waarbij je je interesse voor het aiotho-schap in je sollicitatiebrief vermeldt;
  • wanneer je bent toegelaten tot de opleiding en de onderzoekssectie van de afdeling je een onderzoeksaanstelling biedt, wordt aan de RGS toestemming gevraagd voor deze aiotho-constructie. Na goedkeuring vangt je aiotho-schap aan op hetzelfde moment als wanneer je anders met de huisartsopleiding was begonnen;
  • mocht een aiotho-constructie niet mogelijk zijn, maar je bent wel toegelaten tot de huisartsopleiding, dan kun je alsnog op de reguliere datum met de opleiding starten.

Meer informatie over de randvoorwaarden van de aiotho-constructie vind je in het Handboek Huisartsopleiding.

Opleider worden

“Door opleider te zijn houd ik plezier in mijn werk en zorg ik dat mijn kennis up to date blijft”

Geen huisartsopleiding zonder huisartsopleiders. Vooral in de praktijk leert de aios gedurende een jaar de uitvoering van het vak. Als opleider leer je er een vak bij.

In Rotterdam werken we samen met ruim 300 geregistreerde opleiders. Om de kwaliteit van het onderwijs en de continuïteit van ons vak te kunnen waarborgen, hebben we voortdurend nieuwe enthousiaste huisartsen nodig die mee willen werken aan de opleiding van hun toekomstige collega’s.

Bent u drie jaar huisarts (of vijf jaar parttime), enthousiast, communicatief vaardig en bereid op didactisch gebied te leren? Werkt u minimaal 40% voor minimaal 1600 patiënten (duo-opleiderschap is mogelijk)? Werkt u samen met gediplomeerde doktersassistentes? Wilt u een deel van de patiëntenzorg ruilen tegen opleidingstaken? Bent u werkzaam in een gecertificeerde praktijk? Dan is de functie van huisartsopleider misschien een aantrekkelijke nieuwe stap in uw loopbaan.

Scholingsprogramma
Wij bieden u ondersteuning bij het leren van het opleiderschap met een doortimmerd, gevarieerd en geaccrediteerd scholingsprogramma en met de mogelijkheid van een mentor gebruik te maken. De huisartsopleiding heeft vele jaren ervaring met een systematische didactische opleiding van opleiders. Wij werken voortdurend aan ons interactief en praktisch gericht leergangensysteem.

Passie voor opleiden
De landelijke opleidersvereniging LHOV maakte de korte film Deel de Passie, waarin drie huisartsopleiders u meenemen in hun passie voor opleiden. Wij geloven dat u door op te leiden zelf ook een betere huisarts wordt. Ook denken we dat de bijdrage van de opleiders aan de huisartsopleiding extreem waardevol en belangrijk is. Met deze film enthousiasmeren we huisartsen om opleider te worden. Zo kunnen we de toekomst van ons vak garanderen.

Procedure
In het traject om opleider te worden doorloopt u een telefonische intake, een visitatie van de praktijk, twee toetsen (landelijke kennistoets en consultvoeringstoets) en een tweedaagse introductiecursus. De tijd tussen aanmelding en starten met opleiden bedraagt ca. 7 tot 12 maanden. Per jaar zijn er twee momenten om in te stappen: bij aanmelding vóór 1 februari kunt u starten met opleiden per 1 september van datzelfde jaar. Aanmelden vóór 1 augustus leidt tot starten met opleiden per 1 maart van het volgende jaar.

Meer informatie of direct aanmelden
Meer informatie kunt u verkrijgen bij huisartsdocent dr. Marloes Jacobs, via huisartsopleiders@erasmusmc.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook direct aanmelden. We hopen u te mogen begroeten als nieuwe huisartsopleider!

Opleider zijn

Informatie voor huisartsopleiders en stageopleiders is te vinden op onze onderwijsbank.

Docent worden

Wij zijn op zoek naar huisartsen die de huisarts van de toekomst willen opleiden op ons opleidingsinstituut. 

Docentenboekje

Ervaringsleren in de praktijk en onderwijs op het instituut zijn samen al jaren de pijlers onder de opleiding tot specialist huisarts. Reflectie op de ervaringen in de praktijk, theoretische verdieping, inzicht in het klinisch redeneren als kern van de huisartsgeneeskunde, verdieping in consultvoering en attitude zijn de basis voor het onderwijs op ons opleidingsinstituut.

We hebben vacatures voor twee typen huisartsdocenten:

  • Begeleidende huisartsdocent. U begeleidt samen met een gedragswetenschappelijk docent een groep van ca. 12 aios. Dit  houdt in dat u een deel van het onderwijs op de terugkomdag verzorgt, het Leren van Ervaringen en de voortgang begeleidt, praktijkbezoeken doet en de groep opleiders begeleidt die de aios in de praktijk opleiden.
  • Thematische huisartsdocent. U onderwijst groepen van ca. 18 aios interactief in een of meerdere thema's. De thema's betreffen: korte episode zorg, spoedeisende zorg, chronische zorg, zorg voor ouderen met complexe aandoeningen, zorg voor patiënten met SOLK, zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen, palliatieve en terminale zorg, preventie, zorg voor het kind en praktijkmanagement. U onderwijst ook de opleiders in hoe zij een aios binnen deze thema's kunnen opleiden.

Als huisartsdocent werkt u intensief samen met andere stafleden en ondersteunend personeel. Wij bieden u cursussen om uw didactische competenties op niveau te brengen. Een ervaren collega zal u coachen tijdens uw inwerkperiode.

Meer informatie over de functie en hoe u kunt solliciteren vindt u in de vacature Docent huisartsopleiding.

Inhoud opleiding

Opleidingsplan en curriculum

Opleidingsplan en curriculum
Het opleidingsplan beschrijft de opleiding tot huisarts zoals die door het opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC uitgevoerd wordt.

Voor aios die na 1 januari 2017 zijn gestart geldt het Landelijk Opleidingsplan 2016.
Voor aios die hiervóór zijn gestart geldt het Opleidingsplan maart 2013

Bij het opleidingsplan horen de volgende bijlagen:
Toetsing en beoordeling
Overzicht van een standaard curriculum

Deze specificatie van het curriculum biedt inzicht in welke onderwijsprogramma's in welk kwartaal aan de orde komen, waarbij vermeld staat of dit via de praktijk of via zelfstudie onderwezen wordt. In dit overzicht zijn ook de NHG-standaarden opgenomen. Het werken met deze standaarden wordt uitgelegd in ons handboek.


Thema's en onderliggende KBA's
De 10 thema's en 82 KBA's (Kenmerkende BeroepsActiviteiten) geven aios, opleiders en docenten een praktisch overzicht van de einddoelen van de huisartsopleiding. Op de website van Huisartsopleiding Nederland vind je hierover meer informatie.


Differentiatieonderwijs
In het derde opleidingsjaar kunnen aios extra competenties verwerven via differentiatieonderwijs.

Toetsing en beoordeling

De landelijke regelgeving en de Rotterdamse uitvoeringsregelingen t.a.v. toetsing en beoordeling kun je vinden in ons handboek.

Competentieprofielen

Competentieprofiel van de huisarts
Het competentieprofiel van de huisarts is een leidraad in het verwerven van competenties op 7 taakgebieden: vakinhoudelijk handelen, arts-patiënt communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, professionaliteit, wetenschap en onderwijs.

Het profiel bevat de onderwijskundige verantwoording, competenties per taakgebied, algemene eindtermen naar taakgebied en de koppeling met algemene competenties. Competentieprofiel van de huisarts, versie september 2016.


Competentieprofiel van de opleider
Dit profiel beschrijft de eigenschappen en bekwaamheden waaraan een excellente opleider voldoet. De competenties zijn uitgewerkt in indicatoren en niveaus van competentie (i.e., beginnend, gevorderd, ervaren). Het document is leidend bij het vaststellen van onderwijsdoelen voor het opleiderscurriculum en het ontwerp van onderwijs en toetsing. Competentieprofiel van de opleider CHVG, versie mei 2011.


Competentieprofiel van de docent
Dit profiel beschrijft de competenties waarover een bekwame docent behoort te beschikken. Competentieprofiel van de docent CHVG, versie april 2008.

Aansluitend aan het competentieprofiel is een scholingsplan voor docenten ontwikkeld. Het formuleert de uitgangspunten waaraan de landelijke scholing voor docenten moet voldoen. Daarnaast omschrijft het modulen die een bijdrage leveren aan de professionalisering van de docent. Landelijk scholingsplan docent CHVG, versie april 2008.

Naslag & waar vind ik welke informatie?

2023

Jaarplan 2023


2022

Jaarbeeld 2022

Jaarverslag 2022

Jaarplan 2022


2021

Jaarbeeld 2021

  

Jaarverslag 2021

Jaarplan 20212020

Jaarbeeld 2020

  

Jaarverslag 2020

Jaarplan 2020


2019

Jaarbericht 2019

 
Jaarverslag 2019 

Factsheet 20192018

Jaarbericht 2018

Jaarverslag 2018Informatie over de opleiding

Op onze onderwijsbank staat een handig overzicht van websites waar je allerlei informatie over de opleiding kunt vinden.

Missie en visie

Om invulling te geven aan de wens van aios, opleiders en stafleden om expliciet de visie achter beleid en de motivatie van de werkwijze van de Rotterdamse huisartsopleiding over te brengen, heeft het Coördinatie Team Onderwijs (CTO) een visiedocument en een canon opgesteld. Je kunt deze vinden op onze onderwijsbank.

Het CTO beschouwt ze als dynamische documenten en wil ze iedere paar jaar hernieuwen. De gegeven reacties door aios, opleiders en staf zijn in de laatste versies verwerkt. Als je op- of aanmerkingen hebt, dan verneemt het CTO deze graag. Dit is geen garantie dat alle adviezen onverkort worden overgenomen, maar we nemen ze zeker serieus.

Externe links

Een handig overzicht met links naar informatiebronnen kun je vinden op onze onderswijsbank.

Nieuws en evenementen

Magazine Augustijn

Augustijn is het tijdschrift van onze afdeling. Met dit blad willen we huisartsen en eerstelijnsorganisaties in onze opleidingsregio sterker verbinden aan onze afdeling en het Erasmus MC. Het blad komt 2x per jaar uit. Indien je op de verzendlijst wilt worden geplaatst, stuur dan een mail naar augustijn@erasmusmc.nl. Bekijk voor meer informatie de website van Augustijn.

Magazine Huisarts worden

Het magazine 'Huisarts worden' laat aan de hand van interviews en achtergrondartikelen zien hoe veelzijdig de huisartsopleiding én het vak zelf is. Alle onderdelen van de opleiding komen aan bod. Je leest interviews met verschillende soorten huisartsen en je komt meer te weten over hoe de opleidingsinstituten zich van elkaar onderscheiden.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier