Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Wondconsulent

Startmoment: 1x per jaar in november
Duur: 12 maanden (15 scholingsdagen)
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Ben je werkzaam als wondverpleegkundige en heb je affiniteit met de coördinatie van de wondzorg binnen jouw organisatie. Wil je aan de slag als consulent maar mis je nog “skills” om deze functie voor jouw beroepspraktijk invulling te geven. Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Het werkveld van de wondzorg is dynamisch en divers. Zowel op het gebied van het herkennen van wonden met een vertraagde genezingstendens,  als op het gebied van preventie en wondbehandeling. Daarbij  is er binnen de wondzorg steeds meer aandacht voor de factoren die van invloed zijn op de wondgenezing, voeding, pijn, leefstijl en de omgeving.

Als wondconsulent coördineer en bewaak jij het zorgproces tijdens de behandeling. Je werkt daarbij nauw samen met hulpverleners, experts uit verschillende werkvelden. Bezuinigingen in de zorg leiden er toe dat verzekeraars niet alle wondbedekkingsmaterialen vergoeden en dat zij kritische vragen stellen bij de bewezen effectiviteit en de efficiëntie van het product.  Dit vraagt van jou een kritische blik bij de keuze van beste materiaal en het implementeren van richtlijnen. 
Daarnaast heb je kennis over financiële en juridische regelingen in relatie tot wondzorg en -behandeling.  Netwerken is voor de wondconsulent een  vanzelfsprekendheid. Je initieert en participeert in overlegsituaties met collega’s uit verschillende werkvelden.

Inhoud

In je functie als wondconsulent heb je een coördinerende rol. 
Naast jouw expertise als wondverpleegkundige, waarbij je de situatie van de patiënt met een gecompliceerde wond  beoordeeld,  een behandelplan opstelt en het resultaat evalueert,  heb je ook een belangrijke rol bij het implementeren van een vernieuwd beleid. Je bent op de hoogte van factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de wondbehandeling en je anticipeert hierop.

Je adviseert wondverpleegkundigen en andere hulpverleners met betrekking tot verpleegkundige diagnostiek,  nieuwe richtlijnen, landelijke ontwikkelingen, behandeling en de keuze van materialen. Je hebt een actieve rol in het kwaliteitsbeleid binnen jouw instelling. En wordt geconsulteerd door diverse zorgprofessionals voor specifieke vragen. 

Om jouw functie als wondconsulent uit te voeren biedt de opleiding jouw handvatten op het gebied van samenwerken, adviseren, motiveren, ondernemen en beïnvloeden. Daarnaast leer je over kwaliteitsbeleid, het publiceren van een artikel en implementatie in de praktijk.

Op een interactieve wijze worden specifieke vakinhoudelijke ontwikkelingen op het gebied  van diagnostiek en behandeling gedeeld met vak experts.

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een (praktijk)begeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio geef je inzicht in jouw competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Wondconsulent. Het diploma is door het Platform Woundcare en WCS-Nederland erkend en geaccrediteerd door de V&VN.

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers (min 20 max 25) start de opleiding in november. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de opleiding.

De opleiding (12 maanden) bestaat uit ca. 15 scholingsdagen (incl. introductiedag en diplomering), verdeeld over clusters van 1, 2 of 3 dagen en een praktijkstage.

Toelatingseisen

 • Diploma wondverpleegkundige;
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
 • PC-vaardig in Word, e-mail en internet;
 • Beheersing van de Nederlandse taal;  
 • Goede beheersing van de Engelse taal i.v.m. het lezen van Engelstalige vakliteratuur;
 • Gedurende de opleiding minimaal 1 dag per week werkzaam met wondzorg.
 • HBO werk- en denkniveau

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze scholing aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.  

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. 

De opleiding tot wondconsulent  richt zich naast  de verdieping in de al aanwezige vakinhoudelijke kennis, voornamelijk op de overstijgende activiteiten van je functie.  Zo leer je bijvoorbeeld over beleidsniveaus en evidence based practice toe te passen bij de implementatie van een kwaliteitsverbetering. 

Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk, komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Gecompliceerde wonden expert
 • Ondernemen, samenwerken en consulentschap
 • Zelfmanagement, communicatie en coaching
 • Zorg voor kwaliteit: implementatieplan/onderzoek
 • Professionaliseren als wondconsulent.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing.

Voorbereiding

Je hebt  een belangrijke verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Tijdens de theorieopleiding kan je verschillende voorbereidende opdrachten gebruiken die je helpen bij de kennisverwerving  en de reflectie op jouw handelen.

Bijzonderheden

Deze opleiding is bedoeld voor Wondverpleegkundigen werkzaam als wondconsulent.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Lees ook onze leveringsvoorwaarden.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier