Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Jaarverslag en jaarrekening

Op deze pagina vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen van het Erasmus MC. Daarnaast vindt u hier ook het milieujaarverslag die gericht is op de verschillende aspecten uit het Milieuzorgsysteem van het Erasmus MC. Tot slot kunt u ook het Erasmus MC publieksjaarverslag bekijken, waarin onze eigen patiënten uitgebreid vertellen over hun ziekte en de behandeling(en) die zij krijgen in ons ziekenhuis.

Het Erasmus MC heeft het financiële resultaat van 2022 in 2023 zo goed als vast weten te houden. Het resultaat over 2023 bedroeg €45 miljoen positief bij een omzet van €2,4 miljard, ongeveer 2% van de omzet. Dit resultaat is vergelijkbaar met 2022 en 2021.

De omzet steeg onder meer door optimaal gebruik te maken van de beschikbare klinische en poliklinische capaciteit. Het ziekenhuis slaagde erin om via een strakke planning de gevraagde zorg aan patiënten te leveren, ondanks de personele krapte. Aan de andere kant stegen de personeelskosten door de cao-stijgingen en een groter aantal werknemers. Ook stegen de kosten van materialen, voeding en energie vanwege de hoge inflatie.

Tevreden maar voorzichtig

Financieel bestuurder Paul Boomkamp is tevreden: ‘Dankzij de niet-aflatende inzet van 18.000 collega’s in de patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs is het weer gelukt om een goed resultaat te boeken. In omstandigheden van toenemende schaarste hebben we in 2023 weer enorm veel werk verzet met elkaar. Dat we met alle kostenstijgingen het financieel resultaat uit 2021 en 2022 hebben weten vast te houden, is een compliment aan iedereen.’

Maar hij is ook voorzichtig. ‘We moeten in de komende jaren veel investeringen doen. Denk aan de nieuwbouw van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en een nieuw gebouw voor hoogwaardig medisch onderzoek. Tegelijkertijd zijn er forse investeringen nodig in digitalisering en ICT, de ontwikkeling van de campus en de Convergentie met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Die investeringen moeten we doen om als Erasmus MC maatschappelijke waarde te blijven creëren. Maar om dat te kunnen financieren, hebben we in de toekomst een hoger resultaat nodig.’

De wereld om ons heen

Die maatschappelijke waarde komt duidelijk terug in onze nieuwe vijfjarenstrategie, Koers28. Met Koers28 zetten we in op oplossingen die de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg adresseren. We werken eraan om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de zorg spelen hierin een grote rol. Ook zetten we stevig in op duurzaamheid.

Meer informatie