Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag 2021 geeft een overzicht van en een terugblik op 2021. Opnieuw een bewogen jaar in de geschiedenis van het Erasmus MC. Het was het tweede jaar waarin de Covid-19 pandemie grote invloed had op zowel de patiëntenzorg als het onderzoek en onderwijs. Hieronder volgen enkele highlights met een reactie van financieel bestuurder Paul Boomkamp.

Tweede coronajaar

Het Erasmus MC heeft in 2021, het tweede coronajaar een financieel resultaat geboekt van €46 miljoen. Dit resultaat bedraagt 2.2% van de omzet van €2.1 miljard. Deze cijfers zijn inclusief de bijdrage van het ADRZ. In 2020 was het resultaat €13 miljoen. Het resultaat 2021 is een afgeleide van goede prestaties op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs & onderzoek, en bedrijfsvoering. ‘Het is een mooi resultaat dat we tegelijkertijd hard nodig hebben om te investeren de komende jaren. Het draagt bij aan een gezonde en duurzame lange termijn bedrijfsvoering’, zegt financieel bestuurder Paul Boomkamp.

Patiëntenzorg

In de patiëntenzorg steeg het resultaat van €20 miljoen in 2020 naar €30 miljoen in 2021. Dit komt overeen met een resultaat van 1.7% van de omzet van €1.8 miljard. Ook in 2021 wist Erasmus MC de patiëntenzorg bovengemiddeld goed op peil te houden, ondanks de aanhoudende beperkingen van Covid-19. Dit betekent dat het Erasmus MC –net als in 2020- geen beroep hoeft te doen op de vangnetregeling van zorgverzekeraars voor gederfde inkomsten door Covid-19.

De geleverde prestaties in de patiëntenzorg hangen nauw samen met een optimaal gebruik van de bestaande capaciteit in het Erasmus MC. Boomkamp: ‘We zijn er op een gedreven wijze in geslaagd om via een strakke strategische, tactische en operationele planning telkens weer het laatste bed te vinden.’ Dat is mede te danken aan de decentrale organisatiestructuur in het ziekenhuis. Deze structuur zorgt ervoor dat afdelingen meer zelf kunnen regelen. Dit gaf afdelingshoofden, medisch specialisten en andere zorgprofessionals de ruimte om actief in te spelen op de telkens wisselende omstandigheden.

Bij deze dagelijkse zoektocht naar capaciteit heeft het ziekenhuis effectief gebruik kunnen maken van de moderne infrastructuur en het beschikbare vastgoed op de campus. Alles bij elkaar heeft het Erasmus MC in 2021 een stevig aandeel gehad in de Covid-zorg en de opschaling van IC-bedden, en tegelijkertijd de reguliere zorg maximaal doorgang kunnen laten vinden.

Onderwijs en onderzoek

In het onderwijs en onderzoek steeg het resultaat van €7 miljoen negatief in 2020 naar €16 miljoen positief in 2021, bij een omzet van €333 miljoen. De stijging in het resultaat 2021 komt mede door de verkoop van aandelen Harbour Biomed van €6 miljoen. Dit biotechbedrijf komt voort uit vindingen van o.a. het Erasmus MC en is eind 2020 in Hongkong naar de beurs gegaan.

Het Erasmus MC bleek bovendien een aantrekkelijke partner voor wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn zowel de tweede, derde als vierde geldstroom gestegen. Eind 2021 bestaat de onderzoekportefeuille uit ongeveer 1900 wetenschappelijke projecten in het brede medische spectrum van fundamenteel tot klinisch-toegepast onderzoek.

Bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering profiteerde het Erasmus MC in 2021 van ‘Slim Fit’. Dit programma is in 2020 gestart met als doel het financieel resultaat van het Erasmus MC duurzaam te verbeteren. Het gaat om een breed besparings- en efficiencyprogramma binnen de gehele organisatie. Anderhalf jaar na de start werpt het programma zijn vruchten af. Boomkamp: ‘Het zorgt voor een meer beheerste ontwikkeling in de personele en materiële kosten en versterkt het financiële bewustzijn.’

Rapportcijfer

De beperkingen door corona, zoals de lockdowns en de 1,5 meter samenleving hebben geen negatief effect gehad op de kwaliteit van de zorg. Integendeel, patiënten beoordeelden de zorg met een hoog rapportcijfer. Ze gaven aan de kliniek een cijfer van gemiddeld een 8,6. De bezoeken aan de poli’s kregen eveneens een rapportcijfer van gemiddeld een 8,6.

Getallen

In 2021 heeft het Erasmus MC 659.317 polikliniekbezoeken gehad en werden 30.771 patiënten opgenomen. De gemiddelde Covid-patiënt bracht 7,39 dagen door in het ziekenhuis. Dat is bijna 6 dagen minder dan in 2021. De overige opgenomen patiënten lagen gemiddeld 6,7 dagen in het Erasmus MC. De organisatie telt 16.180 medewerkers (inclusief dochterorganisatie ADRZ) en 4093 studenten.

Het Erasmus MC zichtbaar duurzaam in beweging

Ondanks de COVID-19 pandemie, is duurzaamheid binnen het Erasmus MC zichtbaar in beweging en wordt dit onderwerp steeds breder gedragen. Zo zijn er meerdere Green Teams op de afdelingen opgestart. Belangrijke convenanten en verklaringen zijn afgesloten op het vlak van mobiliteit en voeding en het Erasmus MC heeft een eigen concrete Green Deal Zorg 2.0 opgesteld, gebaseerd op de landelijk Green Deal Zorg 2.0.

Het duurzaamheidsverslag 2021 geeft een fraai samenvattend beeld van duurzame initiatieven die ook dit jaar hebben plaatsgevonden. Op diverse terreinen krijgen de doelstellingen van de Verenigde Naties (UNSDG’s) meer voet aan de grond. Zo draagt het Erasmus MC een steentje bij aan de realisatie van deze wereldwijde ambities.

Meer informatie