Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Privacyverklaring Digizorg

Digizorg dient als een hulpmiddel voor patiënten van het Erasmus MC om uw eigen gezondheidsgegevens bij te kunnen houden en om inzicht te verlenen in uw zorgtraject. Daarnaast kan het een leidraad bieden om een gesprek te voeren met uw behandelend arts.

Het Erasmus MC respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u Digizorg gebruikt, waarom we deze verzamelen, wie er toegang heeft tot deze gegevens en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Wanneer u in het Erasmus MC wordt behandeld is de algemene privacyverklaring van toepassing op de gegevens die worden gebruikt voor het aanbieden van zorg, zie hiervoor de: Privacyverklaring.

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van hulp. De gegevens worden niet gebruikt om uw gezondheidssituatie actief te monitoren vanuit de zorgverlener. Wanneer u zorgen heeft over wat de gegevens die u invult betekenen voor uw gezondheid, neem dan altijd zelf contact op met uw zorgverlener.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u de app installeert, zal u de eerste keer moeten inloggen met DigiD. Zo bewijst u dat het uw gegevens zijn en kunnen anderen niet bij uw gegevens komen zonder uw toestemming. Doordat u een patiënt bent in het Erasmus MC, hebben wij geen extra gegevens nodig. In de app kunt u persoonlijke gegevens terugvinden. Dit zijn de gegevens waarmee u bij ons bekend bent. Deze gegevens komen uit het patiëntendossier van het Erasmus MC of van een andere zorgverlener via het PGO.

In de app kunt u ook gegevens invullen of na toestemming overnemen uit andere bronnen zoals Google fit/ Apple health. De ingevoerde gegevens worden doorgestuurd naar het Erasmus MC. Daar worden ze opgeslagen in een database en kunnen ze worden ingezien door personen die betrokken zijn bij uw behandeling.

Doeleinden

Het doel van de app is om u te ondersteunen bij het beheren van uw gezondheidsgegevens en om u in staat te stellen beter inzicht te krijgen in uw gezondheid en zorgtraject. U kunt bijvoorbeeld uw medische gegevens als bloeddruk en temperatuur, afspraken met zorgverleners en andere gezondheidsinformatie bijhouden in de app. Dit stelt u in staat om uw gezondheid beter te begrijpen, uw behandelingen en afspraken met zorgverleners te plannen en te coördineren.

We gebruiken de persoonlijke gezondheidsgegevens die u opslaat in de app alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt. We delen uw gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We treffen technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of enige andere vorm van ongeautoriseerde verwerking.

Uw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
 • het gebruik van de app 
 • om toegang te verschaffen tot de app 
 • het aanbieden van voorlichting 
 • het inzien van afspraken
 • contactpagina  
 • het invoeren van zelfmeting
 • het invoeren van vragenlijsten 
 • gebruik van de persoonlijke gezondheidsomgeving  
 • overzichten voor behandelend artsen van het Erasmus MC (Zorgverlenerscockpit) 

Wat gebeurt er met uw gegevens bij gebruik van Digizorg?

Hieronder wordt verder ingegaan op de functionaliteiten die Digizorg heeft en wat het Erasmus MC doet met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van Digizorg.

1. Gebruik van de app

We verzamelen persoonsgegevens over het gebruik van Digizorg om onze dienstverlening te verbeteren, om inzicht te krijgen in het gebruik van de app, het identificeren van trends en patronen, en het nemen van maatregelen om de kwaliteit en veiligheid van de digitale dienstverlening te waarborgen. De gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon en worden anoniem opgeslagen en maximaal 730 dagen bewaard. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
 • applicatie versie
 • stad
 • provincie
 • land
 • device model
 • device type
 • operation system
 • aantal keer dat een pagina bekeken wordt

2. Toegang app

Om de app te gebruiken, maakt u een account aan. De eerste toegang tot de app wordt verleend op twee manieren:
 1. Inloggen via DigiD
 2. QR-code
We gebruiken persoonsgegevens om de identiteit van de gebruiker te verifiëren. De eerste inlogactie vindt plaats met DigiD om te verifiëren wie u bent. Inloggen met DigiD is een veelgebruikte methode in Nederland om toegang te krijgen tot diverse online diensten van overheidsinstanties, zoals belastingaangifte doen, uitkeringen aanvragen, studiefinanciering regelen. DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een systeem dat wordt beheerd door de Nederlandse overheid om de identiteit van gebruikers online te verifiëren.Meer hierover is te vinden via: DigiD.Bij het inloggen door middel van DigiD wordt er met behulp van het BSN in het elektrisch patiëntendossier gezocht welk dossier bij u hoort. Uw BSN wordt niet door Digizorg opgeslagen.

Nadat u voor het eerst ingelogd bent, kunt gebruik maken van een pincode, gezichtsherkenning of vingerafdruk om in te loggen in de app. Dit zijn biometrische gegevens. De gegevens zijn alleen opgeslagen op uw eigen apparaat.

Patiënten die geen DigiD hebben kunnen door middel van een QR-code inloggen die de zorgverlener, na het controleren van de identificatiebewijs, kan genereren. Deze code is 5 minuten geldig. Er worden hiervoor geen persoonsgegevens opgeslagen. De patiënt krijgt toegang tot zijn/haar dossier via een anonieme token met daarin een verwijzing naar het patiëntnummer uit het elektronisch patiëntendossier.

3. Patiëntvoorlichting

Patiëntvoorlichting in ziekenhuizen wordt vaak aangeboden in de vorm van folders. Folders zijn documenten die belangrijke informatie bevatten om patiënten te informeren over verschillende aspecten van hun gezondheid en de medische zorg die zij kunnen ontvangen. Ze zijn ontworpen om patiënten te ondersteunen bij het begrijpen van hun aandoening, behandelingsopties, voorbereiding op procedures, nazorg en andere relevante onderwerpen.

Via Digizorg wordt aan de hand van de afspraak die u heeft in het Erasmus MC, folders aangeboden in Digizorg. Ook kan een zorgverlener u handmatig extra folders toewijzen, wanneer dit voor u relevant is. Als u bijvoorbeeld binnenkort een operatie heeft, dan zult u een informatiefolder toegewezen krijgen waarin uitgelegd wordt wat u te wachten staat.

De behandelend arts kan via de zorgverlenerscockpit zien of u de folder gelezen heeft. Hij kan dit zien om te beoordelen of de arts of de verpleegkundige meer informatie moet geven over wat u te wachten staat.

4. Afspraken inzien

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens, zoals naam, en patiëntidentificatienummer om uw afspraken weer te geven in de app. Die gegevens krijgen we vanuit het Elektronisch patiëntendossier.

5. Contactpagina

Het doel van de contactpagina in Digizorg is om u als gebruiker te informeren over de manier waarop u contact kunt opnemen met uw polikliniek voor vragen, opmerkingen of andere gerelateerde zaken. Voor het tonen van deze informatie verwerken we geen persoonsgegevens van de gebruiker.

Ook geeft Digizorg de ruimte om feedback te geven op de Digizorg app. Hierbij kunnen verschillende persoonsgegevens worden verwerkt. Welke informatie wordt verwerkt is afhankelijk van de feedback die u geeft. Het bericht of de opmerkingen die u als gebruiker invoert in het feedback formulier kunnen persoonsgegevens bevatten, afhankelijk van de informatie die wordt verstrekt.

 

6. Chat

In de contactpagina kunt u naar de chat navigeren. In het chatoverzicht kunt u zien met welke kanalen u kunt chatten. Chat u met een algemeen kanaal – dan is deze alleen bestemd voor praktische en niet-medische vragen. Wat u kunt sturen en wat u kunt verwachten, wordt ook uitgelegd in het infoscherm dat aan de start van de chat getoond wordt. Chat u met een specialisme, dan kunt u hier met de vragen voor dat specifieke specialisme terecht. Ook hiervan wordt u op de hoogte gebracht door het informatievenster. 

Het bericht dat u in de chat verzend kan persoonsgegevens bevatten, dit is afhankelijk van de informatie die u verstrekt. De chat historie wordt opgeslagen in de Digizorg database en is alleen inzichtelijk voor de personen in het kanaal waar u een bericht naar toe heeft verzonden.  

Er worden algoritmes gebruikt om te helpen met het beantwoorden van uw vragen. De antwoorden worden altijd eerst beoordeeld door een medewerker voordat deze verstuurd worden.

Gebruik voor spoedvragen nooit de app, maar bel direct naar uw zorgverlener.

 

7. Zelfmeting

Uw zorgverlener kan u vragen een meting in te voeren, wanneer uw zorgverlener dat nodig acht of wanneer dit bij uw zorgpad hoort. U kunt bijvoorbeeld gevraagd worden uw bloeddruk, gewicht en temperatuur bij te houden in de app. Door middel van een dashboard kan uw zorgverlener deze gegevens inzien. Het is niet mogelijk om zelfmetingen in te voeren zonder dat uw behandelend arts u hierom vraagt.

Metingen voert u handmatig in aan de hand van apparatuur die het Erasmus MC u geeft. Ook kunt u gebruik maken van de koppelfunctie met uw Apple health of Google fit (IOS of Android versie). U zult om toestemming gevraagd worden voordat u dit kunt doen. U kunt per type meting wel of geen toestemming geven. Na toestemming stuurt Apple/Google de gegevens die u op uw apparaat hebt ingevoerd naar Digizorg. Digizorg stuurt geen gegevens van u terug naar Apple of Google. Digizorg slaat de meetwaarde op die u heeft ingevoerd en de datum en tijd waarop u dit heeft gedaan.

De informatie die u invoert is niet bedoeld om u en uw gezondheid op afstand te monitoren. De metingen worden gebruikt tijdens het gesprek met uw behandelend arts en zijn bedoeld om uw behandelend arts een beter beeld te geven over hoe het met u gaat. Wanneer u zorgen heeft over wat de gegevens die u invult betekenen voor uw gezondheid, neem dan altijd zelf contact op met uw zorgverlener.

Zelfmetingen worden opgeslagen in Digizorg. Wanneer de informatie relevant is voor uw behandeling neemt de arts uw gegevens op in het Elektronisch patiëntendossier van het Erasmus MC.

 

8. Vragenlijsten

Uw zorgverlener kan naast zelfmetingen ook vragenlijsten voor u klaarzetten. Deze vragenlijsten bieden een leidraad tijdens het gesprek met uw arts. De ingevulde vragenlijsten zijn alleen zichtbaar voor uw behandelaars.

Vragenlijsten worden lokaal opgeslagen in Digizorg. Wanneer de informatie relevant is voor uw behandeling neemt de arts uw gegevens op in het Elektronisch patiëntendossier van het Erasmus MC.

9. Zorgverlenerscockpit

De zorgverlenerscockpit is een overzicht waarin de zorgverlener taken zoals vragenlijsten en metingen klaar kan zetten. Als u taken invoert, kan uw behandelaar deze terugzien in de zorgverlenerscockpit. De gegevens worden door uw behandelaar bekeken om een beeld te krijgen hoe het met u gaat. U moet altijd zelf contact opnemen met uw behandelaar wanneer u twijfels heeft over uw gezondheid.

Grondslagen (juridisch)

Het Erasmus MC heeft uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in de app onder de juridische grondslagen:
 • Wettelijke verplichtingen: gegevens die ingevoerd worden kunnen relevant zijn voor het medisch dossier; wanneer dat zo is, geldt voor het Erasmus MC een plicht om die gegevens te bewaren. Die gegevens worden bewaard in het medisch dossier. Digizorg is geen medisch dossier, maar een hulpmiddel om uw eigen gezondheidsgegevens bij te kunnen houden en om inzicht te verlenen in uw zorgtraject.
 • Uitvoering overeenkomst: voor dienstverlening en uitvoering van uw behandeling, zoals het bijhouden, maken en wijzigen van afspraken en het verstrekken van medische informatie aan de gebruiker van de app. Indien uw arts vragenlijsten of thuismetingen heeft voorgeschreven om in te vullen dan geldt dit als onderdeel voor de uitvoering van de overeenkomst van de zorgrelatie.
 • Gerechtvaardigd belang: het gaat hierbij om het verzamelen van gegevens over het gebruik van de app.
Toestemming: door gebruik te maken van de PGO geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. U kunt uw toestemming altijd intrekken door geen gebruik te maken van de PGO.

Bewaartermijn

De gegevens die u zelf in de app invoert, zoals vragenlijsten en metingen, worden in de Digizorg database opgeslagen zo lang u een Digizorg account hebt. Dit geldt ook voor gegevens vanuit bijv. Apple Health of Google Fit. De informatie die u doorgeeft die relevant kan zijn voor uw behandeling, zoals metingen en vragenlijsten, kunnen ook in uw medisch dossier worden opgeslagen door uw behandelaar.

Alle gegevens die uit een medisch dossier komen van het Erasmus MC of een andere zorgverlener, blijven in die dossiers bewaard nadat u de app en uw account verwijderd. Medische gegevens die in uw medisch dossier van het Erasmus MC worden opgeslagen, worden bewaard conform de bewaartermijnen voor het medisch dossier. Meer informatie en de bewaartermijnen over gegevens die in uw medisch dossier worden opgeslagen, leest u op de pagina medische gegevens.

Persoonsgegevens over het gebruik van de app worden maximaal 730 dagen bewaard.

Machtiging op uw telefoon

De app kan toestemming vragen om functies van andere apps of functionaliteiten van de telefoon te gebruiken. Het kan hierbij gaan om het openen van de camera, het toegang verlenen tot de agenda, de locatie en de microfoon. Deze functionaliteit wordt alleen geactiveerd nadat er toestemming is verleend. Bij het vragen om toestemming, wordt de toepassing hiervoor uitgelegd.

Ook kan in de appstore voor alle app-machtigingen (na)gelezen worden waar de functie voor gebruikt wordt. Met updates kunnen automatisch extra mogelijkheden in elke groep worden toegevoegd. De machtigingen kunnen uitgezet worden in de instellingen.

Ontvangers

Gegevens uit de Digizorg database worden alleen gedeeld met uw behandelaar in het Erasmus MC. Digizorg deelt deze gegevens niet met anderen.

Waar bevinden uw gegevens zich?

De gegevens die het Erasmus MC verzamelt en gebruikt wanneer u gebruik maakt van Digizorg worden lokaal op uw eigen telefoon opgeslagen of op servers in Nederland.

Uw rechten

Als gebruiker van Digizorg heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
 • Recht op inzage: u kunt inzage vragen in de gegevens die worden verwerkt in het kader van de app. Veel informatie kunt u via de app al zelf inzien. Als u meer informatie wilt hebben, dan kunt u contact opnemen door middel van onderstaande contactgegevens.
 • Recht op correctie: als de gegevens die u zelf hebt ingevuld in Digizorg niet kloppen, dan kunt u ons vragen om deze gegevens te veranderen via onderstaande contactgegevens. Gegevens die uit het medisch dossier komen, kunnen alleen worden aangepast door uw zorgverlener. Meer informatie over het aanpassen van gegevens die in uw medisch dossier worden opgeslagen, leest u op de pagina medische gegevens.
 • Recht op vernietiging: U kunt het account van uw Digizorg app verwijderen door een mail te sturen via onderstaande contactgegevens. Als u uw account van de app verwijdert, worden al uw gegevens verwijderd uit de Digizorg database. De medische gegevens die vanuit uw medisch dossier bij het Erasmus MC zijn ingeladen in Digizorg, staan dan nog steeds in uw medisch dossier. Gegevens uit een medisch dossier kunnen vanwege patiëntveiligheid alleen worden verwijderd na beoordeling van een arts. Wanneer u (gegevens uit) uw medisch dossier wil verwijderen, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. U vindt meer informatie op de pagina medische gegevens.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om bepaalde toestemmingen in te trekken. Dit kunt u doen door middel van onderstaande contactgegevens.

Contact

Heeft u vragen over het gebruik van de app of wilt u gegevens inzien, laten corrigeren of vernietigen? Dit kan door een e-mail te sturen naar: app@erasmusmc.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw gegevens? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) van het Erasmus MC. Dit kan door een e-mail te sturen naar: functionaris.gegevensbescherming@erasmusmc.nl of door telefonisch contact op te nemen via: +31 10 703 49 86.

Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u gebruik maken van het digitale klachtenformulier. Na het invullen wordt het formulier automatisch verzonden naar de klachtenfunctionaris. Er is ook een mogelijkheid om uw klacht per post te sturen. Meer informatie over hoe u dit kunt doen vindt u via de website van het Erasmus MC.

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks