Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Meckelscan

Bij kinderen

Belangrijk: Een goede voorbereiding is erg belangrijk voor het slagen van het onderzoek. Lees daarom de informatie in deze brief aandachtig door.

Download PDF

Voorbereidingen

Uw kind mag in de 4 uur voor het begin van het onderzoek NIET eten of drinken. Bij pasgeboren kinderen overlegt u met de behandelend specialist. In het uur voorafgaand aan het onderzoek zal via een infuus ranitidine (Zantac) worden toegediend. De behandelend (kinder)specialist spreekt met u af hoe dit gaat gebeuren en waar.

Waarom moet u op tijd komen?

De radioactieve vloeistof die nodig is voor het onderzoek wordt speciaal voor uw kind klaargemaakt. Het is daarom belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Radioactiviteit

Radioactiviteit speelt een centrale rol voor de uitvoering van de diagnostische onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De hoeveelheid radioactiviteit die uw kind krijgt toegediend op onze afdeling is echter zo laag, dat de kans op schadelijke gevolgen verwaarloosbaar is. De stralingsdosis is te vergelijken met de dosis die uw kind krijgt bij een röntgenonderzoek. De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen.

Het onderzoek

Met dit onderzoek kan de aanwezigheid van maagslijmvlies in de darm worden opgespoord. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde komt uw kind op een bed onder de camera te liggen. Uw kind krijgt een injectie met een licht radioactieve vloeistof wat via een bloedvat in de arm wordt toegediend. Direct na de injectie worden gedurende 30 minuten foto’s gemaakt. Na het eerste gedeelte van het onderzoek wordt gevraagd of uw kind de blaas kan legen vervolgens wordt er nog een foto gemaakt die enkele minuten zal duren. Na 1 tot 1 ½ uur wordt er nog een foto gemaakt.

Hoe kunt u uw kind (tijdens het onderzoek) helpen?

  • Het is erg belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek goed stil ligt.
  • Het kan zinvol zijn als u iets meeneemt zoals speelgoed, een voorleesboek en eventueel een speentje.
  • U kunt een tablet/telefoon meenemen voor het afspelen van muziek of een filmpje.

SPECT-CT

Soms is het nodig aanvullende beelden te maken. Als aanvulling kan worden gekozen om een SPECT-CT (driedimensionale scan) te maken. Vaak wordt deze SPECT-CT in een andere ruimte gemaakt dan de rest van het onderzoek, waardoor u tussendoor mogelijk even moet wachten.

Knopen of metalenritsen storen dit onderzoek, zodat het nodig kan zijn kleding uit te doen. Wederom is het erg belangrijk dat uw kind goed stil ligt, ook wanneer tussendoor het bed verschuift.


Duur

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 2,5 uur, inclusief de wachttijd.

Na het onderzoek

U en uw kind kunnen na het onderzoek naar huis en/of school gaan, tenzij u andere onderzoeken of afspraken heeft in het ziekenhuis.

De uitslag van het onderzoek krijgt uw specialist. U krijgt dus de uitslag van haar/hem. Als medisch handelen op korte termijn noodzakelijk is, is er telefonisch contact tussen uw specialist en onze afdeling.

Zou u het willen melden bij de balie indien u binnen 48 uur na het onderzoek naar het buitenland gaat vliegen? Dan kunnen wij u een brief meegeven, waarin wordt uitgelegd dat uw kind een onderzoek met radioactiviteit heeft gehad en dat dit geen gevaar oplevert voor u of uw medepassagiers.

Begeleider

Tijdens het onderzoek kan één ouder of begeleider bij het kind blijven, tenzij de laborant die het onderzoek uitvoert anders beslist. De ouder of begeleider mag niet zwanger zijn.

Eigendommen

Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel dan met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Op de dag van het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan de medewerker bij het onderzoek.
  • Afdeling Nucleaire Geneeskunde (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 01 32
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704