Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Opnamemogelijkheid moeder en baby

Download PDF
Deze folder geeft informatie over de opnamemogelijkheid van moeder en baby op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC. De folder is bedoeld voor moeders die psychiatrische problemen hebben na de bevalling en voor hun naasten.

Psychiatrische problemen na de bevalling


Vrouwen kunnen na de geboorte van hun baby psychiatrische problemen hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

Depressie
Gekenmerkt door onder andere ernstige somberheid, geen plezier meer kunnen beleven en schuldgevoelens.Psychose: gekenmerkt door onder andere verwardheid en gestoorde beleving van de werkelijkheid.

Angst
G
ekenmerkt door beangstigende gedachtes of bijvoorbeeld dwangmatige gedachten.

Als hulp voor psychiatrische problemen in de thuissituatie niet voldoende is, kan een opname van de moeder samen met haar baby aangewezen zijn. Op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC kunt u samen met uw baby worden opgenomen. Tijdens de opname kunnen uw psychiatrische problemen behandeld worden en wordt uw moederschap ondersteund. U en uw baby zijn dagelijks zoveel als mogelijk en verantwoord is bij elkaar.

Hierdoor worden de mogelijkheden tot hechting zo optimaal mogelijk.

Uitzicht Euromast

Opname van moeder en baby op de afdeling Psychiatrie


U en uw baby slapen tijdens de opname gescheiden van elkaar. De baby slaapt op de babykamer en u op de afdeling. In het begin van uw opname verblijft u op de gesloten unit van de afdeling. Op de gesloten unit verblijven patiënten met uiteenlopende psychiatrische problemen. Er zijn dus niet alleen moeders met baby’s opgenomen. De toegangsdeur aan de gesloten unit kan alleen door een medewerker geopend worden. In een latere fase van uw herstel is het mogelijk om uw verblijf op de open unit voort te zetten.

kamer op afdeling

De babykamer bevindt zich op dezelfde afdeling als waar u verblijft, op de derde verdieping van het de afdeling Psychiatrie. De babykamer is speciaal ingericht voor het verblijf en de verzorging van baby’s. Er kunnen maximaal vijf baby’s op de babykamer verblijven.Het uitgangspunt is dat u zoveel als mogelijk en verantwoord is, uw baby zelf verzorgt.

Echter, de verzorging zal, zeker in het begin van de opname, in meer of mindere mate worden overgenomen door de verpleegkundige, de verzorgende en medisch studenten van de babykamer. Uw partner zal ook, bij de verzorging van de baby betrokken kunnen zijn.

Wat neemt u mee voor de baby


Voor de baby brengt u kleding, een haarborstel of kammetje, een nagelvijltje en nagelschaartje, een wandelwagen, flesjes en een fopspeen mee. Overige zaken die nodig zijn voor de verzorging worden door de afdeling verstrekt.

Consultatiebureau en vaccinaties


Tijdens de opname van moeder en baby zullen de afspraken en contacten met het consultatiebureau in uw eigen regio gehandhaafd blijven. In overleg met het behandelteam en u en/of uw partner kunt u vanaf de afdeling met uw baby naar het gaan. Op de babykamer worden geen consultatiebureaucontroles gedaan en/of vaccinaties gegeven.

Het multidisciplinair behandelteam


Op de opnameafdeling werkt een multidisciplinair team. Het team dat betrokken is bij de opname bestaat uit verpleegkundigen, babyverzorgenden, artsen (arts in opleiding totpsychiater, psychiater), een systeemtherapeut, activiteitenbegeleider, psychomotorisch

therapeut, een Infant Mental Health specialist (ouder-kindbehandelaar), een medisch maatschappelijk werker, paramedisch personeel (onder andere secretaresse, kliniek-assistente) en medisch studenten.

moeder en baby

Het behandelaanbod


Op basis van de psychiatrische problemen wordt er een diagnose gesteld. Op grond hiervan worden één of meer behandeldoelen afgesproken en wordt een behandelingsplan gemaakt. Het specifieke aanbod gericht op moeder en baby wordt gegeven door een team van

gespecialiseerde babykamer verpleegkundigen, babyverzorgenden en een Infant Mental Health specialist (ouder-kind behandelaar) gegeven. In de babykamer doet u de dagelijkse verzorging van uw baby. U wordt hierin ondersteund en begeleid door de gespecialiseerde babykamerverpleegkundige en de babyverzorgende. We streven ernaar dat u zo snel als mogelijk de zorg voor uw baby zelfstandig uitvoert. Het organiseren van verlof naar huis met de baby is daar een onderdeel van. Naast de dagelijkse verzorging van uw baby, zijn babymassage, video-interventiebegeleiding, ouder-kindtherapie en de moedergroep onderdelen van het behandelaanbod. De ouder-kindbehandelaar heeft een aantal gesprekken met u over de moeder-kindrelatie en de invloed van uw psychiatrische problemen op uw moederschap. Na een kennismakingsgesprek bespreekt u samen een voorlopig behandeldoel gericht op de moeder-kindrelatie.
Op afspraak wordt er een video-opname gemaakt, die met u en uw partner wordt teruggekeken. Na de video-opname wordt er samen met u een behandeldoel geformuleerd en aan het einde van de opname wordt deze met u geëvalueerd. Bij specifieke vragen rondom uw relatie met uw kind is het mogelijk om samen met uw partner een afspraak te maken met de ouder-kind behandelaar.

vader en moeder met baby

Uw partner*


De opname samen met uw baby kan ook voor uw partner gevolgen hebben, die mogelijk aandacht nodig hebben. U en/of uw partner kunnen dit bespreken met de verpleegkundige of behandelend arts. Aan het begin en aan het einde van de opname zal er bij uw partner een vragenlijst worden afgenomen (CarerOol&VAS) om op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in het welbevinden van uw partner. Zo nodig zal uw partner verwezen worden naar de eigen huisarts. Het betrekken van uw familie en andere naast betrokkenen kan u en/of uw partner helpen.

Ook is er de mogelijkheid van een gesprek met een systeemtherapeut, ook wel gezins- en relatietherapeut genoemd. Daarin kunt u onderwerpen bespreken die uw systeem betreffen: bijvoorbeeld uw partner, gezin, ouders of vrienden kring. Kortom, de mensen die betrokken zijn bij u en die voor u belangrijk zijn.

Die onderwerpen kunnen uiteenlopend van aard zijn: misschien voelt u zich bijvoorbeeld onvoldoende gesteund, of onbegrepen, voelt uw partner zich alleen staan, of weet uwpartner niet hoe om te gaan met wat er is gebeurd. Een of meerdere systeemgesprekken kunnen dan de gelegenheid bieden dit te bespreken en na te denken hoe u en uw partner elkaar zouden kunnen helpen.

Op de babykamer zijn er richtlijnen die zorgen voor structuur en duidelijkheid in een periode die voor zowel u als uw partner moeilijk kan zijn. Als behandelteam vinden we het belangrijk dat uw partner betrokken is bij de zorg voor uw baby zodat u samen de band kunt versterken. Uw partner is dan ook zeer wel kom op de babykamer tussen 10:00 uur en 20:00 uur, met uitzondering van de tijd van het lunchen, tussen 12:00 uur en 13:00 uur. Het doel hiervan is dat uw partner de zorg voor de baby op zich kan nemen. Het is wenselijk dat uw

partner de babykamer verlaat op het moment dat uw baby slaapt. De verpleegkundige kan eventueel telefonisch contact opnemen met uw partner wanneer uw baby weer wakker is. *Indien er geen partner aanwezig is, kan er in overleg met het behandelteam een ander voor u belangrijk persoon als hechtingsfiguur voor de baby betrokken zijn in de zorg voor de baby.

Verlof


Tijdens de opname kunt u met verlof. Afhankelijk van hoe het met u gaat, wordt afgesproken wat de duur van het verlof is en of de baby mee kan gaan.Het maximaal gangbare verlof is op woensdag van 13.30 uur tot 20.00 uur en in het weekend van zaterdag 09.00 uur tot zondag 20.00 uur. Een aantal weken voor de geplande ontslagdatum, start het verlof vanaf de open unit.Dit verlof op de open unit is van woensdag 13.00 uur tot donderdag 09.30 uur en in het weekend van vrijdag 15.00 uur tot zondag 20.00 uur.

Dit langere verlof heeft tot doel weer te wennen aan het dagelijks leven thuis met de baby.

Bezoektijden babykamer


Voor overig bezoek gelden de vol gende bezoektijden: dagelijks van 16.00 - 16.30 uur en van 19.30 - 20.00 uur (maximaal 2 personen, naast u en uw partner). De moeders die van deafdeling mogen, worden verzocht om vanwege beperkte ruimte op de babykamer met het bezoek van de afdeling te gaan.

Na het ontslag


Tijdens de opname zal in overleg met u nazorg worden geregeld en wordt eventueel thuis-begeleiding aangevraagd.

moeder en baby in de tuin

Wetenschappelijk onderzoek


De afdeling Psychiatrie is een onderdeel van het Erasmus MC, een universitair medisch centrum. Dit betekent dat er niet alleen zorg aan patiënten wordt verleend, maar ook dat patiënten worden betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksverpleegkundige die zich daar mee bezighoudt zal u en/of uw familie daarover benaderen.

Naast het wetenschappelijk onderzoek wordt er onderwijs gegeven aan studenten en co-assistenten die in opleiding zijn tot arts, en aan artsen die in opleiding zijn tot psychiater. Ook met betrekking tot het onderwijs doen we een beroep op uw medewerking. Dit komt uiteindelijk de patiëntenzorg in de toekomst ten goede. Natuurlijk is voor uw deelname aan onderwijs of wetenschappelijk onderzoek altijd uw persoonlijke toestemming vereist.

Vragen


Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stelt u deze gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige van de babykamer. Wij helpen u graag. Telefoonnummer afdeling Psychiatrie unit P3: (010) 703 36 57 of (010) 703 31 96.

Telefoonnummer afdeling Psychiatrie babykamer: (010) 703 36 57.

Meer informatie


Wilt u meer weten over wat het Erasmus MC te bieden heeft op het gebied van psychiatrie en zwangerschap, kijk dan eens op de www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/zwangerschapspsychiatrie