Nieuws

Burger en onderzoeker speeddaten: I Lab U

12 juli, 2019

Een team bevlogen onderzoekers onder leiding van dr. Athina Vidaki heeft € 10.000 gewonnen voor het organiseren van vijf speeddate sessies tussen publiek en wetenschappers.

De 10.000 euro’s zijn een gift van het Bataafsch Genootschap, dat vorig jaar een ideeënwedstrijd uitschreef om publiek en wetenschappers –proefondervindelijk- beter met elkaar in contact te brengen. Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, zoals het genootschap officieel heet, bestaat 250 jaar. Athina Vidaki en haar team hadden het beste idee, meende het Genootschap.

Kloof

“Er gaapt een kloof tussen wetenschap en maatschappij. Door de opkomst van fake news , en omdat wetenschappelijke ontdekkingen soms worden overdreven, is het vertrouwen van de gemeenschap afgenomen”, weet initiatiefnemer Athina Vidaki, werkzaam op de afdeling Genetische Identificatie. “Publiekslezingen door wetenschappers zijn er al: TedX, Wetenschapscafé Rotterdam. Maar ze krijgen nergens de kans om één op één in gesprek te gaan met het publiek. Daarom gaan wij speeddaten. We willen laten zien dat wetenschappers gewone mensen zijn, dat ze aaibaar zijn.” 

I lab u

Speeddaten dus, met als werktitel I-Lab-U: speeddate a scientist. Het doel is tweeledig: het publiek vertrouwd maken met de wetenschap. Maar het is ook een manier om jonge wetenschappers met ‘gewone’ mensen te leren praten over wetenschap  en onderzoek. Het effect van de speeddate sessies wordt uiteraard op wetenschappelijk verantwoorde manier getest. “We organiseren in totaal vijf sessies. Eén per maand”, legt Vidaki uit.

Vragenlijst

“Op één dag zijn er twee sessies, twintig wetenschappers en veertig belangstellenden uit de maatschappij. Na de eerste sessie vullen de eerste twintig burgers -én de wetenschappers- een vragenlijst in. Hebben zij het gesprekje goed begrepen? Hebben ze antwoord gekregen op hun vragen? De wetenschappers, op hun beurt, doen na een eerste sessie een peer education met elkaar. Hoe ging het? Wat kon  beter? Wat vonden ze ingewikkeld? De hoop is dat de tweede sessie vervolgens beter gaat, en dat het publiek dat ook merkt. Want ook de tweede groep mensen vult de vragenlijst in.”

Digitaal

Dat maakt de hele onderneming meteen een ingewikkelde. “Alles moet digitaal: zowel belangstellende burgers als wetenschappers melden zich via een website aan, en diezelfde website moet ook in staat zijn om –veilig- onderzoeksdata te verzamelen.  In september moet de website van I Lab U live gaan.” De sessies staan gepland in de eerste vijf maanden van 2020. Onderzoekers van de EUR, TU Delft en Erasmus MC kunnen meedoen.

Genootschap 

Het doel van het jubilerende Bataafsch Genootschap is bijdragen aan de ontplooiing van natuurwetenschap en techniek tot nut van de maatschappij. Het genootschap heeft traditioneel een hechte band met het Erasmus MC, alleen al via de vele medici onder de 400 leden.

Athina Vidaki en haar team

Foto’s: Wilmar Dik/Reclamebeeld.nl