Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Beroepenlijst Erasmus MC

Soms komt u een beroep tegen waarvan u niet precies weet wat dit inhoudt. Op deze pagina geven wij u graag uitleg over deze functies.

Beroepenlijst

Anesthesioloog

Anesthesiologen zijn tijdens alle operaties verantwoordelijk voor de anesthesie, ook wel verdoving of narcose genoemd. Ook bewaken ze uw hartslag en ademhaling tijdens de operatie. 

Afdelingsassistent

De afdelingsassistent ondersteunt de verpleegkundigen met huishoudelijke taken op de afdeling. Hij/zij houdt zich ook bezig met het beheren en bestellen van voorraadartikelen.

Afdelingssecretaresse

Bij de afdelingssecretaresse kunt u terecht met vragen rondom polikliniekafspraken, formulieren of overige vragen.

Coassistent

Een coassistent is een medisch student die in het ziekenhuis praktijkervaring opdoet. Bij artsenvisites is vaak een coassistent als toehoorder aanwezig. Soms doet een coassistent lichamelijk onderzoek. Geef aan als u dit liever niet wilt. Wij respecteren dit en noteren het in het medisch dossier, zodat we hier ook later rekening mee kunnen houden.

Diëtist

De diëtist geeft ondersteuning op het gebied van voeding, met betrekking tot ziekte en gezondheid. Passende voeding kan u bijvoorbeeld helpen bij uw herstel.

Fysiotherapeut

Iemand die oefeningen met u doet om spieren sterker te maken en gewrichten beter te laten werken.

Medisch specialist

Een medisch specialist is een arts die gespecialiseerd is in een bepaald onderdeel van de geneeskunde. Naast het behandelen van patiënten leidt hij arts-assistenten op en geeft hen ondersteuning en begeleiding.

Röntgenlaborant

Iemand die speciale foto's maakt van de binnenkant van het lichaam met behulp van röntgenstralen.

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige brengt in kaart welke thuiszorg nodig is na vertrek uit het ziekenhuis. De transferverpleegkundige regelt deze thuiszorg en is contactpersoon voor regionale instellingen voor wat betreft overplaatsing.

Verpleegkundige

De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleging. De verpleegkundige helpt u (indien nodig) met douchen, aankleden, eten. Hij neemt temperatuur en bloeddruk op geeft medicijnen. Het Erasmus MC is een opleidingsziekenhuis, hierdoor kunt u ook met leerlingverpleegkundigen te maken krijgen. Zij werken altijd onder de begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige.

Verpleegkundig consulent

Verpleegkundig consulent is een gespecialiseerde verpleegkundige die specifieke deskundigheid, kennis en ervaring heeft van een bepaald specialisme. Zij geeft voorlichting en begeleidt patiënten.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist voert bepaalde medische taken zelfstandig uit. Een verpleegkundig specialist werkt op het grensgebied van de verpleegkunde en de geneeskunde.

Voedingsassistent

De voedingsassistenten serveren de dranken, de maaltijden en tussendoortjes op verpleegafdelingen. Tevens verzorgen zij de keuzeformulieren voor de maaltijden en voeren zij de dieetveranderingen in.

Zorgassistent

De zorgassistent helpt de verpleegkundigen met de verzorging van de patiënt en houdt zich bezig met het beheren en bestellen van medicamenten.