Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Laboratoriumspecialisme

Pathologie

Pathologie is een medisch specialisme waarbij de diagnose voorop staat

Over dit specialisme

Wat we doen

Pathologie is een medisch specialisme waarbij de diagnose voorop staat. Dit geldt voor de aard van voorloperlaesies die gevonden worden bij bevolkingsonderzoeken (borst-, baarmoederhals- en darmkanker). Dit geldt ook voor alle ziekten, waarbij microscopie, eiwit- en molecule bepalingen essentieel zijn. Pathologen zitten in vrijwel alle tumorwerkgroepen van het ziekenhuis. Op grond hiervan kunnen therapeutische beslissingen genomen worden: welke middel bij welke aandoening.

In het Erasmus MC houdt de afdeling pathologie zich verder bezig met onderwijs (aan studenten geneeskunde, master studenten, promovendi, arts-assistenten in opleiding). Pathologie is een zeer breed vak, wat al heel vroeg in de medische opleiding onderwezen wordt. Verder doet de afdeling onderzoek naar ziekten en de oorzaken daarvan: op zoek naar nieuwe therapieën. De onderzoekers werken nauw samen met andere afdelingen die hier ook hun experimentele laboratorium hebben gevestigd. Verder beheert de pathologie de weefsel- en vriesbank.

Download hier ons jaarverslag

Uitslagtermijnen / doorlooptijden

Met welke (gemiddelde) doorlooptijd kunt u rekening houden vanaf materiaalontvangst bij het secretariaat van de afdeling Pathologie.

In verband met het plannen van vervolgafspraken met patiënten is het goed om te weten met welke (gemiddelde) doorlooptijden u rekening kan houden bij moleculaire pathologie. De doorlooptijden vanaf materiaalontvangst bij het secretariaat afdeling Pathologie zijn weergegeven in werkdagen.

Doorlooptijden Moleculaire Pathologie

Voor biopten geldt een doorlooptijd van 5 werkdagen, resecties 10 werkdagen. Weefsels ter ontkalking duurt langer. Dit is weefsel afhankelijk.

 

 

Praktisch

Voor alle informatie omtrent onze laboratoriumdiagnostiek verwijzen wij u graag naar de overzichtspagina van de laboratoriumdiagnostiek pagina van het Erasmus MC. 
Op deze pagina kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ons aanbod in de bepalingenwijzer, evenals bijbehorende voorwaarden en tarieven, alsmede de benodigde aanvraagformulieren en aanwijzingen om materiaal goed en veilig naar ons te versturen.

Accreditaties en erkenning

ISO 15189:2012 (RvA)
Binnen de afdeling Klinische Pathologie is een uitgebreid geïntegreerd kwaliteitssysteem geïmplementeerd om de kwaliteit voor een passende zorg/dienstverlening aan de patiënten en aanvragers te waarborgen. Dit kwaliteitssysteem is gebaseerd op de ISO norm 15189 en het maakt deel uit van het kwaliteitssysteem van het Erasmus MC, dat in 2008 en in 2013 door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) geaccrediteerd is. De ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is een internationale organisatie die normen vaststelt die gelden voor kwaliteit en competentie in o.a. medische laboratoria. Deze internationale norm kan door medische laboratoria worden gebruikt om hun kwaliteitsmanagementsystemen te ontwikkelen en hun eigen competentie te beoordelen. Hij kan ook door klanten van het laboratorium, regelgevende instellingen en accreditatieinstellingen worden gebruikt om de competentie van medische laboratoria te bevestigen of te erkennen.

De afdeling pathologie is per december 2011 ISO-geaccrediteerd (nr. M011, zie de scope op de website van de Raad voor Accreditatie).

Beroepsgroep NVvP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie)
De afdeling Pathologie is op 28 juni 2018 gevisiteerd door de Landelijke Visitatie Commissie van de NVvP en heeft een waardering gekregen voor 2 jaar (2020).

KNMG – RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten)
De RGS heeft erkenning verleend aan de opleider, plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting voor 5 jaar (1 april 2016 tot 1 april 2021).

SBB
De afdeling Klinische Pathologie is een bij het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aangesloten en erkend leerbedrijf. Door deze erkenning is de afdeling bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West
De afdeling is sinds 2013 toegelaten als Pathologie Laboratorium waarmee Coloscopiecentra overeenkomsten kunnen / mogen afsluiten in het kader van Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Door middel van audits wordt getoetst of de afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen (periodieke audits: 21 november 2014, 4 augustus 2016, 28 mei 2018 en 18 juli 2019, volledige audit: 29 maart 2017).

Aandachtsgebieden / Expertises

Cytologie Laboratorium

Het cytologie laboratorium verwerkt met behulp van de modernste laboratoriumtechnieken baarmoederhalsuitstrijkjes, lichaamsvochten en rechtstreeks, via echogeleiding of via CT verkregen dunne naald cel aspiraties, welke op glaasjes en/of in transportmedium worden ontvangen. Analisten verrichten in de kliniek de representativiteit beoordeling tijdens endo-echogeleide puncties. Van in transportmedium opgevangen celmateriaal kan eveneens een weefselblokje worden vervaardigd. Indien gewenst of noodzakelijk wordt aanvullend immunohistochemisch of moleculair diagnostisch onderzoek verricht om de cytologie diagnose zo nauwkeurig mogelijk te formuleren, zodat de specialist de juiste vervolgstappen in het behandeltraject kan nemen. De verwerkte celmaterialen worden onder strenge kwaliteitseisen minutieus beoordeeld door een team van gespecialiseerde analisten, assistenten en pathologen.

Standaardisatie en optimalisatie van het verwerkingsproces hebben een hoge prioriteit. De kwaliteit en precisie van het gehele laboratoriumproces wordt voortdurend getoetst en geëvalueerd.

Tevens werkt het cytologie laboratorium mee aan klinische studies en researchprojecten en wordt een cellenbank van maligne tumoren in paraffine blokjes opgebouwd.

Histologie laboratorium

Het Histologie laboratorium is de kern van de afdeling Pathologie. Hier wordt patiëntenmateriaal verdeeld volgens de regels van de diagnostiek. Dit houdt in dat er vriescoupes worden gemaakt voor diagnose tijdens operaties en dat er materiaal wordt opgeslagen voor latere DNA-analyse en histologie. Een groot deel van de werktijd wordt gebruikt voor het verwerken van vers materiaal tot paraffine-ingebed weefsel en hematoxyline en eosine-gekleurde coupes, die door de patholoog door middel van microscopische analyse worden beoordeeld. Daarnaast kan een groot aantal histochemische analyses worden gedaan om specifiek bepaalde weefselcomponenten aan te tonen.

Immunohistochemie

Dit laboratorium is waarschijnlijk het meest gebruikte lab voor speciale technieken. Een uitgebreid assortiment van immunohistochemische analyses zijn beschikbaar voor het stellen / bevestigen van een complexe en/of afwijkende diagnoses. Daarnaast worden er immunofluorescentie bepalingen uitgevoerd ten behoeve van de huid- en nier diagnostiek (o.a. voor het bevestigen of uitsluiten van auto immunzieketen etc.). Ook worden er enzymhistochemische bepalingen uitgevoerd ten behoeve van de spierdiagnostiek. 
Alle procedures worden uitgevoerd volgens de nieuwste inzichten en protocollen gebruikmaken van moderne, up-to-date apparatuur.

Moleculaire diagnostiek

In het laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek worden moleculaire bepalingen uitgevoerd ter ondersteuning van de routine Pathologie diagnostiek. Met behulp van state-of-the-art (moderne) technieken worden moleculaire karakteristieken van weefsels en cellen bepaald. Dit is diagnostisch van belang bijvoorbeeld bij de subclassificatie van weke delen tumoren en lymfomen. Daarnaast worden moleculaire karakteristieken van tumoren steeds belangrijker voor de behandeling. Specifieke therapieën (o.a. voor borst-, long- en dikke darmtumoren) zijn gericht op de aan- of afwezigheid van specifieke moleculaire afwijkingen in de tumorcellen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via moleculaire-diagnostiek@erasmusmc.nl.

Electronen Microscopie

Uitgerust met een elektronenmicroscoop levert dit laboratorium hoge resolutie beelden voor verschillende complexe diagnostische weefselmonsters, met een nadruk op nier en spier diagnostiek. De resolutie die een elektronen microscoop kan halen is 0.45 nanometer, vergeleken met een lichtmicroscoop (60x lens) is dit ongeveer 1000 keer hoger.

Contact

De afdeling Pathologie bevindt zich in het Be-gebouw (ook wel Josephine Nefkens Instituut). Dit is gelegen tussen het Faculteitsgebouw (Ee) en de Westzeedijk.

Telefoonnummers
Secretariaat Patiëntenzorg: (010- 70) 43 901
Centrale ontvangst: (010- 70) 43 542
Mortuarium/ Obductie: (010- 70) 33 474
Dienstdoende Patholoog: (010- 70) 43 901

Bezoekadres
Erasmus MC
Afdeling Pathologie (Be-gebouw)
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

Postadres
Erasmus MC
Afdeling Pathologie
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam