Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Wetenschappelijk onderzoek

Nucleaire therapie

Er zijn meerdere studies gedaan naar de effectiviteit van nucleaire therapie bij verschillende vormen kanker. Op deze pagina vindt u een overzicht van de behandelresultaten per therapie.

Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT behandeling)

PRRT behandeling vindt plaats door toediening van het radioactief gemerkt eiwit Lutetium-DOTATATE. In 2017 is er een analyse gepubliceerd van 443 patiënten met neuro-endocriene tumor (NET) die in het Erasmus MC behandeld zijn en bij wie voldoende gegevens beschikbaar waren. Er bleek een duidelijke verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten bij wie de tumor kleiner werd. Bekijk hieronder de resultaten van patiënten die zijn behandeld tussen 2000 en 2013. Er zijn sterke aanwijzingen dat patiënten die met Lutetium-DOTATATE zijn behandeld gemiddeld langer leven.

Resultaten van patiënten die zijn behandeld met PRRT:

  • Er werd een tumorverkleining gevonden bij 39%
  • Er was sprake van stabiele ziekte bij 43%
  • Groei van de tumoren ondanks therapie werd gevonden bij 12% van de patiënten.

De gemiddelde duur van het effect van de therapie was 29 maanden, gerekend vanaf het begin van de behandelingen.

Resultaat positief dankzij PRRT

In de NETTER-1 studie is bewezen dat neuro-endocriene tumoren bij patiënten die met lutetium-DOTATATE zijn behandeld langer duurt totdat de tumor weer gaat groeien dan bij patiënten die alleen met Octreotide LAR worden behandeld. Verder zijn er sterke aanwijzingen dat patiënten gemiddeld langer leven dan patiënten die deze therapie niet hebben gehad.

Herbehandeling

In het Erasmus MC zijn de resultaten uitgezocht van 168 patiënten die zijn her-behandeld met PRRT en van 13 patiënten die zijn her-her-behandeld. In de eerste groep werd bij 16% tumorverkleining gevonden, stabiele ziekte bij 60% en bij 20% groei van de tumoren ondanks therapie. In de tweede groep was dit 39%, 54% en 8%.

De gemiddelde duur van het effect van de 1e herbehandeling was 15 maanden, en van de 2e herbehandeling 14 maanden gerekend vanaf het begin van de behandelingen. Zoals bij elke therapie kunnen er ook bijwerkingen optreden.

Lutetium-PSMA

In 2021 werd de VISION-studie gepubliceerd waarbij is gekeken naar de effectiviteit van de behandeling met Lutetium-PSMA (lu-PSMA). De patiënten werden ingedeeld in groepen: de ene groep kreeg lu-PSMA en de andere groep kreeg standaardzorg. Deze patiënten waren eerder behandeld met anti-hormonale therapie en chemotherapie. De groep die lu-PSMA kreeg had een langere overleving (15,3 versus 11,3 maanden) ten opzichte van de groep die standaardzorg kreeg. Ook had de groep die lu-PSMA kreeg een langere radiologische progressievrije overleving (8,7 versus 3,4 maanden) vergeleken met de groep die standaardzorg kreeg.

THeraP studie

Een andere studie (TheraP) heeft gekeken naar het verschil tussen behandeling met lu-PSMA en chemotherapie (cabazitaxel). De overlevingskansen waren niet verschillend, echter na lutetium-PSMA was de PSA-waarde was lager en waren er minder bijwerkingen dan met chemotherapie. 

Er is nog weinig bekend over de behandeling met lutetium-PSMA in een eerder stadium van de ziekte; momenteel worden daar wel studies naar gedaan.

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks