Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Onderzoek

Interventieradiologie / Angiografie

Op de interventieradiologe worden veel verschillende onderzoeken en behandelingen uitgevoerd met behulp van beeldvorming, zoals echografie, CT en röntgendoorlichting.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Wat is het?

De interventieradiologe is een subspecialisatie binnen de radiologie & nucleaire geneeskunde en houdt zich bezig met minimaal invasieve onderzoeken en behandelingen. Minimaal invasief wil zeggen dat er middels een kleine opening via de huid een behandeling wordt uitgevoerd of een diagnose wordt gesteld.

Behandelingen zoals biopten, drainplaatsingen, catheterisaties, (radio)embolisaties, dotterbehandelingen, stentplaatsingen, tace, Y90, ablaties, galweginterventies, trombectomie en trombolyse vallen onder ons vakgebied.

Hoe gaan we te werk?

Op de afdeling (operatiekamer) wordt steriel gewerkt om de kans op infecties zo klein mogelijk te maken.

Met behulp van echografie kunnen we organen of bloedvaten onder zicht gecontroleerd aanprikken voor een biopt of catheterisatie. Middels röntgendoorlichting en contrasttoediening worden bloedvaten, galwegen of urineleiders in beeld gebracht.

U kunt onze patiëntenfolders raadplegen voor al onze procedures. 

Wat is het doel?

Op de interventieradiologie is het doel om achter de oorzaak van een ziektebeeld te komen door middel van de echo- en röntgenapparatuur op de interventiekamer. Bij ander patiënten is het doel om een therapie toe te passen.

Aan de hand van de gemaakte beelden wordt een behandelplan opgesteld om de oorzaak direct te kunnen behandelen onder geleiding van beeldvorming of door te verwijzen naar een ander behandelspecialisme.

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens het onderzoek

U kunt een prikkerig en een branderig gevoel bemerken van de plaatselijke verdoving. Tijdens de toediening van contrast kunt u een rare smaak, een warm of plasgevoel ervaren. Mocht u een allergie voor jodium hebben, dan kan een acute reactie optreden. Meldt dit zo mogelijk van tevoren bij uw arts. Een risico van een behandeling kan een infectie of een bloeduitstorting zijn. Wanneer een complicatie optreedt, kan een opname of verdere behandeling nodig zijn.

In het ziekenhuis

Wanneer de plaatselijke verdoving is uitgewerkt kan een blauwe plek of beurs gevoel ontstaan. Mocht u een allergie voor jodium hebben, dan kan een vroege of late contrastreactie optreden in de vorm van huiduitslag, benauwdheid, bloeddrukdaling, jeuk, zwelling, roodheid of urticaria (galbulten). Bezoek de pagina met onze patiëntenfolders voor alle mogelijke bijwerkingen en complicaties per onderzoek of behandeling.

Thuis 

Wanneer de plaatselijke verdoving is uitgewerkt kan een blauwe plek of beurs gevoel ontstaan. Mocht u een allergie voor jodium hebben, dan kan een late contrastreactie optreden in de vorm van huiduitslag, jeuk, zwelling, roodheid of (urticaria) galbulten.

Uitslag

Na de procedure wordt in het patiëntendossier kort een samenvatting gemaakt van de uitvoering van de behandeling. Naderhand worden de beelden bestudeerd door de interventieradioloog en wordt een verslag gemaakt. De aanvragend arts zal met u een afspraak maken om de uitslag met u te bespreken.

Wanneer neemt u contact op?

U dient contact met ons op te nemen, wanneer:

  • Een hevige pijn blijft aanhouden in het behandelgebied en u bleek en zweterig wordt.
  • De zwelling bij de insteekplaats van de huid groter wordt.
Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor