Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Onderzoek

VEP onderzoek

Visual evoked potential onderzoek

Het VEP onderzoek is een onderzoek naar de werking van de oogzenuwen en de zenuwbanen in de hersenen die van belang zijn voor het zien.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Tijdens een VEP krijgt uw kind een visuele prikkel toegediend: een schaakbordpatroon op een scherm dat verspringt en/of een lamp die knippert. De reactie hierop wordt per oog gemeten. Tijdens de meting moet uw kind stil zitten en goed kijken naar de monitor en flitslamp. Het laatste gedeelte, (het oppervlakte ERG onderzoek om een grove indruk van het netvlies te verkrijgen) vindt ook plaats met de knipperende lamp. Hierbij worden beide ogen tegelijk gemeten.

Het is belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek zo rustig mogelijk zit. Het onderzoek is pijnloos. U blijft bij uw kind tijdens het onderzoek.

Wilt u thuis vóór het onderzoek de haren van uw kind wassen en daarna geen gel of vet meer gebruiken.

Het VEP onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant KNF en duurt 60 min.

Hoe gaan we te werk?

Als uw kind gewend is een (lees)bril of contactlenzen te dragen, wilt u deze dan mee nemen. Tijdens het onderzoek zit uw kind op een stoel of bij u op schoot. De laborant plakt elektroden op het hoofd, tussen de haren. Eerst wordt één van de ogen afgedekt, halverwege het onderzoek wordt het andere oog afgedekt.

Voor meer belangrijke informatie verwijzen we u naar de patiëntenfolder.

Wat is het doel?

Het doel van het VEP onderzoek is om na te gaan of en hoe snel bepaalde visuele prikkels de hersenen bereiken.

Bijwerkingen & complicaties

Thuis.

Na het onderzoek kan er nog wat contactpasta en/of rode strepen achterblijven op het hoofd of tussen de haren van uw kind. Als u de haren wast lost dit op.

Uitslag

Na het onderzoek kan nog geen informatie gegeven worden over de uitslag van het onderzoek. De registratie wordt eerst nog uitgewerkt en beoordeeld door een arts. U wordt verzocht zelf een afspraak te maken met uw specialist. Hij zal u op de hoogte stellen van de resultaten. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslag zeker bij de behandelend arts bekend is.
Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor