Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Patiëntervaringen 2017

Ervaringsmeting 2017

In 2017 heeft het Erasmus MC aan ruim 15.000 patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het ziekenhuis. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Consumer Quality Index (CQ Index). Dit onderzoek is ook in de zeven andere umc's uitgevoerd.   

Van de ruim 15.000 benaderde patiënten heeft 24,3% van de polikliniekpatiënten de vragenlijsten ingevuld, van de patiënten die voor een opname in het Erasmus MC waren was dit 28,9%. Het Erasmus MC scoort voor ziekenhuisopname een 8,2 en voor polikliniekbezoek een 8,3 bij een maximale score van 10.

Kwaliteitsdimensies

De vragen gingen over vijftig tot zeventig aspecten van de zorg, van het allereerste gesprek in het ziekenhuis tot aan het ontslag na opname. Bij de meeste vragen waren er vier antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: nooit, soms, meestal en altijd. Of: een groot probleem, een klein probleem, geen probleem of niet van toepassing.

De antwoorden zijn gegroepeerd in zogenoemde kwaliteitsdimensies. U vindt hieronder een overzicht van de kwaliteitsdimensies met de bijbehorende scores, waarbij 4 de hoogste score is.

Kwaliteitsdimensies patiëntervaringen - poliklinische zorg (score maximaal 4,0) 

 

  2017 2016 2015 2014
Ontvangst 3,63 3,63 3,63 3,67
Bejegening door arts 3,81 3,81 3,81 3,81
Informatieverstrekking door arts 3,69 3,68  3,69  3,70 
Communicatie door de arts 3,76 3,76 3,77  3,77 
Bejegening door zorgverlener 3,78 3,77  3,77  3,74 
Informatieverstrekking door zorgverlener
3,55  3,56  3,54  3,51 

Communicatie door zorgverlener

3,63 3,65  3,67 3,66 
Informatie over medicatie 3,33  3,30  3,31  3,24 
Bereikbaarheid 3,58  3,59  3,61  3,67 
Wachttijd van de polikliniek 3,24  3,22  3,22  3,17 
Inrichting van de polikliniek 3,52 3,53  3,53  3,56
Samenwerking 3,61 3,59  3,58  3,61
Inspraak patiënt 2,99 2,99  2,93  2,93 
Nazorg 3,53 3,54     

Kwaliteitsdimensies patiëntervaringen - ziekenhuisopname (score maximaal 4,0)

 

  2017 2016 2015 2014
Inhoud opnamegesprek 2,98 2,90 2,90 2,90
Communicatie met verpleegkundigen 3,42 3,37 3,37 3,35
Communicatie met artsen 3,49 3,45 3,40 3,38
Eigen inbreng 3,06 3,02 3,02 2,98
Uitleg bij behandeling 3,59 3,53 3,52 3,52
Pijnbeleid 3,54 3,51 3,49 3,47
Communicatie rond medicatie 3,16 3,07 3,06 3,00
Gevoel van veiligheid 3,54 3,50 3,46 3,41
Informatie bij ontslag 3,25 3,25 3,23  3,25
Bereikbaarheid ziekenhuis 3,29 3,38 3,39 3,41
Ontvangst op de afdeling 3,67 3,66 3,60 3,65
Samenwerking 3,66 3,60 3,58  
Tegenstrijdige informatie door zorgverleners       3,55
Kamer en verblijf 3,10 3,08 3,07 3,08

 

Net Promotor Score

Uit de meting komt ook een zogeheten NPS-score (Net Promotor Score). Deze geeft aan welk percentage van de respondenten het ziekenhuis zou aanbevelen aan anderen. In het Erasmus MC bedraagt die score voor polikliniek: 42,1% en voor opname 41,9%.