Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Patiëntervaringen 2018

In 2018 hebben patiënten meegedaan aan het ervaringsonderzoek. Dit wordt landelijk door de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra) georganiseerd.

De gegevens over 2018 zijn verzameld voor de verhuizing naar de nieuwbouw. Patiënten gaven ons een 8,2 als rapportcijfer voor de polikliniek en een 8 voor de kliniek. Wij zijn het laagst scorende academische ziekenhuis. Het Radboudumc staat zowel bij de kliniek als bij de polikliniek op de eerste plaats. Wij willen dan ook de patiëntenervaringen  gebruiken voor het verder verbeteren van onze zorg.

Wat valt op uit de jaren 2013-2018?

  • Onze patiënten hebben goede ervaringen met de wijze waarop zorgverleners communiceren en de omgang.
  • De onderlinge samenwerking tussen zorgverleners wordt als positief ervaren.
  • Informatie rondom medicatie en ontslag kan beter.
  • Patiënten geven minder goede ervaringen aan met het verblijf (kamer en eten).
  • Over de bereikbaarheid van het ziekenhuis zijn patiënten kritisch.

De polikliniek in 2018

Wat gaat goed op basis van het onderzoek?

Onze patiënten waren tevreden over de ontvangst op de poli en voelden zich serieus genomen, hadden ruim de gelegenheid om vragen te stellen en vonden dat de artsen aandachtig luisterden. Patiënten werden goed voorgelicht over noodzaak behandeling/onderzoek.

Wat kan beter op basis van het onderzoek?

In de wachtkamer werden patiënten onvoldoende op de hoogte gehouden van de wachttijd na de afgesproken tijd. Onvoldoende patiënten werden binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen. Patiënten vonden dat ze onvoldoende over hun rechten als patiënt (second opinion of inzage patiëntendossier) waren geïnformeerd. Tevens kregen ze onvoldoende informatie over de bijwerkingen van medicijnen. Patiënten geven ook aan meer inspraak te willen.

De kliniek in 2018

Wat gaat goed op basis van het onderzoek?

Voor de behandeling of het onderzoek werd gecontroleerd of het om de juiste patiënt ging. Er werd duidelijk uitgelegd waarom de behandeling, het onderzoek of de ingreep nodig was. Tijdens het opname gesprek werd uitgevraagd welke medicijnen patiënten gebruiken. Patiënten voelden zich welkom en goed ontvangen in de kliniek: zorgverleners namen de tijd voor de patiënten. Tevens zijn ze tevreden over de onderlinge samenwerking tussen betrokken zorgverleners.

Wat kan beter op basis van het onderzoek?

Patiënten misten onderwerpen in het opnamegesprek. Bijvoorbeeld: informatie over  patiëntveiligheid (film), klachtprocedures en persoonlijke wensen tijdens de opname. Bijvoorbeeld op de vraag 'Kunt u eten op tijdstippen dat u wilde?' werd slechts door 23% ja/eens gescoord. Uitleg over de mogelijke bijwerkingen van een  nieuw geneesmiddel werd als onvoldoende ervaren. Dit punt komt ook naar voren bij de polikliniek dus is iets dat we ziekenhuisbreed dienen te verbeteren. Informatie bij ontslag blijft ook een aandachtspunt. 

Hoe gaan we verbeteren?

We gaan ervan uit dat de punten die zijn aangegeven over de kamer en het verblijf een positieve impuls krijgen nu de nieuwbouw in gebruik is genomen. De verbeteringen op kwaliteitsonderwerpen worden vanuit Kwaliteit en Patiëntenzorg met de betrokken organisatieonderdelen besproken en aangepakt. Afdelingen kunnen voor hun eigen onderdeel specifieke informatie uit de resultaten halen op de onderwerpen waarop men wil verbeteren. Dit kan via Cerium, de analysetool van MediQuest. MediQuest voert het onderzoek uit in opdracht van de NFU. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen.

Opmerking over het onderzoek van 2018

Met name door de overgang naar HIX konden dit jaar niet voor alle specialismen voldoende patiënten worden geselecteerd. Dit geldt voor:

  • Klinische Genetica (poli), Gynaecologie, Kindergeneeskunde
  • Interne Geneeskunde en Traumatologie
  • Hematologie en Medische Oncologie
  • Mondziekten en Kaakchirurgie
  • Chirurgische dagbehandeling

Door het ontbreken van deze specialismen kunnen we niet op dat niveau resultaten geven.