Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Rechten van de patiënt

Recht op informatie 

U heeft recht op informatie over uw ziekte, de aard en gevolgen ervan, het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling. Uw behandelend zorgverlener is verplicht u goed te (laten) informeren over de aard van de voorgestelde behandeling en/of onderzoeken, eventuele alternatieve behandelingsmogelijkheden, mogelijke risico's, gevolgen en bijwerkingen en over de vooruitzichten na een eventuele behandeling.

Als u wilt, kunt u deze informatie schriftelijk vragen. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners doen hun best u zo duidelijk mogelijk te informeren. Toch kan het voorkomen dat u niet meteen alles begrijpt of onthoudt. U kunt dan altijd om een nadere toelichting vragen.

Uitzondering informatieplicht 

Er bestaat een uitzondering op de informatieplicht van de zorgverlener, ook wel ‘therapeutische exceptie’ genoemd. Dit betekent dat de zorgverlener informatie aan de patiënt achterwege mag laten wanneer hij of zij van mening is dat informeren de patiënt ernstig kan schaden. Hiervan zal slechts bij hoge uitzondering sprake zijn, omdat ook de mogelijkheid bestaat een patiënt in fases te informeren. 

Recht op niet weten 

Daarnaast heeft de patiënt een ‘recht op niet weten’. Als de patiënt heeft aangegeven bepaalde informatie niet te willen ontvangen (of als de patiënt helemaal geen informatie wil), zal de zorgverlener die wens in beginsel honoreren. Mocht echter als gevolg van dit niet weten ernstig nadeel dreigen te ontstaan voor de patiënt of voor anderen, dan kan de zorgverlener besluiten de informatie (ondanks de wens van de patiënt) toch te geven. 

Het is belangrijk dat u als patiënt alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor een goed verloop van uw behandeling. Van u wordt verwacht dat u de zorgverlener zo goed mogelijk informeert. 

Toestemming voor onderzoek en/of behandeling 

In principe wordt een onderzoek en/of behandeling pas gestart nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. U heeft altijd het recht om een onderzoek of behandeling te weigeren. Als er sprake is van een ingrijpende behandeling wordt de toestemming uitdrukkelijk gevraagd, in de overige gevallen gaan zorgverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit uw coöperatieve gedrag. Eenmaal gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven, moet iemand anders dat voor u doen.

Terug naar rechten en plichten