Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Meedoen aan onderzoek

Predict studie (preconceptioneel en tijdens de zwangerschap)

Rotterdam Periconceptie Cohort

Duur: Voor de zwangerschap komt u èèn keer langs, tijdens de zwangerschap nodigen wij u vijf keer uit. In totaal duurt het onderzoek ongeveer anderhalf jaar.
Startdatum: De studie loopt vanaf 2009 en is doorlopend.
Vergoeding: U krijgt geen financiële vergoeding voor uw deelname aan dit onderzoek. U mag de 3D-foto’s die tijdens het onderzoek worden gemaakt mee naar huis nemen.

Tijdens dit onderzoek bestuderen we het effect van erfelijke aanleg, leefomgeving en leefstijl op de periconceptie periode (vanaf kinderwens tot en met 3 maanden zwangerschap). Het doel van dit onderzoek is om met behulp van de nieuw verkregen kennis de factoren en biologische processen die hierbij betrokken zijn te ontrafelen, deze complicaties te voorspellen, te behandelen of zelfs te vóórkomen.

Over dit onderzoek

Welke patiënten kunnen deelnemen?

U en uw partner kunnen deelnemen aan dit onderzoek als u een kinderwens heeft óf korter dan tien weken zwanger bent. Daarnaast moet u onder controle zijn of zijn geweest op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC.

De aanstaande vader beïnvloedt door zijn erfelijke factoren en leefstijl de zwangerschap. Daarom is het ook belangrijk dat hij deelneemt aan de Predict studie. Dit kan echter alleen wanneer hij de biologische vader is van uw kind.

Wat zijn de voorwaarden?

Om deel te nemen aan deze studie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U heeft een kinderwens.
  2. U bent korter dan tien weken zwanger.
  3. U bent achttien jaar of ouder.
  4. U bent zwanger van een eenling.
  5. U bent onder controle bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie of subafdeling Voortplantingsgeneeskunde van het Erasmus MC.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor deelname door een e-mail te sturen aan de Predict studie of te bellen naar 06 811 776 05.

Wat willen we bereiken?

Rondom de zwangerschap staan de moeder, de vader en het kind onder invloed van vele factoren die samenhangen met erfelijke aanleg, de leefomgeving en leefstijl. Al deze factoren samen bepalen het beloop en de uitkomst van de zwangerschap. 

De Predict studie is gericht op het bestuderen van deze factoren in de periconceptie periode (periode vanaf kinderwens tot en met 3 maanden zwangerschap). Van deze periode weten wij dat ernstige complicaties voor de zwangerschap dan ontstaan. Het doel van dit onderzoek is om met behulp van de nieuw verkregen kennis de factoren en biologische processen die hierbij betrokken zijn te ontrafelen, deze complicaties te voorspellen, te behandelen of zelfs te vóórkomen.

Tijdens deze studie willen we onderzoeken welke factoren vóór of in het begin van de zwangerschap voor subfertiliteit en ernstige zwangerschapscomplicaties zorgen.

Door meer inzicht te krijgen in hoe deze aandoeningen ontstaan, hopen we uiteindelijk voortplantingsstoornissen en zwangerschapscomplicaties te kunnen voorkomen.

Wat gaan we doen?

Als u en uw partner meedoen vanaf het moment van kinderwens (de preconceptie periode), vragen wij u om vóór uw zwangerschap langs te komen voor het invullen van een aantal vragenlijsten en een bloedafname.

Tijdens uw eerste afspraak nemen we de patiënteninformatie, het toestemmingsformulier en de eerste ingevulde vragenlijsten met u en uw partner door. Verder meten we van u en uw partner het gewicht, de lichaamslengte en omtrek en nemen we bloed af. In elk trimester van de zwangerschap wordt bloed afgenomen en eventueel tijdens de bevalling. Bij uw partner wordt alleen in het eerste trimester bloed afgenomen.

Als u en uw partner meedoen tijdens de zwangerschap, nodigen wij u vijf keer uit voor echoscopisch onderzoek. Wij nemen een aantal keer bloed af en vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen. De laatste vragenlijst vragen we u een jaar na de bevalling in te vullen.

Bij de geboorte vragen wij toestemming om navelstrengbloed af te nemen. U krijgt hiervoor een Predict-partuspakket thuis toegestuurd. Daarnaast vragen wij u om digitale vragenlijsten in te vullen wanneer u zes maanden zwanger bent, na de geboorte en één jaar na de bevalling. U ontvangt deze vragenlijsten per mail.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier