Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Verwijzing

Verwijzing

Uw behandeling in ons ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing.

Verwijsbrief

In de meeste situaties krijgt u een verwijsbrief van de huisarts. Maar een andere zorgverlener of medisch specialist kan u ook verwijzen. Soms wordt de brief direct naar het ziekenhuis gestuurd. Controleer in dat geval of het ziekenhuis uw verwijsbrief heeft gekregen. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie zij als verwijzer accepteren. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer informatie over geven.

Een verwijsbrief is ook noodzakelijk om u aan te kunnen melden voor erfelijkheidsonderzoek bij de polikliniek klinische genetica.

Bij spoedeisende hulp is een verwijzing niet nodig.

Geldigheid

Een verwijsbrief is 1 jaar geldig. Op de brief staat de naam en handtekening van de verwijzer. De datum op uw verwijsbrief mag niet na de datum van uw eerste afspraak op onze polikliniek vallen. Het is dus belangrijk dat u eerst uw verwijzing regelt.

U wilt zonder verwijsbrief toch behandeld worden

U kunt pas behandeld worden nadat u een geldige verwijsbrief inlevert. Zonder verwijsbrief betaalt u zelf de kosten voor de zorg. Wilt u zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden? Dan kunt u een offerte opvragen. U betaalt eerst de totale verwachte kosten. Dit doet u voordat het onderzoek of de behandeling start. De zorg die u uiteindelijk krijgt bepaalt of dit bedrag hoger of lager is. U ontvangt zelf de factuur voor de zorgkosten die u maakt.

Uw huisarts of specialist geeft geen verwijzing

Krijgt u geen verwijzing van uw huisarts, specialist of andere zorgverlener? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Die kan bemiddelen tussen u en uw zorgverlener. Uw zorgverzekeraar kan ook toestemming geven voor het consult en de onderzoeken of behandelingen die misschien nodig zijn. Zorgt u er in dat geval altijd voor dat u schriftelijk toestemming krijgt. Dit document neemt u mee naar de afspraak op de polikliniek.

Vervolgafspraken

Bij vervolgafspraken voor dezelfde zorgvraag (klachten) heeft u niet steeds een nieuwe verwijzing nodig. Ook wanneer u na meer dan een jaar op verzoek van de arts terugkomt voor controle. De arts noteert dit in uw dossier.

Wanneer het niet (meer) nodig is een vervolgafspraak te maken, dan wordt uw zorgdossier afgesloten (einde behandeling). Wilt u na 'einde behandeling' toch terugkomen bij uw behandelend arts, dan heeft u wél opnieuw een verwijzing nodig.  

Een verwijsbrief wordt gegeven per zorgvraag (klacht). Wanneer u tijdens de behandeling voor iets anders naar het ziekenhuis komt, heeft u daarvoor een aparte verwijzing nodig.

Lees hier meer over zorgkosten en betaling.