Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Wachttijden volwassenen-, kinder- en jeugdpsychiatrie

Over de wachttijden

Actualisatiedatum

De wachttijden zijn een tweemaandelijks gemiddelde tot juni 2024. De wachttijden worden elke maand tussen de 1e en uiterlijk de 10e dag van de maand geactualiseerd.

Indicatie

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen.

De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor de patiënt hoe lang hij gemiddeld genomen moet wachten.

Wachttijdbemiddeling

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd of woonachtig bent. Wanneer u vragen heeft over de wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van het specialisme Volwassenen Psychiatrie (tel: 010-704 01 39) of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen ("de treeknormen").

Voor de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de polikliniek (tel: 010-704 02 09). U kunt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ook contact opnemen met het lokale team of de gemeente waarin u woonachtig bent voor overleg over wachttijden.

Actuele wachttijden psychiatrie volwassenen

De wachttijden zijn vermeld in weken. Binnen maximaal 3 werkdagen wordt een aanmelding voor een te plannen opname beoordeeld. Acute opnames worden in de regel dezelfde dag beoordeeld. De nevendiagnose van de patiënt bepaalt mede in welke zorglijn de patiënt wordt behandeld en daardoor kan de wachttijd afwijken van onderstaande wachttijden in de tabel. Afwijkingen in de wachttijd gelden in het bijzonder voor de combi-opname van moeder en kind voor de zwangerschapsgerelateerde aandoeningen (*).

 

 Onderwerp  Polikliniek  Kliniek  Opmerking
  Wachttijd aanmelding in weken Wachttijd behandeling in weken Wachttijd aanmelding in weken Wachttijd behandeling in weken  
Psychiatrie Algemeen  4  2  1  2  -
Depressie  5  2  1  3  -
Vroege Psychosen  4  2  1  2  -
Zwangerschaps gerelateerde aandoeningen  4  2  1 2 -

Actuele wachttijden kinder- en jeugdpsychiatrie

De wachttijden zijn vermeld in weken. Binnen een week wordt een aanmelding voor een te plannen opname beoordeeld en aangegeven hoe het verdere traject tot opname zal lopen. Acute opnames worden in de regel dezelfde dag beoordeeld. De wachttijd hangt samen met de (vermoedelijke) diagnose van de patiënt en kan daardoor afwijken van de tijden in onderstaande tabel.

 Onderwerp Polikliniek Kliniek Opmerking
  Wachttijd aanmelding in weken Wachttijd behandeling in weken   
Kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Dagbehandeling Adolescenten internaliserend
- 0-3 maanden Geel
Kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Dagbehandeling opname kind Diagnostiek - 0-3 maanden Blauw
Kliniek Kinder- en jeugdpsychiatrie Klinisch - 3-6 maanden Groen
Kliniek Kinder- en jeugdpsychiatrie Dagbehandeling - 3-6 maanden Groen
Kliniek Kinder- en jeugdpsychiatrie Adolescenten dagbehandeling ASS - 3-6 maanden Rood
Adolescentenkliniek Open bedden - 3 maanden De Loods 
Adolescentenkliniek Gesloten bedden - 6 maanden, crisisopnames zijn mogelijk na overleg
De Werf
Adolescentenkliniek
Deeltijdopname
- Nagenoeg geen wachttijd De Vaart
Onbegrepen lichamelijke klachten 17 weken -  
Infant mental health: Baby- en peuterpoli 25 weken -  
Infant mental health: Combipoli 2 weken -  
Angst-, dwang- en stemmingsstoornissen 28 weken -  
Internaliserende stoornissen HR
11 weken -  
Eetstoornissen met vermagering 26 weken -  
Ontwikkelingsstoornissen (ADHD en ASS) 39 weken -  
Medicatie Spreekuur 12 weken -  
Patienten_wachtend_bankje_vrouw_man_arcade_hal