Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Polikliniek neonatologie

Follow-up spreekuur

Neonatologie

Download PDF
Tijdens het follow-up spreekuur van de polikliniek neonatologie volgen wij de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen.

Waarom naar het follow-up spreekuur?


Pasgeborenen die intensieve zorg nodig hebben gehad, ontwikkelen zich over het algemeen goed. Mochten er toch problemen ontstaan, dan is het belangrijk dat we dit samen met u en uw kind(eren) op tijd signaleren om zo nodig met een behandeling/begeleiding te kunnen starten. Door de ontwikkeling van uw kind te volgen kunnen we eventuele nadelige gevolgen van de complicaties bij de vroeggeboorte opsporen en uw kind in een vroeg stadium helpen.

Voor wie?


Niet alle kinderen gaan naar het follow-up spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor kinderen:

 • die geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken en/of een te laag geboortegewicht hadden voor de duur van de zwangerschap
 • met een afwijkende echo of MRI van de hersenen
 • met afwijkende neonatale neurologische ontwikkeling
 • met afwijkende gehoorontwikkeling of visuele ontwikkeling

Is uw kind geboren met een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur, dan komt hij alleen naar het spreekuur op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar. Heeft u een meerling? Dan komt u met uw meerling naar het spreekuur, ook al heeft maar 1 van uw kinderen een indicatie.

Uw bezoek


Met wie heeft u te maken?


Het multidisciplinair team van het follow-up spreekuur bestaat uit kinderartsen, neonatologen, kinderneurologen, fysiotherapeuten, psychologen, een medisch maatschappelijk werker en zo nodig een kinderradioloog en kinder-revalidatiearts. Het team bespreekt elke week de situatie van de kinderen die op het spreekuur komen.

Uw afspraken


Bij ontslag van uw kind krijgt u de eerste afspraak mee. U komt met uw kind naar het spreekuur op de gecorrigeerde leeftijden van:

 • 6 weken
 • 6 maanden
 • 1, 2, eventueel 3 en 5 jaar

Zo nodig krijgt u een tussentijdse afspraak. In het schema verderop kunt u zien op welke gecorrigeerde leeftijd uw kind terugkomt op het spreekuur, bij welke zorgverlener en welke onderzoeken uw kind krijgt. Mocht uw kind bij de gecorrigeerde leeftijd van 6 weken nog opgenomen zijn in het Erasmus MC-Sophia, dan komt de arts van het spreekuur naar uw kind toe in de kliniek. Is uw kind opgenomen in een ander (regionaal) ziekenhuis, dan verplaatsen wij de afspraak totdat het lukt om naar het spreekuur te komen.

Voorbereiding


Vragenlijsten
Wanneer uw kind 6 weken en 2 jaar oud is vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Deze krijgt u 2 weken voor het bezoek thuisgestuurd. De vragen gaan over de ontwikkeling van uw kind: motorische problemen, problemen met zien of horen en slaap- en/of eetproblemen. U kunt ze thuis op uw gemak beantwoorden en de ingevulde lijst meenemen naar het spreekuur. Tijdens het bezoek neemt de arts de vragen kort met u door.

Wat gaan we doen


De arts kijkt vooral naar de algemene gezondheid, de groei en de manier van bewegen van uw kind. We bespreken ook hoe het met de voeding gaat, hoe het zorgtraject verloopt en waar eventueel hulp bij nodig is. Ook krijgt u advies over de optimale groei, gedrag en ontwikkeling van uw kind. In het schema verderop u een overzicht van de verschillende onderzoeken. Komen er specifieke problemen naar voren tijdens de bezoeken, dan bespreekt het team in het wekelijks overleg welke aanvullende zorg of onderzoeken uw kind nodig heeft. Verwijzing vindt plaats op indicatie.

Onze begeleiding


Heeft de ontwikkeling of zorg voor uw kind een te grote invloed op u als ouder of uw gezin? Bespreek dit dan met de behandelend kinderarts of huisarts. U kunt ook een gesprek aanvragen met de medisch maatschappelijk werker of de behandelend kinderarts/uw huisarts vragen dit voor u te doen. De medisch maatschappelijk werker bekijkt samen met u de mogelijkheden om zo goed mogelijk met de situatie om te blijven gaan en de last op u en uw gezin te verminderen.

Het follow-up spreekuur is een aanvulling op de algemene controles door de kinderarts, huisarts en/of consultatiebureau. Zij kunnen met een gerichte hulpvraag ook bij ons terecht.

De uitslag


De resultaten van de onderzoeken bespreken wij direct met u. Uw huisarts, de behandelend kinderarts en het consultatiebureau krijgen hiervan schriftelijk bericht (na uw toestemming).

Vervolgafspraken


De vervolgafspraken maakt u in het ziekenhuis op de polikliniek. Wij proberen een voor u zo gunstig mogelijk tijdstip te kiezen en de afspraken zo veel mogelijk op hetzelfde dagdeel in te plannen, zodat u steeds met dezelfde arts te maken heeft.

Toestemming wetenschappelijk onderzoek


Met wetenschappelijk onderzoek kunnen wij de zorg voor pasgeborenen verbeteren. Op de polikliniek neonatologie lopen verschillende onderzoeken en studies om nieuwe kennis op te doen. Wij gebruiken deze gegevens en die van de ingevulde vragenlijsten anoniem voor onderzoek en onderwijs.

Contact


Polikliniek neonatologie (010) 703 71 02 of 06 515 758 46 (maandag t/m donderdag van 8.00 - 16.00 uur).

Schema bezoeken


gecorrigeerde leeftijd

6 weken
zorgverlener

arts
fysiotherapeut
verpleegkundige
duur

totaal 20 min.


arts:
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • ontwikkelingsneurologisch onderzoek
 • ontwikkelingsscreening
De arts kijkt onder andere naar de groei, hoe het gaat met voeden en de manier van bewegen

fysiotherapeut:
 • motorisch ontwikkelingsonderzoek
verpleegkundige:
 • volgens aangepaste Dubowitz Gehoorscreening (als uw kind dit nog niet heeft gehad bij opname)


gecorrigeerde leeftijd

6 maanden
zorgverlener

arts
fysiotherapeut
duur

20 min.


arts:
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • ontwikkelingsneurologisch onderzoek
 • ontwikkelingsscreening
Net als hierboven, alleen kijkt de arts ook of uw kind al een beetje kan spelen met blokjes.

fysiotherapeut:
 • motorisch ontwikkelingsonderzoek
Uw kind doet oefeningen op een mat en op een behandeltafel (met bijvoorbeeld een bal) om de motorische ontwikkeling vast te leggen

gecorrigeerde leeftijd

1 jaar
zorgverlener

arts
(eventueel
fysiotherapeut)
duur

20 min.


arts:
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • ontwikkelingsneurologisch onderzoek
 • ontwikkelingsscreening
Naast controle algemene gezondheid, ligt de nadruk op het doen van kleine spelletjes. Hiermee kunnen wij zien hoe uw kind zich ontwikkelt in het spelen en hoe hij inzicht krijgt in zijn omgeving.

gecorrigeerde leeftijd

2 (en zo nodig) 3 jaar
zorgverlener

arts
psycholoog
(eventueel
fysiotherapeut)
duur

20 min.
60 min.


arts:
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • ontwikkelingsneurologisch onderzoek
 • ontwikkelingsscreening
De arts kijkt naar de algemene ontwikkeling, de gezondheid van uw kind en hoe het zorgtraject verloopt en waar u en uw kind eventueel hulp bij nodig hebben.

psycholoog:
De psycholoog doet een uitgebreide test naar de ontwikkeling van uw kind, ook ten opzichte van leeftijdgenootjes. Dit gaat spelenderwijs door het bouwen van torens, maken van puzzels en tekeningen. Uw kind mag plaatjes benoemen en wij onderzoeken zijn motorische vaardigheden


gecorrigeerde leeftijd

5 jaar
zorgverlener

arts
(eventueel
fysiotherapeut)
psycholoog
duur
arts:
 • algemeen lichamelijk onderzoek
 • ontwikkelingsneurologisch onderzoek
psycholoog:
 • psychologisch onderzoek