Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Vrouw spiegel eetstoornis
Nieuws

Verbetering eetstoornissenzorg: K-EET

19 januari 2024

Kinderen en jongeren met een (potentiële) eetstoornis moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. Met deze missie startte eind 2019 K-EET: de landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen bij kinderen en jongeren.

K-EET bouwt de komende drie jaar met het Eetstoornissennetwerk door aan de verbetering van eetstoornissenzorg. Als kinder- en jeugdpsychiater en onderzoeker van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis zet Gwen Dieleman haar expertise in voor dit programma en leidt de komende drie jaar ‘K-EET Bouwt Door.’

Dr. Gwen Dieleman: “Met ‘K-EET bouwt door’ bouwen we verder aan de netwerkstructuur in Nederland waarmee we de eetstoornissenzorg kunnen verbeteren en alle informatie voor de eetstoornissenzorg centraal kunnen stellen. Voor patiënten, ouders en naasten, maar ook voor ggz-professionals en zorgverleners. Ons doel is om hiermee eerder een eetstoornis te herkennen en eerder in te grijpen. Dus niet wachten omdat er bijvoorbeeld nog geen sprake is van ondergewicht, maar juist eerder de juiste zorg verlenen om erger te voorkomen.”

Netwerkzorg

Professionals en ervaringsdeskundigen met veel kennis op het gebied van eetstoornissen werkten de afgelopen jaren al doelgericht samen om eetstoornissen eerder te herkennen en beter te behandelen. Dat heeft geresulteerd in een intensivering van de netwerkzorg, het beter gebruik maken van ieders professionele kennis en expertise rondom eetstoornisproblematiek van kinderen en jongeren, en het toegankelijk maken van deze kennis via platforms als eetstoornissennetwerk.nl en de First EET Kit. Daarmee is een fundament gelegd voor verdere ontwikkeling.

Informatie voor patiënten, familie en zorgverleners: wat is First EET Kit?

Als iemand in je omgeving een eetstoornis heeft, dan kan dat lastig te begrijpen zijn. Weten wat een eetstoornis is, kan iemand al helpen.
Je gesteund en begrepen voelen is namelijk erg belangrijk voor iemand met een eetstoornis. Op de website van First EET kit leer je meer over de soorten eetstoornissen, de oorzaken ervan en hoe een eetstoornis werkt in de hersenen.

Naast de ontwikkeling van de netwerkaanpak, richt K-EET zich op de ontwikkeling, benutting en het beschikbaar stellen van de kennis. K-EET ontwikkelde samen met partners deze First EET Kit, een laagdrempelige, toegankelijke website voor (zorg)professionals en naasten van iemand met een eetstoornis. Op deze website vind je actuele en betrouwbare informatie, eerste hulp en ondersteuning tijdens het proces van herkennen, erkennen, vaststellen en behandelen van een (beginnende) eetstoornis. Deze website is gericht op patiënten en naasten en op zorgverleners, ggz-professionals en diëtisten.

Eetstoornissenzorg bij Erasmus MC Sophia

Bij het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis zetten we ons in om goede zorg te verlenen aan kinderen en jongeren met een eetstoornis. Zo helpen we kinderen en jongeren op onze polikliniek Kinder- en jeugdpsychiatrie en bieden we het spreekuur Diëtetiek Sophia Kind Jeugd en Psychiatrie om kinderen tot 18 jaar met een eetstoornis te begeleiden.

Vrouw spiegel eetstoornis

Dr. Gwen Dieleman als nieuwe programmaleider K-EET bouwt door

Kinder- en jeugdpsychiater Gwen Dieleman was de afgelopen drie jaar al lid van de stuurgroep van K-EET. Samen met Monika Scholten zal ze nu de komende drie jaar haar kennis en expertise inzetten als programmaleider van ‘K-EET bouwt door’. Met een nieuw samengestelde stuurgroep en klankbordgroep bouwen ze door op het bestaande netwerk. “Als programmaleider houd ik me onder andere bezig met de organisatie, zorg ik dat de ontwikkeling van het netwerk gaande blijft en breng ik samenhang aan tussen de verschillende deelprojecten. Allemaal om onze doelen te halen en ervoor te zorgen dat de zorg voor deze kinderen ook daadwerkelijk verbetert ,” vertelt Gwen Dieleman.

‘K-EET bouwt door’ richt zich komende jaren op de verdere ontwikkeling van de netwerkaanpak. Hierdoor kunnen zorgprofessionals effectiever gaan samenwerken, zodat we steeds beter worden in het vroeg herkennen, beter begrijpen en vroeg behandelen. Het biedt ook ondersteuning. Bijvoorbeeld als de situatie van een kind met sondevoeding op een kindergeneeskundeafdeling in een algemeen ziekenhuis moeilijk is, kan een verpleegkundig team vanuit een eetstoornissenkliniek consultatie bieden aan een verpleegkundige in het ziekenhuis. “Dit soort voorbeelden zijn er steeds meer, maar het kan nog wat meer systematisch worden,” aldus Gwen.

Informatie over het programma van ‘K-EET bouwt door’ is te vinden op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, die als thuisbasis fungeert.

Telefonische advieslijn voor zorgprofessional

Een ander initiatief is K-EETi: Hier kun je als zorg- of jeugdhulpprofessional op toegankelijke wijze casuïstiek bespreken met een expert. De advieslijn is iedere werkdag bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur via (085) 760 33 75.

 

 

.