Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Polikliniek

Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie

Wanneer: maandag van 8.30 – 21.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.
Gebouw: Gebouw Sophia, de locatie staat vermeld op uw dagticket
Telefoon: (010) 704 02 09

Op de polikliniek Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie diagnosticeren en spreken we kinderen tot 18 jaar met (een verhoogde kans op) ernstige psychiatrische aandoeningen. Hierbij betrekken we ook de ouder(s) of verzorger(s).

Uw bezoek

Wat gaan we doen?

Nadat uw kind is aangemeld voor één van onze spreekuren, doorlopen we aantal stappen.

Voor uw bezoek

Voor uw eerste bezoek aan onze polikliniek vragen we u en uw kind (afhankelijk van de leeftijd van uw kind) om een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook ontvangt u van ons een formulier om toestemming te geven voor het opvragen van informatie aan bijvoorbeeld school en andere betrokkenen. Deze informatie helpt ons een duidelijker beeld van uw kind en uw gezin te vormen. 

Intake en diagnostiek

Tijdens het eerste gesprek met u en uw kind maken we kennis met elkaar en geven we u uitleg over het traject. Soms gaan we al kort in op de problemen, anders doen we dat tijdens het oudergesprek. Na het eerste gesprek starten we met het onderzoeken van uw kind. U bent daar, als uw kind oud genoeg is, niet bij aanwezig. Bij jonge kinderen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand mag er één ouder of verzorger bij het onderzoek aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek onderzoeken we hoe het in het algemeen met uw kind gaat: thuis, op school en in de omgang met anderen. Daarnaast gaan we ook in op specifieke problemen. We maken tijdens het onderzoek (vooral bij jonge kinderen of kinderen met een grote ontwikkelingsachterstand) niet alleen gebruik van een gesprek, maar ook van spel en/of testjes. 

Naast kinderpsychiatrisch- en psychologisch onderzoek, nemen we bij de meeste kinderen ook een IQ-onderzoek of ontwikkelingsonderzoek af. Als uw kind deze onderzoeken kortgeleden al heeft gedaan en wij de uitslagen kunnen opvragen, hoeft dat niet. Daarnaast doen we soms ook aanvullende testen. Met deze testen proberen we een zo volledig mogelijk beeld van de problemen en mogelijkheden van uw kind te krijgen.

Tijdens het onderzoek spreken we ook met u als ouder(s) of verzorger(s). We bespreken samen de levensloop en ontwikkeling van uw kind, welke problemen er zijn en hoe het met uw kind gaat, zowel thuis als op school en in andere situaties.

Zodra het hele onderzoek klaar is, bespreken we de uitkomsten met u en krijgt u een voorstel voor een eventueel behandeltraject.

Behandeling

De behandeling van kinderen en jongeren kan zeer variëren, zowel in vorm, duur als intensiteit. In de meeste gevallen verwijzen wij u voor behandeling door naar uw eigen regio. In sommige gevallen behandelen we uw kind zelf.

We maken gebruik van de volgende behandelingsvormen:

 • Psycho-educatie.
 • Psychotherapie, waaronder (cognitieve) gedragstherapie.
 • Ouderbegeleiding.
 • Oudertraining.
 • Ouderavond.
 • Medicamenteuze behandeling.
 • Individuele, steunende en structurerende behandeling.
 • Gezinsgesprekken of systeemtherapie.
 • Vaktherapie.
 • Lotgenotencontact.

Bij het spreekuur voor eetstoornissen kan bij de behandeling op verzoek ook een ervaringsdeskundige betrokken zijn.

Onze begeleiding

Onze klinisch en (GZ-)psychologen, psychotherapeuten, artsen en kinder- en jeugdpsychiaters werken in multidisciplinaire teams. We werken zoveel mogelijk met vaste behandelaren, waarbij de klinisch psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater eindverantwoordelijk is voor het onderzoek en/of de behandeling van uw kind.

Onze spreekuren

Op onze polikliniek onderzoeken en behandelen we kinderen en jongeren uit heel Nederland. In de meeste gevallen verwijzen we u voor behandeling echter door naar uw eigen regio.

We hebben de volgende specialistische spreekuren:

 • Infant Mental Health (tot 4 jaar).
  Tijdens dit spreekuur onderzoeken en behandelen we baby’s en peuters tot 4 jaar met kans op ernstige ontwikkelingsproblematiek. U kunt bij ons terecht met hulpvragen rondom voedingsproblemen, slaapproblemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, contactproblemen of als u zorgen heeft over de taalontwikkeling en/of motorische ontwikkeling van uw kind.
 • Combispreekuur.
  Tijdens dit spreekuur onderzoeken en behandelen we baby’s en peuters tot 4 jaar, die mogelijk in hun ontwikkeling bedreigd zijn bij ouders of opvoeders met eigen psychiatrische aandoeningen of problemen.
 • Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD).
  Tijdens dit spreekuur onderzoeken en behandelen we kinderen en jongeren met (een vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen, in combinatie met (ernstige) lichamelijke problemen of ziekten. Op dit spreekuur geven we ook second of third opinions.
 • Zeldzame syndromen (ENCORE).
  Tijdens dit spreekuur onderzoeken en behandelen we kinderen en jongeren met zeldzame erfelijke genetisch bepaalde syndromen met een sterk verhoogd risico op psychiatrische aandoeningen. Eventueel onderzoeken en behandelen we ook kinderen met andere zeldzame chromosomale en erfelijk bepaalde aandoeningen met een hoge kans op autisme en/of ADHD.
 • Angst-, dwang- en stemmingsklachten.
  Tijdens dit spreekuur onderzoeken en behandelen we kinderen en jongeren met (een vermoeden van) angst- en dwangstoornissen bij een chronische lichamelijke ziekte of een stemmingsstoornis zoals depressie of een bipolaire stoornis. Daarnaast onderzoeken we kinderen en jongeren met zorgen over psychische klachten waarbij één van de ouders of meerdere familieleden een ernstige stemmingsstoornis heeft.
 • Lichamelijke klachten.
  Tijdens dit spreekuur onderzoeken en behandelen we kinderen en jongeren met (een vermoeden van) lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn, vermoeidheid of uitvalsverschijnselen, waarbij geen lichamelijke oorzaak voor de klachten gevonden is.
 • Eetstoornissen met vermagering.
  Tijdens dit spreekuur onderzoeken en behandelen we jongeren met (een vermoeden van) eetstoornissen met vermagering, zoals anorexia nervosa en vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornissen (ARFID). We starten vaak meteen met de behandeling, die kan bestaan uit een combinatie van individuele therapie, ouderbegeleiding, lotgenotencontact, gezinsgesprekken en vaktherapie.
 • Medicatiespreekuur.
  Tijdens dit spreekuur behandelen wij kinderen met een lichamelijke aandoening waarbij ook sprake is van een psychiatrische ziekte.
 • Zeldzame genetische vormen autisme (UNIEK).
  Op dit spreekuur onderzoeken en behandelen we kinderen en jongeren met een zeldzame genetische variant (variatie in gen) en een (vermoeden van) autismespectrumstoornis. Een bezoek aan ons spreekuur is verschillend voor iedereen, want iedere patiënt is uniek.

Onze unit Psychosociale zorg en pediatrische psychologie biedt hulp aan kinderen en ouders wanneer uw kind onder behandeling is in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ze hebben daarnaast ook een specialistisch spreekuur:

Goofyspreekuur

Heeft uw kind hier binnenkort een afspraak?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor