Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Behandeling

Hartkatheterisatie bij kinderen

Tijdens deze ingreep brengen we een via de lies een hartkatheter in de binnenkant van het hart.

Over deze behandeling

Wat we gaan doen

Wat is het?

Tijdens deze behandeling is uw kind onder narcose. Via een bloedvat in de lies brengen we een hartkatheter in de binnenkant van het hart van uw kind. Tijdens deze operatie voeren we soms ook andere ingrepen uit, zoals een gaatje sluiten, een hartklep of bloedvat oprekken of een stent plaatsen.

Er zijn 2 soorten hartkatheterisaties:

  • De diagnostische hartkatheterisatie:
    de kindercardioloog bekijkt de binnenkant van het hart en de bloedvaten en doet metingen.
  • De therapeutische hartkatheterisatie:
    de kindercardioloog voert tijdens de katheterisatie een behandeling uit.

De behandelend kindercardioloog bespreekt van te voren met u welke hartkatheterisatie voor uw kind van toepassing is.

hartkatheterisatie

Hoe gaan we te werk?

Uw kind komt op de dag van de ingreep naar het ziekenhuis. U hoort vooraf van de verpleegkundig consulent kindercardiologie hoe laat en welke datum uw kind op het Kinderthoraxcentrum moet zijn. De verpleegkundig consulent vertelt u vanaf wanneer uw kind niet meer mag eten en drinken voor de ingreep.

Als uw kind aan de beurt is gaan u en uw kind met de verpleegkundige naar de katheterisatiekamer. Hier ziet u veel apparatuur en een onderzoekstafel. De artsen en verpleegkundigen dragen speciale pakken, een muts en een mondmasker.

De anesthesioloog brengt uw kind onder anesthesie (narcose). Anesthesie is nodig omdat het belangrijk is dat uw kind helemaal stilligt tijdens deze ingreep. Eén ouder mag bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. U krijgt hiervoor een speciaal schort aan over de kleding, een muts op en slofjes over de schoenen.

Uw kind krijgt monitorstickers opgeplakt, en een plakker op vinger of teen voor de zuurstofmeting. Om de bovenarm krijgt uw kind een bloeddrukband.

Als uw kind in slaap is, vraagt de anesthesioloog u de katheterisatiekamer te verlaten. De verpleegkundige brengt u terug naar de verpleegafdeling. De kindercardioloog begint nu met de hartkatheterisatie.

Als de cardioloog de rechter harthelft wil bekijken bij een normaal hart, gaat het slangetje via de liesader naar de onderste holle ader of via de halsader naar de bovenste holle ader naar de rechterboezem en de rechterkamer. Dan van de rechterkamer naar de longslagader.

Hartcatheterisatie, overzichtsfotoAls de cardioloog de linker harthelft wil bekijken, gaat het slangetje via de slagader in de lies naar de lichaamsslagader en komt uit in de linkerkamer.

Wat is het doel?

Het doel van de hartkatheteristie is om aanvullende informatie te verkrijgen over de hartaandoening van uw kind. Daarnaast voeren we soms ook ingrepen uit tijdens de hartkatheterisatie, zoals een gaatje dichten, een bloedvat oprekken of een stent plaatsen. U hoort van te voren van uw kindercardioloog wat voor uw kind van toepassing is.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling

Om u voor te bereiden op de komende hartkatheterisatie krijgt u de informatiefolder Hartkatheterisatie bij kinderen en de inloggegevens van de app kindercardiologie toegestuurd. Daarna krijgt u een uitnodiging voor het pre-operatieve spreekuur van de verpleegkundig consulent kindercardiologie.

Het pre-operatieve spreekuur van de verpleegkundig consulent kindercardiologie is er om te zorgen dat voor een hartkatheterisatie alles duidelijk is voor ouders en kind. U spreekt de kinderinterventie-cardioloog, de kinder anesthesioloog en de verpleegkundig consulent kindercardiologie. De aanvullende onderzoeken, die nog nodig zijn, doen we ook tijdens dit spreekuur. U krijgt een rondleiding over de afdeling Kinderthoraxcentrum en uw kind krijgt de Tikkiering. Een gastvrouw begeleidt u en uw kind naar de verschillende gesprekken en onderzoeken.

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens de behandeling

De interventie kindercardioloog bespreekt de mogelijke bijwerkingen, risico’s en complicaties met u op het pre-operatieve spreekuur.

Op de verpleegafdeling

In de meeste gevallen mag uw kind na de katheterisatie weer snel eten en drinken. Als dit goed gaat wordt het infuus afgekoppeld, het infuusnaaldje blijft nog zitten tot de volgende dag. Soms is het nodig dat uw kind bloed verdunnende medicijnen krijgt.

Na de hartkatheterisatie doen we een strak verband om het aanprikgaatje in de lies, voor een goed herstel. Ook heeft uw kind een aantal uren bedrust, zodat het wondje in de lies goed kan genezen. Een verpleegkundige controleert regelmatig het wondje in de lies, de doorbloeding van de benen en het infuus.

Na de behandeling (in het ziekenhuis/thuis)

In de meeste gevallen mag uw kind de volgende dag weer naar huis. Als het nodig is maken we ter controle nog een echo van het hart en electrocardiogram (ECG) gemaakt. Het herstel gaat thuis door. De eerste dagen na de ingreep voelt uw kind zich mogelijk nog wat slap of snel vermoeid. Dit is een nawerking van de narcose. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.

Uw kind heeft misschien nog pijn bij het aanprikpunt in de lies. Als uw kind een bloeduitstorting in de lies heeft, veroorzaakt dit soms ook pijn. U mag uw kind hier paracetamol (volgens de bijsluiter) voor geven.

We hebben de katheter in een groot bloedvat in de lies ingebracht en doorgevoerd naar het hart. Hier is een wondje ontstaan dat moet genezen. Zowel de huid als het bloedvat moeten genezen. Er komt een korstje op de wond. Laat dit vooral zitten, dit beschermt de wond. Het valt er vanzelf af wanneer de wond genezen is.

Soms lekt de wond vocht na. In dat geval mag u de wond verbinden met een pleister of een gaasje. Het is belangrijk dat er de eerste dagen niet te veel druk op de wond komt te staan. Veel beweging en druk op de lies is niet goed voor de genezing. Het kan voorkomen dat de wond gaat nabloeden. Druk het bloedvat boven het aanprikpunt dan 5 tot 10 minuten af. Als het bloeden is gestopt doet u er een pleister of gaasje op. Blijf de wond wel regelmatig in de gaten houden.

Resultaat

Uw interventie kindercardioloog bespreekt het resultaat van de hartkatheterisatie met u.

Wanneer neemt u contact op?

U krijgt een ontslaggesprek met de interventie kindercardioloog en een ontslaggesprek met de verpleegkundig consulent kindercardiologie. U krijgt een formulier mee met adviezen na de hartkatheterisatie en belangrijke telefoonnummers. U krijgt te horen wanneer u contact op moet nemen met de verpleegkundig consulent kindercardiologie. De verpleegkundig consulenten kindercardiologie zijn voor u en uw kind een vast aanspreekpunt tijdens de behandeling door de kindercardiologen. Zij geven voorlichting rondom operaties en ingrepen. Natuurlijk vervangen zij niet de gesprekken met de artsen en verpleegkundigen. Zij zijn een aanvulling daarop. De begeleiding van de verpleegkundig consulenten kindercardiologie is er voor in het ziekenhuis, op de polikliniek maar ook voor de thuissituatie.

Bereikbaarheid

De verpleegkundig consulenten kindercardiologie zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur via 06 248 513 57, via e-mail of via de BeterDichtbij app.

Komt uw kind binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor