Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Kliniek
Kliniek

Adolescentenkliniek

Locatie: De Adolescentenkliniek is gelegen op de 2e etage van het Dp-gebouw.
Telefoon: Secretariaat (010) 703 45 51

In de Adolescentenkliniek observeren en behandelen we jongeren van 12 tot 18 jaar (in overleg uitloop naar 21 jaar mogelijk) met een indicatie voor psychiatrische crisisinterventie, intensieve psychiatrische observatie en/of kortdurende klinische psychiatrische behandeling.

Over

Wat gaan we doen?

Wanneer komt u hier?

Wij observeren en behandelen jongeren met complexe psychiatrische klachten, in combinatie met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Hierdoor zijn zij ernstig ziek en/of lopen zij vast op verschillende gebieden en kunnen niet meer voldoende deelnemen aan alle onderdelen van het gewone leven. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Ernstige psychiatrische symptomen of aandoeningen, al dan niet in combinatie met lichamelijke ziekten, die ernstige invalideren zoals ontregelde diabetes, na een harttransplantatie of bij een stofwisselingsziekte.
 • Ernstige psychiatrische symptomen of aandoeningen, waarvoor specifieke expertise of ervaring nodig is, zoals complexe behandeling bij jongeren met ernstige stemmingsstoornissen.
 • Eetstoornissen met ondergewicht (anorexia nervosa, functionele dysfagie).
 • Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), zoals conversie en somatoforme (zonder voldoende lichamelijke verklaring) stoornissen.
 • Ernstige psychiatrische symptomen of ziekte.

Wij bieden ook 3e lijns zorg aan jongeren waarbij de diagnostiek en/of behandeling van een ernstige psychiatrische ziekte is vastgelopen. 

Wat gaan we doen?

De eerste vier weken van de opname staan meestal vooral in het teken van observatie, diagnostiek en/of de behandeldoelen. Daarna ligt de nadruk op het behalen van de behandelingdoelen in de behandeling. De behandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. 

Voor het behalen van de behandeldoelen zijn verschillende soorten behandelingen nodig. Daarvoor volgt de jongere tijdens de opname zowel individuele therapie als groepstherapie. Er zijn verschillende vaktherapieën, zoals psychomotorische- (bewegings), beeldende- en muziektherapie. Als medicatie nodig is, wordt dit in overleg gestart en gecontroleerd. Soms is er gezinsvaktherapie nodig. De jongere volgt daarnaast elke dag interne school, natuurlijk in afstemming met de eigen school thuis. 

Het gezin van de jongere is belangrijk in de behandeling. Ouders worden betrokken bij de behandeldoelen. Wekelijks zijn er gezinsgesprekken. Met de jongere en het gezin wordt ook gericht gekeken naar  hoe de behandelresultaten na opname behouden kunnen blijven en hoe de jongere zo goed mogelijk weer aan alle dagelijkse activiteiten thuis kan deelnemen en wat daarvoor nodig is.huiskamer, bankstel en tafel. JPG-bestand

Gymzaal, matten en klimtouwen. JPG-bestand

Opname en behandeling

We hebben plaats voor veertien jongeren, verdeeld over een open en een gesloten groep. Daarnaast bieden wij dag- en deeltijdbehandeling aan op één van de andere units van onze afdeling. Informatie hierover kunt u vinden bij Kinder- en Jeugdkliniek (onder het kopje Opname en behandeling).

Voor elke behandeling op de Adolescentenkliniek stellen we een behandelingsplan op met duidelijk omschreven doelen en hoe deze doelen behaald kunnen worden. 

 • De Werf (gesloten groep)
  De Werf bestaat uit 6 klinische plaatsen. Binnen deze groep staan rust, veiligheid, structuur en zorg centraal. Er is een herkenbaar dagritme en een vast activiteitenrooster. Op deze manier leren de jongeren en hun gezinnen wat ze nodig hebben om deze voorwaarden voor dagelijks functioneren minder nodig te hebben.
 • De Loods (open groep)
  De Loods bestaat uit 8 klinische plaatsen. Binnen deze groep leggen we de nadruk op ontwikkeling, leren en eigen verantwoordelijkheid. Op deze manier vergroten we de zelfregulerende mogelijkheden en zelfstandigheid van de jongeren.

Zonnebloem schilderij op muur. JPG. Gang en witte muren

Onze begeleiding

Ons team bestaat uit een begeleidingsteam van:

 • Verpleegkundigen en sociaal-pedagogische hulpverleners
 • Artsen en kinder- en jeugdpsychiater
 • (GZ-)psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Vaktherapeuten
 • Educatief therapeuten
 • Secretaresses

Ook medewerkers in opleiding zijn onderdeel van ons team:

 • Stagaires vaktherapie
 • Stagaires HBO-V (verpleegkunde)
 • Artsen in opleiding (co-assistenten)
 • GZ-psycholoog in opleiding
 • Psychotherapeut in opleiding.

Als het nodig is komen de diëtiste en de fysiotherapeut op de afdeling. Daarnaast werken we samen met de kinderartsen, kinderneurologen en andere medisch specialisten uit het ziekenhuis.

Ouderbegeleiding

De betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) en eventueel broers en zussen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ouders gaan wekelijks samen met de jongere in gesprek met de systeemtherapeut. Soms gaan we ook alleen in gesprek met of geven veel uitleg aan de ouders of verzorgers, dat noemen we ouderbegeleiding.

Bezoek

Bezoektijden

Tijdens bezoektijden kunnen ouders/verzorgers, broertjes en zusjes langskomen komen in de kliniek. In overleg kunnen ook andere familieleden of vrienden op bezoek komen tijdens deze bezoekmomenten.

De bezoektijden voor de groepen zijn als volgt:

 • De Werf:
  Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 18.45 - 20.00 uur.
  Zaterdag en zondag van 14.00 - 16.00 uur.
 • De Loods:
  Dinsdag, woensdag en donderdag van 18.45 - 20.00 uur.
  Zodra het mogelijk is, gaan we oefenen met vaste verlofmomenten naar huis tijdens de opname.

Tuin, afbeelding 2 kinderen, groen, bankje. JPG-bestand

Verwijzing

Jongeren worden uitsluitend naar ons verwezen door een (kinder-en jeugd) psychiater, een kinderarts of andere medisch specialist, regionale GGZ-instellingen of andere zorginstanties. Meer informatie voor verwijzers is te vinden op onze verwijzerswebsite.

Let op: de behandeling op de Adolescentenkliniek is niet geschikt voor jongeren met ernstige agressie, verstandelijke beperking, en/of vooral verslavingsproblematiek of persoonlijkheidsstoornissen. Daarvoor zijn andere gespecialiseerde klinieken. Als de lichamelijke gezondheid ernstig gevaar loopt, zal door de verwijzer eerst een opname op een kindergeneeskundige afdeling worden geregeld.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt uw kind binnenkort bij ons voor een onderzoek?

Wat kunt u verwachten? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor