Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Project Erasmus MC Academie

Samen met aangesloten zorginstellingen voert de Erasmus MC Academie vernieuwde CZO-opleidingen in.

Doel: een flexibel en landelijk opleidingsstelsel. Om dat te bereiken heeft het Erasmus MC een Academiebrede projectstructuur opgezet. Op deze pagina vind je meer informatie over de doelen, aanpak en resultaten.

Projectinformatie

Aanleiding

Het landelijk programma CZO Flex Level werkt aan een toekomstbestendig opleidingsstelsel met opleidingen die snel kunnen meebewegen met (arbeidsmarkt)ontwikkelingen, zoals het ontstaan van nieuwe specialismen of functievereisten. Opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Opleidingen en leerroutes zijn straks gebaseerd op EPA’s. Het beoogde resultaat: efficiënter opgeleide zorgprofessionals, die makkelijker kunnen in- en doorstromen én daarmee klaar zijn voor de zorgvraag van morgen.

Als Erasmus MC Academie willen we de implementatie samen met de zorginstellingen uitvoeren, zodat het leren in de praktijk en de binnenschoolse activiteiten naadloos op elkaar aansluiten. We kijken daarbij verder dan de periode dat iemand student of professional in opleiding is. Het werken met EPA’s leent zich bij uitstek voor een leven lang leren.

Opleidingsstelsel nu Opleidingsstelsel straks

(c) Flatland i.s.m. CZO Flex Level.

Organisatie

Het projectteam bestaat uit opleiders en stafassistenten van alle opleidingsunits. Voor de samenwerking met de zorginstellingen maken we gebruik van bestaande structuren: de kwaliteitscommissies en stuurgroepen.

Het is nodig om buiten de kaders van huidige opleidingen denken. Zo kunnen we toewerken naar een flexibel opleidingsstelsel. Vanuit die gedachte brengen we projectleiders implementatie, managers, praktijkopleiders en theorieopleiders samen in plenaire bijeenkomsten en in werkgroepen.

Daarnaast nemen opleiders deel aan regionale en landelijke overleggen, bijvoorbeeld met collega theorieopleiders. 

In de agenda vind je de geplande bijeenkomsten.

Communicatie

Je kunt op verschillende manier contact leggen met de Academie en aangesloten instellingen. 

Op Academieniveau Op unitniveau 
Leden kwaliteitscommissies Leden kwaliteitscommissies
Leden stuurgroepen Leden Stuurgroepen
Projectleiders implementatie regio & aangesloten instellingen  
   
Plenaire bijeenkomsten Bijeenkomsten op unitniveau
Nieuwsbrieven Bestaande platforms (zoals It’s Learning)
Website  
   
Voortgang project Inventarisatie wensen leerroutes & flexibiliteit, collectieve vrijstellingen bij overstaproutes
Afstemmen gedachtengoed Discussie, visie en beleid m.b.t samenwerking aangesloten instellingen
Beleid toetsen en bekwaam verklaren Inventarisatie ondersteuningsbehoefte
Samenwerken bij curriculumontwerp Afspraken en planning rondom herziening routes, innovaties, toetsbeleid en leeromgeving
Werkplekondersteuning  

We vragen leden van de kwaliteitscommissies en stuurgroepen om wijzigingen in contactinformatie door te geven aan de contactpersonen van de desbetreffende opleiding. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan je e-mailadres naar: academie@erasmusmc.nl.

Doelen & Resultaten

De Erasmus MC Academie heeft als doel om samen met de aangesloten praktijkinstellingen het onderwijs vorm te geven en waar nodig te ontwikkelen of te herschikken. Basis voor het onderwijs zijn de landelijke CZO-opleidingseisen, gericht op werkplekleren.

  1. We verzorgen in samenwerking met de aangesloten praktijkinstellingen onderwijs gebaseerd op ontwikkelde EPA’s.
  2. We werken samen met de praktijk bij het invoeren van werkplekleren.
  3. We bieden opleidingsmogelijkheden passend bij een overzichtelijk, flexibel opleidingsstelsel: nieuwe routes, verkorte routes en meerdere startmomenten.

Dat betekent in het kort dat we toewerken naar:

  • nieuwe opleidingsroutes met waar mogelijk flexibele startmomenten, doorlooptijd en volgorde,
  • vernieuwde onderwijsinhoud,
  • leerwerkplekoplossingen om het leren in de praktijk te ondersteunen,
  • nieuwe instrumenten om in de praktijk en theorie voortgang te monitoren en te beoordelen.

Planning

Bij clusterspecifieke informatie vind je de planning van startmomenten van vernieuwde opleidingen.

Regionale ontwikkelingen

Projectleiders implementatie van praktijk- en theorieinstellingen uit de regio komen maandelijks samen om ervaringen uit te wisselen over het implementeren van CZO Flex Level in de eigen instelling. Elk overleg krijgen projectleiders een update van de landelijke ontwikkelingen en kunnen ze vragen en opmerkingen doorspelen naar het landelijke projectleidersoverleg of het expertiseteam.

Bespreekpunten kan je doorgeven aan de projectleider implementatie van de eigen instelling. Mocht je niet weten wie dat is, neem dan contact op met Saskia Hofstra – projectleider Academieteam (s.hofstra@erasmusmc.nl)

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks