Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Goofyspreekuur

Uw kind is verwezen naar het Goofyspreekuur in het Erasmus MC Sophia. Dit is een speciaal spreekuur voor kinderen waarbij vermoedens zijn van kindermishandeling (zoals bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling en verwaarlozing of seksueel misbruik) en die als gevolg daarvan lichamelijke en/of emotionele klachten hebben gekregen. Wij begrijpen dat dit voor veel ouders een stressvolle situatie is en dat u mogelijk veel vragen heeft. Graag leggen wij u uit hoe wij u en uw kind hierbij kunnen ondersteunen.

Download PDF

Over het spreekuur

Voor het spreekuur heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts en schriftelijke toestemming van alle personen met ouderlijk gezag. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan overleggen we dit met u of de verwijzer.

Met wie heeft u te maken?

Tijdens het spreekuur maakt u kennis met de maatschappelijk werker, de kinderarts en de psycholoog/orthopedagoog. Vaak is er ook een stagiair aanwezig die een opleiding volgt voor een van deze beroepen. De doktersassistent weegt en meet standaard alle kinderen en geeft u een potje voor het opvangen van urine van uw kind.

Verloop van het spreekuur

We starten met een gezamenlijke korte kennismaking met de kinderarts, medisch maatschappelijk werker en de psycholoog. Daarna gaat de psycholoog in gesprek met uw kind en tegelijkertijd heeft u een gesprek met de medisch maatschappelijk werker. Daarna volgt het bezoek aan de kinderarts. Uw bezoek duurt ongeveer 2 uur.

Medisch maatschappelijk werker
De medisch maatschappelijk werker heeft een gesprek met u over:
 • de reden van uw komst en de gevolgen voor uw kind en andere gezinsleden
 • de mogelijke lichamelijke en emotionele klachten van uw kind en mogelijke gedragsveranderingen
 • welke hulpverlening al is ingeschakeld/betrokken
Met deze informatie kan de medisch maatschappelijk werker inschatten of en welke hulpverlening nodig is voor u en uw gezin.

Psycholoog/orthopedagoog

De psycholoog heeft een (screenend) gesprek met uw kind (vanaf ongeveer 4 jaar) om eventuele emotionele klachten in te kunnen schatten. De psycholoog maakt hierbij gebruik van een kindvriendelijk boekje en/of vragenlijsten. De psycholoog geeft advies over de eventuele hulp die nodig is en kan zorgen voor een verwijzing naar de juiste hulpverlening.

Kinderarts
De kinderarts bespreekt de medische voorgeschiedenis en eventuele huidige klachten. Daarna onderzoekt zij uw kind van top tot teen (niet inwendig) en geeft hierbij precies aan wat ze gaat doen.

Verder onderzoek
Na afloop van het lichamelijk onderzoek legt de kinderarts aan u uit of er nog aanvullend medisch onderzoek nodig is, bijvoorbeeld bloedprikken of het maken van een (röntgen)foto of foto’s door de medisch fotograaf.

Voorlopig plan en advies
Aan het eind van het bezoek bespreken we het voorlopige plan en advies met u. Als het nodig is, komt uw kind nog één of meerdere keren terug voor controle bij de kinderarts.

Overleg deskundigen
Het kan zijn dat de kinderarts uw toestemming vraagt om anoniem, bijvoorbeeld aan de hand van de gemaakte foto’s, te overleggen met andere deskundigen zoals het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, www.LECK.nu. Het Goofyteam kan gezien de meldcode ook overleggen met Veilig Thuis. Dit kan zowel anoniem als niet anoniem. Meer informatie over de meldcode vindt u onder rechten en plichten op onze website.

Wat vertelt u uw kind?

Het is belangrijk uw kind goed voor te bereiden op het bezoek aan het ziekenhuis, zodat uw kind weet wat er gaat gebeuren. Wat u vertelt hangt af van de leeftijd. Hoe ouder uw kind, hoe meer u kunt vertellen. Hieronder vindt u per leeftijdscategorie wat u het beste kunt vertellen aan uw kind.

Baby’s en peuters
Kinderen tot 3 jaar zijn nog te klein voor uitleg. U kunt het beste hun vragen afwachten.

Kinderen van 3 tot 12 jaar
U kunt uw kind vertellen dat:
  • u met iemand in het ziekenhuis gaat praten
  • (aan uw kind van 4 jaar of ouder) dat hij/zij gaat praten met een mevrouw in het ziekenhuis en samen met haar een boekje invult
  • de dokter hem/haar van top tot teen onderzoekt en dat dit geen pijn doet
  • is uw kind 6 jaar of ouder, dan kunt u iets meer uitleggen afhankelijk van wat uw kind zelf al weet over de reden van het ziekenhuisbezoek.
Adolescenten (vanaf 12 jaar)
Laat uw kind weten dat hij/zij naar het ziekenhuis gaat voor een (vertrouwelijk) gesprek met een psycholoog naar aanleiding van wat er is gebeurd en wat dit voor hem/haar betekent. Verder kunt u vertellen dat hem/haar gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen en dat de arts een lichamelijk onderzoek doet (niet inwendig).

Contact

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op via (010) 703 61 55 of goofyteam@erasmusmc.nl