Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Onze cijfers

van het aantal orgaantransplantaties

Cijfers van het Erasmus MC Transplantatie Instituut

In het Erasmus MC Transplantatie Instituut voeren we ruim 25% van álle transplantaties in Nederland uit. Dat zijn er zo’n 300 per jaar. Ons levertransplantatieprogramma is het grootste van Nederland. We beschikken over speciale expertise op het gebied van levertransplantaties na donatie bij leven bij volwassenen. De ‘levende transplantaties’ met lever en nieren is één van de grootste programma’s in heel Europa. Wij ontvangen verwijzingen vanuit heel Nederland én uit andere landen.

Zichtbaarheid van onze cijfers vinden wij belangrijk. Daarom laten wij hier graag onze resultaten zien. Meer gegevens vindt u in het dashboard van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Aantal transplantaties in 2022 per orgaantype per transplantatiecentrum in Nederland
Aantal transplantaties in 2023 per orgaantype per transplantatiecentrum. Bron: data Nederlandse Transplantatie Stichting.

Onze cijfers

Levertransplantatie cijfers

In 1987 startten wij met levertransplantaties. Sinds die tijd hebben wij in het Erasmus MC meer dan 1600 levertransplantaties uitgevoerd (september 2023). Daarvan waren er 58 transplantaties van een levende donor. Levende donoren die een deel van hun lever afstaan aan een ander, helpen het tekort aan organen verkleinen.

In het Erasmus MC Transplantatie Instituut voeren we zo’n 90 levertransplantaties per jaar uit. Dat zijn transplantaties met levers van overleden én levende donoren. In 2023 willen we dat aantal uitbreiden naar 100 levertransplantaties per jaar. Ons levertransplantatieteam doet meestal 1 à 2 levertransplantaties per week. Wij transplanteren alleen volwassenen.

Uitstekend resultaat

Een jaar na de transplantatie is 91% van de patiënten in leven. Na 5 jaar is 80% van de patiënten in leven. En kijken we enkel naar de levende donor levertransplantaties, dan is 100% na 1 jaar in leven. Dat zijn uitstekende resultaten in vergelijking met gegevens van andere centra in vele landen.

Meer informatie over Levertransplantaties in het Erasmus MC

Bron: data Nederlandse Transplantatie Stichting

Bron: Erasmus MC Transplantatie Instituut

Niertransplantatie cijfers

Orgaandonoren hebben in totaal al meer dan 35.700 levensjaren aan onze patiënten geschonken. Doordat zij hen een goed werkende nier gaven.

Sinds de eerste niertransplantatie in 1971 transplanteerden wij ruim 5000 patiënten (tot medio 2023). Daarvan waren er 2400 transplantaties van een levende donor.

Levende donoren die een nier afstaan aan een ander, helpen het probleem van het tekort aan organen verkleinen. Levende nierdonaties is een van de speerpunten van het Erasmus MC. Ons levende nierdonatie-programma is een van de grootste programma’s van Europa.

Per jaar voeren wij ongeveer 190-200 niertransplantaties uit.

Zeer complex

Het Transplantatie Instituut krijgt 20% van de niertransplantatiebeoordelingen uit andere regio’s. Meestal zijn dit patiënten met zeer complexe ziektebeelden. Wij zijn het nationaal verwijscentrum voor hoog-geïmmuniseerde patiënten. En wij voeren als enige centrum in Nederland HLA-incompatibele niertransplantaties uit. 

Meer informatie over Niertransplantaties in het Erasmus MC

Tabel 1. Totaal aantal niertransplantaties in het Erasmus MC Transplantatie Instituut tot en met 2022, opgesplitst naar levende/overleden donoren en volwassen/pediatrische patiënten

Bron: data Erasmus MC Transplantatie Instituut

Tabel 2. Totaal aantal niertransplantaties in het Erasmus MC Transplantatie Instituut bij volwassen patiënten tot en met 2022, opgesplitst naar een nier van een levende/postmortale donor

Bron: data Erasmus MC Transplantatie Instituut

 

Tabel 3. Totaal aantal niertransplantaties in het Erasmus MC Transplantatie Instituut tot en met 2022 bij kinderen, opgesplitst naar een nier van een levende/postmortale donor

 Bron: data Erasmus MC Transplantatie Instituut

Longtransplantatie cijfers

Vanaf 2001 verrichten wij longtransplantaties in het Erasmus MC. Sinds die tijd hebben we meer dan 350 volwassen patiënten in ons centrum getransplanteerd (peildatum september 2023).

Binnen het Erasmus MC Transplantatie Instituut verrichten wij tussen de 30 en 40 longtransplantaties per jaar. We verwachten dat dit aantal de komende jaren verder zal toenemen. 80% van de patiënten op de wachtlijst ontvangt binnen 2 jaar een longtransplantatie.

Jaarlijks ontvangen we rond de 160 verwijzingen voor beoordeling voor een longtransplantatie. Wij hebben bijna 200 patiënten in nazorg ná een longtransplantatie, en staan er ongeveer 50 mensen op de wachtlijst.

Succesvol

Er is een zeer lage sterfte op de wachtlijst. Dat komt door het gehanteerde LAS systeem en onze moderne overbruggingsmethoden naar een longtransplantatie. Het aantal getransplanteerde patiënten dat na 1 jaar nog in leven is, is ruim 85%. Na 5 jaar is 75% van de patiënten na longtransplantatie nog in leven. Dit zijn zeer goede succespercentages, vergeleken met internationale cijfers.

Meer informatie over Longtransplantaties in het Erasmus MC

Bron: data Nederlandse Transplantatie Stichting

Harttransplantatie cijfers

Vanaf 1984 verrichten wij harttransplantaties in het Erasmus MC. Eerst alleen bij volwassenen, en later ook bij kinderen. In totaal hebben we er, halverwege 2021, al meer dan 775 uitgevoerd.

Binnen het Erasmus MC Transplantatie Instituut doen wij tussen de 15 en 20 harttransplantaties per jaar. Door de komst van ‘the heart in a box’ verwachten wij dat dit aantal de komende jaren verder zal toenemen. En mogelijk zelfs zal verdubbelen. Wij hopen dat uiteindelijk ook de wachttijd tot aan een harttransplantatie afneemt. Zodat we patiënten eerder kunnen transplanteren. 

Wachtlijst

Leven met hartfalen op de wachtlijst voor een donorhart is vaak meer óverleven dan leven. 15% van de volwassenen sterft voordat er een donorhart beschikbaar is. Dit ondanks dat we steunharten kunnen gebruiken als overbrugging naar een harttransplantatie. Bij kinderen is de sterfte op de wachtlijst tot 30%. Dat komt ook doordat de steunharten vaak nog te groot zijn om gebruikt te worden bij kinderen.

Uitstekende overleving

Eenmaal na transplantatie is de overleving uitstekend. Tot 90% van de patiënten is nog in leven 1 jaar na transplantatie. De gemiddelde overleving na harttransplantatie is bij volwassenen ongeveer 16 jaar. Bij kinderen kan dit wel tot 20 jaar zijn. De kwaliteit van het leven na een harttransplantatie verschilt. Wij zijn gespitst op de bijwerkingen van medicijnen die transplantatiepatiënten altijd moeten innemen. We proberen deze zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Al onze patiënten bieden we na ontslag hartrevalidatie aan. Want lichaamsbeweging is effectief in het tegengaan van deze bijwerkingen.  
 

Meer informatie over Harttransplantaties in het Erasmus MC

 Grafiek met aantal harttransplantaties in het ErasmusMC Transplantatie Instituut tot en met 2022

Bron: data Nederlandse Transplantatie Stichting

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks