Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Ons verhaal

over ambitie, motivatie en mogelijkheden

Erasmus MC Transplantatie Instituut verlegt grenzen

Op 28 oktober 2021 onthulden we de letters ‘Transplantatie Instituut’ in het Erasmus MC officieel. De transplantatiezorg die zo’n belangrijke plek inneemt in ons ziekenhuis krijgt hiermee een herkenbaar gezicht. Een topinstituut waar alle specialisten samen het verschil proberen te maken. Te denken in oplossingen en mogelijkheden. Te opereren ‘op maat’ voor de best passende zorg. Waar wetenschappers samenwerken om de meest innovatieve technieken te ontwikkelen.

De oprichting van het Transplantatie Instituut toont de ambitie om grenzen te verleggen. Om patiënten de hoogste overlevingskans te bieden. Om behandelingen mogelijk te maken waar dat onmogelijk lijkt.

Het verhaal van het Transplantatie Instituut 

Waar anderen ophouden, gaan wij verder

Met de oprichting van het Transplantatie Instituut brengen wij alle kennis en kunde van de verschillende specialismen bij elkaar. Want samen weten we meer én kunnen we meer. Met MDL-artsen, internist-nefrologen, cardiologen, longartsen, anesthesisten, intensivisten, chirurgen en revalidatieartsen stellen we het hoogst haalbare transplantatie- en revalidatietraject op. Altijd in samenspraak met de patiënt. Zodat iedereen topzorg krijgt.

'Samen sterk' prijs 
In 2017 én 2019 ontvingen wij de ‘Stronger Together Award’ van de European Society for Organ Transplantation (ESOT)’. Een waardering voor de sterkste wetenschappelijke samenwerking van verschillende orgaantransplantatie-programma’s binnen een centrum. En daar zijn wij trots op!

En als het nodig is gaan wij nóg een stapje verder. We beschikken over de laatste kennis en technieken, maar zoeken altijd naar nieuwe mogelijkheden. Wat kan er medisch gezien nog, ook al lijken er nog maar weinig opties te zijn? Daarin zit onze motivatie om het verschil te kunnen maken.

Stronger together award

Wij denken in kansen

Wij denken in kansen en mogelijkheden. Dat laten we het beste zien met aansprekende voorbeelden:

 • Een donornier met cyste erin. Zonde om niet te gebruiken. Kan de cyste vóór transplantatie verwijderd worden? Wij doen er alles aan om geen enkel donororgaan te hoeven afkeuren. 
 • Een lever met een foutje erin. Door een aangeboren afwijking kan de lever bepaalde eiwitten niet goed verwerken. De ene patiënt kan er niet mee leven, maar een andere patiënt kan hier beter mee af zijn dan met zijn eigen zieke lever. Aangedane organen kunnen waardevol zijn.  
 • Een patiënt met overgewicht. Dat kan een risico zijn voor transplantatie. Toch bekijken wij  de mogelijkheden. We zien niet enkel naar de BMI-score, maar ook iemands lichamelijke eigenschappen. En zoeken daar alternatieven bij. Zoals de meest geschikte operatietechniek.
 • Te oud? Dat zeggen wij niet snel. Wij hebben een 91-jarige man die altruïstisch zijn nier heeft afgestaan. En onze oudste nier-ontvanger was een 85-jarige vitale vrouw. Zij heeft met succes een nieuwe nier ontvangen. 
 • Ook bij longtransplantaties gelden geen ‘harde’ leeftijdsgrenzen meer. We kijken naar biologische fitheid van onze patiënten.
 • Wanneer bloedvaten niet geschikt genoeg zijn voor een transplantatie, dan maken wij deze geschikt. Bijvoorbeeld door een bypass aan te leggen. 
 • Ook bijzonder. Door een aangeboren afwijking kon een jonge man niet onder algehele narcose. Wij hebben hem onder lokale verdoving getransplanteerd.
 • Soms transplanteren wij een persoon 2 of zelfs meerderde keren. Bijvoorbeeld wanneer een transplantaat zijn functie verliest. En héél soms doen we dat wel 7 keer.  Een 34-jarige man vestigde hiermee een record.
 • Maakt een patiënt weinig kans op een direct nieraanbod? Dan nemen wij de belemmeringen van bloedgroepen of weefseleiwitten eerst weg. Dan kunnen we tóch transplanteren.
 • Is het hartfalen bij een patiënt zo ernstig dat hij dreigt dood te gaan voordat er een donorhart beschikbaar is? Dan kijken we of we hem met een mechanisch steunhart in leven kunnen houden. 
 • Is er geen operatieteam beschikbaar, omdat er al een transplantatie bezig is? Dan regelen wij beslist een tweede team, want donororganen laten wij niet verloren gaan.
 • Patiënten met onherstelbare longschade door een COVID-19 infectie overleven soms alleen  door een longtransplantatie. Wij hebben als eerste in Nederland succesvolle longtransplantaties verricht bij deze patiënten.
 • Wij transplanteren ook patiënten die met longfalen op de intensive care afdeling (IC) liggen. Hier overbruggen zij de tijd tot aan een transplantatie. Wij helpen hen met ademhalen en gebruiken zo nodig de hart-long machine. De resultaten van deze transplantaties zijn gelijk aan die van getransplanteerden die niet op de IC lagen.

Wij speuren naar nieuwe mogelijkheden

Om nóg meer voor onze patiënten te kunnen betekenen, zoeken wij voortdurend naar nieuwe mogelijkheden. Nu zijn wij bijvoorbeeld met deze onderzoeken bezig:

 • Wij onderzoeken in 4 studies wat het effect is van coronavaccinatie bij nierpatiënten. Daarover is weinig bekend. En dat is wel nodig, want voor nierpatiënten is een besmetting met het coronavirus extra gevaarlijk, en is vaccinatie van levensbelang. 
 • We onderzoeken of we met een ‘elektronische neus’ complicaties na transplantatie kunnen opsporen. Denk aan afstoting van een donororgaan, infecties of diabetes. Dit doen we bij hart- én longtransplantatiepatiënten. Een mooi voorbeeld van de samenwerking binnen ons instituut.
 • We zoeken naar de beste onderdrukking van de afstoting van een orgaan. Met medicijnen die zo min mogelijk bijwerkingen geven voor iedere patiënt. Medicijnen voor iedereen op maat.
 • We willen meer inzicht krijgen in afstoting van organen op korte én langere termijn. Ons niertransplantatieprogramma beschikt al over veel ervaring op dit gebied. Die kennis dragen we over aan de andere orgaantransplantatie programma’s.
 • We bestuderen de risico’s van een transplantatie bij mensen met zwaarlijvigheid, met hoge bloeddruk of met een verstoorde nierfunctie. Hoe kunnen we hen helpen?
 • Wij gaven zorg op maat aan jonge kinderen en tieners die een hart- of een niertransplantaties ondergingen. Hoe gaat het nu met hen? Wat kunnen we er van leren? Wat kan beter?
 • We willen graag weten hoe het dagelijkse medicijngebruik verbeterd kan worden. Zodat we erop kunnen vertrouwen dat medicijnen altijd worden ingenomen. Hoe kunnen we het voor onze patiënten gemakkelijker maken? Welke mentale factoren spelen een rol? 
 • Een betere conditie geeft minder kans op complicaties tijdens en na de ingreep. Met online  begeleidingsprogramma’s (E-health) verbeteren we de conditie en weerstand van de patiënt vóór transplantatie. Evenals de kwaliteit van leven ná transplantatie. 
 • Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe medicijnen en therapieën. Zoals wanneer een transplantatie niet mogelijk lijkt door te veel antistoffen in het lichaam. Of door een verschil in bloedgroepen. 
 • We willen patiënten zo lang mogelijk met een zo goed mogelijk orgaan laten leven. Daarom zoeken we naar meer mogelijkheden om de vitaliteit van een donororgaan te verbeteren. 
Transplantatie Instituut letters

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks