Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
gebouwencomplex Erasmus MC
Nieuws

Voorzitter Cliëntenraad Yeb-Jan Joustra: ‘Ik wil graag iets terugdoen’

22 maart 2023

Hij raakte vertrouwd in het Erasmus MC door de ziekte van zijn vrouw. Nu vertegenwoordigt Yeb-Jan Joustra als voorzitter van de Cliëntenraad de stem van onze patiënten. ‘Hoe er met mijn vrouw en anderen hier wordt omgegaan, daar zijn we blij mee. Ik wil graag iets terugdoen.’

Sinds september loopt Yeb-Jan Joustra een of twee dagen per week rond in het Erasmus MC als voorzitter van de Cliëntenraad. Een adviesorgaan dat gewaardeerd wordt in huis en ook echt invloed heeft, merkt hij. Bij veel ontwikkelingen, op de korte en lange termijn, fungeert de Cliëntenraad als gesprekspartner en klankbordgroep. 

Toewijding 

Daarover later meer. Joustra’s werkervaring komt goed samen in de functie van voorzitter van de patiëntenvertegenwoordiging. Hij studeerde pedagogiek en business management en combineerde zijn kennis van de menskant én bedrijfskant in de rol van managementconsultant bij een consultancybureau. Waar hij verschillende organisaties begeleidde op het gebied van verandering en leiderschap. En als reserve-militair werkte hij de afgelopen jaren in een team van reservisten om allerlei corona-gerelateerde vraagstukken voor en vooral met de samenleving op te lossen.

Door de ziekte van zijn vrouw werd hij een regelmatige bezoeker van het Erasmus MC. En zag hij de toewijding van de collega’s. ‘Hoe er met mijn vrouw en andere patiënten hier wordt omgegaan, daar zijn we blij mee. De aandacht. En altijd de intentie om te zoeken naar een oplossing. Door die ervaring wil ik graag wat terugdoen.’

Consequenties 

Zo gezegd, zo gedaan. Nu is hij alweer ruim een halfjaar de voorzitter van de Cliëntenraad, het adviesorgaan dat bestaat uit negen leden die allemaal patiënt zijn (geweest) of vertegenwoordiger van een patiënt. Wat doet zo’n Cliëntenraad allemaal? 

‘Er gebeurt heel veel in de organisatie en over veel ontwikkelingen denken we gevraagd en ongevraagd mee. En altijd vanuit de gedachte: wat betekent het voor de patiënt? Soms gaat het over heel concrete zaken, zoals de leverancier van voeding. Andere onderwerpen gaan meer over de lange termijn. Denk aan de consequenties van het Integraal Zorgakkoord. Als er meer zorg door huisartsen en perifere ziekenhuizen overgenomen moet worden, hoe wordt voor patiënten dan de continuïteit, kwaliteit en doorlooptijd geborgd? Ook denken we mee over verduurzaming: wat zijn de ideeën van patiënten rondom verduurzaming van de zorg?’

Plezier 

Zijn ervaringen binnen het adviesorgaan zijn positief. ‘Iedereen die ik in de organisatie spreek is bevlogen, enthousiast en straalt energie uit. Verder vind ik het heel mooi om te zien dat in het Erasmus MC de drie pijlers zorg, onderzoek en onderwijs samenkomen voor én met de patiënt. En dat we daar als Cliëntenraad een rol in mogen spelen. Daar heb ik me met heel veel plezier aan gecommitteerd.’