Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Algemene informatie

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de patiënten in het Erasmus MC en is een formeel adviesorgaan van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Cliëntenraad

Advies en belangenbehartiging

De Raad van Bestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht om over bepaalde onderwerpen advies te vragen aan de Cliëntenraad. Onze taken en bevoegdheden zijn dan ook in de wet vastgelegd. Daarnaast mogen wij de Raad van Bestuur ook ongevraagd adviseren.

Naast onze wettelijke taken, richten wij ons ook op het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van het Erasmus MC. Het gaat vooral om kwaliteitsaspecten van de zorg die van direct belang zijn voor de beleving en het welbevinden van patiënten in het Erasmus MC.

De Cliëntenraad maakt de organisatie bewust van het belang van het patiëntenperspectief en stimuleert de betrokkenheid van patiënten bij het beleid van het Erasmus MC.

Taken Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt collectieve belangen. Als patiënten bijvoorbeeld aangeven dat de wachttijden te lang zijn of dat de voorlichting niet goed is, dan kan de Cliëntenraad dat onder de aandacht van de Raad van Bestuur brengen.

Wij moeten weten wat er onder de patiënten leeft: waarover zijn ze ontevreden en hoe denken ze dat de zorg beter georganiseerd kan worden? Wij willen dus graag contact houden met zowel individuele patiënten, als met patiëntenorganisaties.

Wij behandelen geen individuele zaken of klachten. Voor een klacht over bijvoorbeeld een afdeling of een medewerker in het ziekenhuis is er een klachtenprocedure. De Cliëntenraad staat wel in contact met de klachtencommissie. Mocht bijvoorbeeld blijken dat veel patiënten dezelfde klachten hebben, dan kan de Cliëntenraad de Raad van Bestuur adviseren hier iets aan te doen.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Clientenraad bestaat momenteel uit 3 vrouwen en 5 manen. De leeftijd van onze leden is gevarieerd.

Sommige leden zijn gepensioneerd, andere zijn in loondienst of zelfstandig ondernemer. Een aantal leden doet – naast hun werk in de Cliëntenraad – vrijwilligerswerk. Twee leden zijn vrijwilliger in het Erasmus MC (gastheer/gastvrouw), twee andere leden zijn lid van de Familieadviesraad van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, en een lid maakt deel uit van de Adviesraad Erasmus MC Kanker Instituut. Een van de leden is aanspreekpunt voor het bestuur van de Erasmus MC Apotheek en van DermaHaven.

De leden zijn:
 • De heer Y.J. (Yeb-Jan) Joustra, voorzitter (sinds 2022)
 • Mevr. M. (Maaike) Bos-Steffens, vicevoorzitter (sinds 2017)
 • Mevrouw N. (Nesrin) Musa, lid (sinds 2023)
 • De heer L.J. (Lucas) van Ewijk, lid (sinds 2024)
 • De heer J.F.T. (Han) van Welie, lid (sinds 2024)
 • Mevr. S. (Sandra) Vis, lid (sinds 2022)
 • Dhr. H. (Hugo) van Tienhoven, lid (sinds 2018)
 • Dhr. S. (Santhuruu) Nadesapillai, lid (sinds 2020)
De achtergrond van onze leden is wisselend, maar alle leden zijn zelf patiënt (geweest) in het Erasmus MC, of vertegenwoordiger van een iemand die patiënt is, of dat is geweest. Hun achtergrond en expertise brengen ze mee in de aandachtsgebieden waarop ze zich in hun functie richten. Dat zijn bijvoorbeeld kwaliteit, voeding, waardegedreven zorg, patiëntenparticipatie, communicatie, diversiteit en inclusiviteit, laaggeletterdheid of de inzet van technologie en big data in de zorg.

Een greep uit de motivaties van de leden:

"Ik denk dat ik voor diversiteit zorg in de Cliëntenraad door mijn ervaring met mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Tevens ben ik christelijk en ben ik me bewust van het belang van godsdienst (in het algemeen) voor patiënten van het Erasmus MC."

"Ik vind het een eer dat ik via deze weg ook kan teruggeven aan de stad Rotterdam die mij al zoveel moois heeft gegeven. Het Erasmus Medisch Centrum is een begrip en ik hoop dat dit ook voor mijn toekomstige kinderen en kleinkinderen en de generaties daarna ook nog steeds het geval zal zijn."

"Met ons advies dragen we zorg voor het elimineren van factoren die een belemmering voor de kwaliteit van de geleverde zorg kunnen vormen."

"Het aandachtsgebied dat mijn bijzondere interesse heeft is kwaliteit van zorg en veiligheid van de patiënt. Mijn bijdrage op dit gebied ligt in mijn deelname aan de commissie Kwaliteit en Patiëntenzorg, het samen met zorgprofessionals auditeren van afdelingen en zorgprocessen en betrokkenheid bij het melden van incidenten in de zorg."

"Ik vind aandacht voor de mens in de zorg belangrijk, en dat moet zijn een persoonlijke benadering afgestemd op de behoefte op dat moment, ook dat is gastvrijheid."

Vergaderingen 2024

In 2024 vergadert de Clientenraad op de volgende data:

 • 5 februari
 • 1 maart Heidag
 • 15 april 
 • 3 juni
 • 8 juli
 • 16 september
 • 14 oktober Themamiddag
 • 18 november
 • 16 december
 

Documenten

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier