Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Coschap start in september met programmatisch toetsen

21 maart 2023

De masteropleiding geneeskunde, waarin studenten coschappen lopen, begint vanaf komend studiejaar al met deze vorm van toetsen. Tijdens de jaarlijkse Onderwijsmiddag kregen docenten een kijkje in de keuken van Maastricht UMC, waar programmatisch toetsen al de praktijk is. Programmatisch toetsen is onderdeel van Erasmusarts 2030, het nieuwe geneeskunde curriculum dat start in september 2024.

Bij programmatisch toetsen gaat het om feedback die de student na de toets ontvangt om verder te kunnen groeien. Dit in tegenstelling tot het traditionele summatief toetsen dat vooral is gericht op slagen of zakken. Binnen programmatisch toetsen kun je niet zakken op één toets. Het gaat om de informatie die de toets oplevert voor de student en de docent. Elke toets(vorm) levert datapunten op over het beheersingsniveau van de student op kennisdomeinen en deelcompetenties. Over de tijd tellen de datapunten op en kan er een afgewogen oordeel worden gemaakt over het beheersingsniveau en de voortgang.

 

Betrouwbaar

Marjan Govaerts, universitair hoofddocent in het Maastricht UMC, onderzoekt de effectiviteit van programmatisch toetsen in de coschappen. “Als het gaat om de betrouwbaarheid van toetsen zijn subjectieve methoden, zoals directe observaties op de werkvloer, even goed als objectieve methoden, zoals meerkeuzetoetsen.” Deze onderbouwing is belangrijk omdat alle geneeskundeopleidingen moeten voldoen aan de leerdoelen gesteld in het landelijke Raamplan Artsopleiding.     

Om programmatisch toetsen in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling en verdieping heeft Govaerts wel een aantal tips. “Stel hoge eisen aan studenten in combinatie met een veilige leeromgeving. De mind-set moet zijn: Ik leer van mijn fouten, in plaats van: Ik mag mijn fouten niet tonen. Investeer daarom in een langdurige relatie tussen student en docent.”

 

Feedback

“Maar maakt subjectief toetsen de omgeving niet juist onveiliger?” vraagt iemand in de zaal. “De opvattingen van de docent spelen immers ook mee.” Govaerts: “Subjectiviteit hoeft geen probleem te zijn. Bias wel. Focus daarom op het narratief: Waarom krijgt de student deze feedback? En baseer beslissingen over de voortgang niet op de beoordeling op één werkplek van een coassistent, maar op meerdere beoordelingen.”

Zie ook: Toetsmanifest Erasmusarts 2030