Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Meedoen aan onderzoek

BCG-studie

Duur: Het onderzoek duurt 5 jaar.
Startdatum: Het onderzoek is gestart op 1 september 2017.

Tijdens deze studie onderzoeken we bij patiënten met oppervlakkig blaaskanker welke eigenschappen van de blaastumor voorspellen hoe patiënten reageren op Bacillus Calmette-Guérin (BCG) immuuntherapie.

Over dit onderzoek

Welke patiënten kunnen deelnemen?

U kunt deelnemen aan dit onderzoek als:

  • U hooggradig oppervlakkig blaaskanker heeft of heeft gehad.
  • U sinds 2005 bent behandeld of ander behandeling bent met Bacillus Calmette-Guérin (BCG) blaasspoelingen.
  • Optioneel: De hooggradige blaastumor terugkwam of doorgroeide na de behandeling.

Patiënten met laaggradige tumoren of die behandeld zijn met chemotherapeutische spoelingen (zoals Mitomycine-C spoelingen), zijn ongeschikt voor deze studie.

Wat zijn de voorwaarden?

Bespreek met uw behandelend uroloog of arts-onderzoeker of u kunt deelnemen aan dit onderzoek. Tijdens dit onderzoek onderzoeken wij uw tumorweefsel en normale niet-tumorweefsel. Nadat u daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven, vragen wij in overleg met u uw gearchiveerde weefsel op bij uw behandelend arts en/of ziekenhuis.


Hoe kunt u zich aanmelden?

Vraag aan uw behandelend uroloog of arts-onderzoeker hoe u kunt deelnemen aan dit onderzoek.

Heeft u vragen over dit onderzoek? We zijn bereikbaar via e-mail.

Wat willen we bereiken?

Patiënten met hooggradig oppervlakkig blaaskanker worden behandeld met Bacillus Calmette-Guérin (BCG) blaasspoelingen. Die behandeling slaat helaas, net als andere kankerbehandelingen, niet altijd goed aan. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen we in de toekomst te kunnen voorspellen voor welke patiënten BCG-blaasspoelingen geschikt zijn. Door het onderzoeken van verschillende tumoreigenschappen kunnen we ook beter voorspellen of een ándere therapie beter aanslaat. Daarnaast kunnen we door het doen van dit onderzoek in de toekomst de prognose voor patiënten met hooggradige oppervlakkige blaaskanker nauwkeuriger bepalen. 

Wat gaan we doen?

Tijdens eerdere operaties aan de blaas en urinewegen, is er weefsel bij u afgenomen. Dit weefsel wordt altijd bewaard en opgeslagen. Tijdens dit onderzoek wordt uw weefsel nog een keer onderzocht door een patholoog die gespecialiseerd is in urologische tumoren. Van het tumormateriaal snijdt de patholoog plakjes (coupes) af, die met “immuunhistochemie” of “immuunfluorescentie” worden aangekleurd. Zo kunnen we de tumor onder de microscoop bestuderen. Daarnaast isoleren en bestuderen we het DNA en RNA (de genetische code in onze (tumor)cellen) in uw weefsel. Dit noemen we “molecular profiling”. De resultaten van dit onderzoek koppelen we aan de resultaten van uw behandeling, om te kijken welke eigenschappen van de tumor voorspellen of een BCG-blaasspoeling aanslaat of niet.

Veelgestelde vragen

Krijg ik persoonlijk een terugkoppeling over mijn deelname aan dit onderzoek?

Nee. We delen de resultaten van het onderzoek met u op deze website.

Heeft mijn deelname invloed op de behandeling die ik krijg? 

Nee. Tijdens deze studie doen we retrospectief onderzoek. Dat betekent dat we informatie uit het verleden onderzoeken. We doen onderzoek op basis van eerder afgenomen materiaal en gegevens die de afgelopen jaren door uw behandeld uroloog zijn verzameld.

Kan ik weigeren dat mijn gegevens worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden?

Ja. Het is wettelijk vastgelegd dat u te allen tijde het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk doeleinden kan weigeren.