Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Blaaskankercentrum

Het Blaaskankercentrum is er voor patiënten met een agressieve vorm van blaaskanker. Na een verwijzing van uw eigen uroloog kunt u bij ons terecht voor advies en een persoonlijk behandelplan.

Over dit centrum

Aanspreekpunten voor patiënten met blaaskanker

Patiënten van het Blaaskankercentrum kunnen zich met inhoudelijke vragen richten tot de vier casemanagers. De casemanagers stellen zich hieronder kort voor. Ze zijn te bereiken via het mailadres casemanagersblaaskanker@erasmusmc.nl en doen hun best u binnen 48 uur een reactie op uw email te sturen. Indien nodig, bellen ze u op. Op dinsdagen zijn ze telefonisch te bereiken via telefoonnummer 06-24862353.

Denise Kooper, oncologie- en palliatief verpleegkundige

Mijn werkzaamheden bij het Blaaskankercentrum bestaan uit het begeleiden en voorlichten van patiënten met Blaaskanker. Ik ben een aanspreekpunt voor de patiënt en ik help hen met het maken van keuzes, ik geef psychosociale ondersteuning of regel zorg buiten het ziekenhuis. In alle fasen van de ziekte kan ik een steun zijn voor zowel de patiënt als voor diens naasten.

 

Susanna Bakboord, urologieverpleegkundige

Bij het Blaaskankercentrum begeleid ik patiënten die een ingrijpende behandeling tegen blaaskanker krijgen. Door mijn kennis en jarenlange ervaring op het gebied van blaaskankerzorg kan ik mijn patiënten goed voorlichten en begeleiden. Ik ben voor hen een aanspreekpunt. De continentiezorg valt ook binnen mijn aandachtsgebied.

Sabine Blom, oncologieverpleegkundige

Binnen het Blaaskankercentrum ben ik een aanspreekpunt voor de patiënt en diens naasten. Ik geef voorlichting, advies, denk mee, regel zorg waar nodig en bied psychosociale ondersteuning. Patiënten kunnen bij mij terecht met vragen en onzekerheden. Ik help de patiënt omgaan met de ziekte en de gevolgen in het dagelijks leven. Ik geef begeleiding in alle fasen van de ziekte.

Joni Zee, verpleegkundig specialist

Als verpleegkundig specialist ben ik samen met een multidisciplinair team verantwoordelijk voor de zorg aan patiënten met blaaskanker. Binnen het Blaaskankercentrum is mijn aandachtsgebied gericht op patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker. Naast het verlenen van medische zorg draag ik ook zorg aan psychosociale ondersteuning en geef ik begeleiding in elke fase van het zorgproces. Hierbij treed ik op als laagdrempelig aanspreekpunt voor de patiënt en hun naasten.


Voor vragen over afspraken kunt u mailen naar ons secretariaat via blaaskankercentrum@erasmusmc.nl. Het secretariaat kunt u ook bellen tijdens kantoortijden voor vragen omtrent afspraken. Belt u dan 010-7040251.

 

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

Het Blaaskankercentrum is er voor patiënten met een agressieve vorm van blaaskanker. Na een verwijzing van uw eigen uroloog kunt u bij ons terecht voor advies en een persoonlijk behandelplan.

Na de diagnose ‘blaaskanker’ volgt vaak een ingewikkeld zorg- en behandeltraject. Vanwege de complexiteit van de behandeling van blaaskanker is een nauwe samenwerking tussen specialisten en centralisatie van kennis gewenst. Het Blaaskankercentrum stelt behandelplannen op, voert deze uit en voorziet collega-specialisten van aanvullend advies. Bovendien zijn de specialisten van het Blaaskankercentrum inhoudelijk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, zodat deze ontwikkelingen meegenomen kunnen worden bij de behandelingen.

Wat willen we bereiken?

Door de multidisciplinaire aanpak en krachtenbundeling die hierdoor ontstaat kunnen we snel en efficiënt te werk te gaan. Eens per week vindt er een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats, waarin alle blaaskankerpatiënten besproken worden. Door de aanwezigheid van de verschillende artsen, ieder met een eigen specialisme, overleggen we effectief en komen we sneller met een advies en/of behandelplan. U hoeft hierdoor niet langer te wachten dan noodzakelijk.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Het Blaaskankercentrum werkt nauw samen met andere ziekenhuizen (zie 'Samenwerking'). Voordelen van een behandeling in ons centrum zijn:
  • Alle specialisten in het multidisciplinaire team zijn vanaf het begin bij patiënten betrokken.
  • Er worden jaarlijks veel behandelingen uitgevoerd.
  • De specialisten zijn zowel arts als academische onderzoeker en zijn dus op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.
  • Bij het maken van de behandelplannen houden we rekening met uw persoonlijke behoeften.

Team Blaaskankercentrum

Aandoeningen en ziektebeelden

Samenwerking

Het Blaaskankercentrum – Rotterdam wil op transparante wijze laten zien welke patiënten het centrum bezocht hebben en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Om dit inzichtelijk te maken voor collega’s, ziekenhuisbestuurders, verzekeraars, de patiëntenvereniging en andere geïnteresseerden is een aantal animaties gemaakt. Bewust hebben wij gekozen voor een dynamische weergave en niet voor een statische factsheet. Hier vindt u de gegevens van de 198 patiënten met invasieve blaaskanker die multidisciplinair beoordeeld zijn in het Blaaskankercentrum – Rotterdam in 2018.

 

Participerende ziekenhuizen in het Blaaskankercentrum zijn, naast het Erasmus MC

Wetenschappelijk onderzoek

Kankeronderzoek is essentieel en kennisdeling is daarin zeer belangrijk. Daarom is in 2011 Stichting DUOS in het leven geroepen, waarbij inmiddels 25 Nederlandse ziekenhuizen nauw bij aangesloten zijn. DUOS staat voor ‘Dutch Uro-Oncology Studygroup’ en bestaat uit een multidisciplinair onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek opstart en deze gezamenlijk uitvoert in de uro-oncologisch geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast worden internationale onderzoeken opgepakt en vindt de groep aansluiting bij vergelijkbare onderzoeksgroepen op uro-oncologisch gebied.

Meer informatie over Stichting DUOS en specifieke studies vindt u op de site van Stichting DUOS.

Bekijk ook onze trials (patiëntgebonden onderzoek):

Samenwerking Blaaskankercentrum en GeneCentric Therapeutics

Het Erasmus MC Blaaskankercentrum (Erasmus MC Kanker Instituut), en GeneCentric Therapeutics, Inc. zijn een samenwerking aangegaan om patiënten met niet-spierinvasief blaaskanker, die behandeld zijn met BCG-blaasspoelingen, te onderzoeken. Door de tumor- en immuunbiologie van blaaskankerpatiënten in kaart te brengen, wordt geprobeerd om het ziekteverloop beter te voorspellen. In de toekomst kan dit leiden tot een nauwkeuriger bepaling van het ziekteverloop en aangepaste patiëntspecifieke behandelkeuzes.

Uitgebreide moleculaire profilering van blaaskankerpatiënten geeft bovendien informatie over het nut van nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld FGFR-remmers in patiënten met BCG-resistent blaaskanker. De samenwerking wordt geleid door Dr. Tahlita Zuiverloon, hoofdonderzoeker en drs. F.C. de Jong, arts-onderzoeker en studiecoördinator.

Operatie: Da Vinci Robot

In het Erasmus MC gebruiken we voor blaasverwijdering operaties de Da Vinci Robot. Deze robot wordt aangestuurd door chirurgen en helpt om preciezer te opereren. Hierdoor kunnen we complexe operaties beter uitvoeren. 

De robot heeft ons intussen al geholpen om meer dan 250 blazen te verwijderen. In een video op Amazing Erasmus MC vertelt uroloog Daniëlle van Diepen waarom de robot zo belangrijk is.   

In de onderstaande video zie je hoe de robot, aangestuurd door uroloog Joost Boormans, de blaas verwijdert van een patiënt met blaaskanker. 


Blaasverwijdering

Onderzoeken

Klinieken

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor