Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Meedoen aan onderzoek

SeARCH-studie

In deze studie onderzoeken we een moleculaire test om kanker in de urinewegen op te sporen.

Doelgroep: Patiënten die door een arts zijn doorverwezen omdat bij onderzoek in de urine bloedcellen zijn gevonden.
Duur: 3 jaar
Startdatum: In het Erasmus MC gestart in mei, in andere centra zijn we aan het opstarten

Over dit onderzoek

Welke patiënten kunnen deelnemen?

Dit onderzoek is voor patiënten die door een arts zijn verwezen naar de uroloog omdat bij onderzoek van de urine bloedcellen zijn gevonden.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt meedoen met dit onderzoek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Bij onderzoek met een microscoop zijn bloedcellen in uw urine gevonden.
 • U bent man en minimaal 40 jaar of vrouw en minimaal 50 jaar.
 • U heeft in het verleden geen kanker in de blaas of hoge urinewegen gehad.
 • U gaat akkoord met de studievoorwaarden.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u geschikt bent voor deze studie wordt u benaderd door uw arts. Bent u niet benaderd maar denkt u dat u wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, stuurt u dan een mail naar: search.studie@erasmusmc.nl.

Wat willen we bereiken?

Bloedcellen in de urine kunnen het eerste teken zijn van kanker in de urinewegen, meestal in de blaas. Daarom is verder onderzoek nodig wanneer in de urine bloedcellen worden gevonden.

Op dit moment is het standaard dat een patiënt hierna een kijkonderzoek van de blaas krijgt en een echo of CT-scan van de hoge urinewegen.

Patiënten vinden deze onderzoeken echter onprettig en bij meer dan 95% van de patiënten bij wie deze onderzoeken worden verricht, wordt vervolgens geen tumor gevonden. Veel patiënten krijgen dus “onnodige” onderzoeken. In het Erasmus MC Kanker Instituut hebben wij een urinetest ontwikkeld die kanker van de urinewegen kan opsporen. Deze urine test kan gebruikt worden als ‘urine-eerst’ methode. Door eerst deze urinetest te doen, kan bekeken worden of er DNA-afwijkingen zijn die kunnen wijzen op kanker van de urinewegen.

Als de urinetest afwijkend is, dan is er een kans op een tumor en is een kijkonderzoek van de blaas en een CT-scan nodig. Wanneer bij de urinetest geen afwijkingen worden gevonden, is geen verder onderzoek nodig. Door de urinetest hoeven dus veel minder mensen onnodige onderzoeken te ondergaan.

Uit de voorgaande gegevens blijkt dat door eerst te onderzoeken of er in de urine moleculaire afwijkingen zijn die passen bij een tumor in de blaas of urinewegen, bij nog minder dan 1 op 4 mensen met bloedcellen in de urine een kijkonderzoek nodig is. Dit wil zeggen dat bij 3 op de 4 mensen géén kijkonderzoek en onderzoek van de hoge urinewegen (met CT-scan of echo) meer nodig is.

Wat gaan we doen?

In deze studie vergelijken we de ‘urine-eerst’ methode met standaard zorg. Vooraf vertelt uw uroloog u of meedoen voor u betekent dat u standaard zorg krijgt of dat u eerst de urine test doet.

Daarnaast vragen wij u om vijf keer een vragenlijst in te vullen over:

 • Uw voorkeuren bij onderzoek naar de oorzaak van bloedcellen in de urine.
 • Uw ervaring bij het kijkonderzoek of de urinetest.
 • De kosten voor u en het ziekenhuis, zoals uw reiskosten, kosten van een kijkonderzoek en CT-scan.

Veelgestelde vragen

Wat is voor mij het voordeel om mee te doen aan dit onderzoek?

Door mee te doen aan dit onderzoek kunt u ervoor zorgen dat in de toekomst veel minder mensen onnodig een kijkonderzoek hoeven te ondergaan.
Als u in de groep zit die standaard zorg krijgt, is de zorg niet anders dan wanneer u niet mee zou doen aan het onderzoek.
Als u in de groep zit die eerst een urinetest doet, is de kans groot dat u door deelname aan dit onderzoek geen kijkonderzoek of onderzoek van de hoge urinewegen hoeft te ondergaan.

 Wordt er geloot?

Bij deze studie loten we tussen de ziekenhuizen. Dit wil zeggen dat eerst alle ziekenhuizen deze patiënten de standaard zorg zullen geven. Na de eerste 138 deelnemers loten we welk ziekenhuis als eerste gaat beginnen met de ‘urine-eerst’ methode. Na de volgende 138 deelnemers loten we dan welk volgend ziekenhuis gaat beginnen met de ‘urine-eerst’ methode, enz. U weet dus vóórdat u besluit of u mee wilt doen aan dit onderzoek of u de standaard zorg krijgt of eerst een urinetest.

Deelnemende centra

U kunt in de volgende ziekenhuizen meedoen aan dit onderzoek:

 • Erasmus MC
 • Amphia
 • Elisabeth TweeSteden ziekenhuis, Tilburg
 • Franciscus Gasthuis en Vlietland
 • Haga ziekenhuis
 • IJsselland
 • Isala ziekenhuis, Zwolle
 • Rijnstate