Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Leveranciers

Alle informatie voor onze leveranciers op een rij.

De afdeling Inkoop zorgt voor en coördineert het inkoopbeleid van het Erasmus MC. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de inkoop van goederen en diensten vanaf een bepaalde transactiewaarde.

Facturen

Facturen gericht aan het Erasmus MC moeten altijd een ordernummer van het Erasmus MC hebben. Staat op de factuur geen ordernummer vermeld, dan wordt de factuur niet betaald. Doordat we voor het grootste gedeelte gebruik maken van een standaard assortiment is het aantal leveranciers van het Erasmus MC beperkt. Om deze reden kunnen onze leveranciers rekenen op een zeker afzetvolume.

Werkwijze

Bij afsluiting of verlenging van contracten vraagt het Erasmus MC altijd meerdere offertes aan. Op basis van de uitgebrachte offertes en de opgestelde voorwaarden maakt het Erasmus MC een keuze.

Het Erasmus MC beoordeelt een aantal leveranciers maandelijks op basis van een aantal punten, waaronder prijs, levervolledigheid, leverbetrouwbaarheid, defecten en recalls. Die beoordeling vormt de basis voor verbeterafspraken en doelen.

Met name strategische leveranciers worden beoordeeld. Dit zijn leveranciers die producten en diensten leveren ten behoeve van patiëntenzorg (diagnostiek, behandeling en verzorging), onderwijs en onderzoek. Het gaat om producten en diensten die belangrijk zijn bij het uitvoeren van deze kern activiteiten van het Erasmus MC. Leveranciers die organisatiebreed leveren en leveranciers met een in verhouding hoge omzet kunnen eveneens worden beoordeeld. In toenemende mate sluit het Erasmus MC prestatiecontracten af.

Beroepscode

Het Erasmus MC houdt zich aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Van de leveranciers wordt verwacht dat zij de beroepscode respecteren en overeenkomstig handelen.

Contact met Inkoop

Afdeling Inkoop Erasmus MC
Kamer GK-847
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Tel.: (010) 704 4448 (optie 1)
BTW / vat nr. NL 80.14.27.228.B.01

Stuur bij voorkeur uw facturen (in PDF) naar facturen@erasmusmc.nl of per post naar:
Erasmus MC
t.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 21455
3001 AL Rotterdam

Stel vragen over uw factuur via (010) 704 44 48 (optie 2) of per mail crediteuren@erasmusmc.nl 

Meer informatie