Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Veilig werken

Veilig werken

Om iedereen in het Erasmus MC zijn werk goed, veilig en ongestoord te kunnen laten uitvoeren, is het belangrijk afspraken te maken met elkaar, vóórdat u aan het werk gaat als externe medewerker. Twee belangrijke zaken moeten daarom vooraf geregeld zijn: het volgen van de Poortinstructie en de toekenning van een actieve werkvergunning.

Poortinstructie

De Poortinstructie geeft vooraf informatie en draagt daarmee bij aan een ongestoorde procesgang, de zorg voor personen, installaties en het milieu.

Iedereen die werkzaamheden uitvoert aan gebouwen, terreinen en installaties van het Erasmus MC moet voorafgaand aan de werkzaamheden de Poortinstructie en veiligheidstoets met een voldoende hebben afgerond. Het behaalde certificaat moet, zoals beschreven in de werkinstructie, ondertekend  worden opgestuurd. De Poortinstructie moet jaarlijks herhaald worden, ook als niet zo vaak werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ga naar de Poortinstructie.

Werkvergunning

Als uw werkzaamheden de vooruitgang van de kernprocessen (zorg en onderzoek) in gevaar kunnen brengen, of omgekeerd, worden deze risico’s vooraf besproken. De maatregelen om de risico’s weg te nemen, of terug te brengen tot  een redelijk en controleerbaar risico, worden vastgelegd in de werkvergunning.

Vragen of opmerkingen over de werkvergunning? Neem contact op met uw opdrachtgever bij het Erasmus MC.

Lees het convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg.