Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Onderwijsaanbieder

Discipline Overstijgend Onderwijs

De afdeling Onderwijsbeleid en- Advies verzorgt het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (AIOS) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. Het cursusaanbod is voor alle AIOS gelijk en bestaat uit zeven modules. De cursussen vinden plaats in het Erasmus MC.

Onze doelgroep(en): Promovendus/onderzoeker/PhD Student, A(N)IOS / arts of (medisch) specialist

Over ons

Algemeen

AIOS die de opleiding volgen bij een instelling die onderdeel is van de OOR ZWN zijn verplicht om minimaal één cursus per jaar te volgen binnen het Discipline Overstijgend Onderwijs.
Dit onderwijs richt zich specifiek op de ontwikkeling van de algemene competenties van het CanMEDS raamwerk: samenwerken, klinisch leiderschap, communicatie en professionaliteit.

In 2015 heeft een team van Nederlandse AIOS en opleidingsexperts de CanMEDS in een moderner jasje gestoken ('CanBetter'). De algemenere competenties zijn meer gekoppeld aan actuele maatschappelijke onderwerpen. Er zijn vier thema's bedacht die de basis vormen voor het vernieuwde DOO programma vormen: Kwaliteit & veiligheid, Klinisch leiderschap, kwetsbare groepen en doelmatigheid.

Dit vernieuwde DOO programma zal vanaf begin 2019 gefaseerd aangeboden worden. Het huidige DOO programma zal tot eind 2019 blijven doorlopen. Het nieuwe programma bestaat uit drie profielen waarin je als aios kunt verdiepen en specialiseren:

  • Klinisch leiderschap 
  • Innovatie en wetenschap
  • Onderwijs en opleiden
  • Daarnaast loopt als een rode draad door het programma persoonlijk leiderschap.

Centrale plek in het DOO onderwijs wordt ingenomen door het individuele leertraject van de AIOS, leren op werkplek en portfoliotoetsing. De competentieontwikkeling vindt immers plaats op de werkplek door te continu te experimenteren en te reflecteren op het handelen. Het programma draagt daarmee bij een grotere diversiteit aan specialisten. Het programma is daarom volgens een blended learning concept opgezet.

 

Werkwijze

De afdeling Onderwijsbeleid en- Advies  verzorgt het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (AIOS) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. Het cursusaanbod is voor alle AIOS gelijk en bestaat uit zeven modules. De cursussen vinden plaats in het Erasmus MC.

Competenties

De AIOS dient zich ook op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijk domein te bekwamen. In het kader van de modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen heeft het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) hiertoe zeven kerncompetenties vastgesteld. Deze kerncompetenties zijn gebaseerd op de CanMeds 2000 rollen.

Gedurende de opleiding van alle specialismen dienen deze competentiegebieden te worden onderwezen en getoetst. Discipline Overstijgend Onderwijs is daarmee een cruciaal en verplicht onderdeel in de medisch specialistische vervolgopleidingen. Een opleider stelt de AIOS tijdens de opleiding in de gelegenheid in ieder geval één module per jaar te volgen. Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij actief het geleerde in de praktijk toepast en zich de betreffende competentie verder eigen maakt, zodat dit ook zichtbaar wordt in het portfolio.

Basiscursus Ziekenhuismanagement

Communicatie

Evidence Based Medicine

Gezondheidsrecht

Medische Ethiek

Samenwerking

SOLK

Onze opleiding(en)

Praktische informatie

Registratie

Registratieformulier DOO 2020

Registratieformulier Begeleiden van coassistenten (TTTII) 2020

Wilt u zich nog opgeven voor een training die binnen 3 weken plaatsvindt, neemt u dan alstublieft ook even telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Let op: Wanneer men een hotmail emailadres invoert bij inschrijving kan het zo zijn dat de bevestiging in Spam berichten terechtkomt.

 

Registatieformulier SOLK 29 oktober en 10 december 2020 
Let op: SOLK valt niet onder Discipline Overstijgend Onderwijs en bij inschrijving dient u direct te betalen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sanne Ruseler via: 

E: doo@erasmusmc.nl

T: +31 (0)10 - 703 1621

Aanwezig van maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur, vrijdag van 09.00 - 13.00 uur