Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book

Basiscursus SDBREL

Stop de bloeding, red een leven

Startmoment: volgt nog
Duur: 2,5
Onderwijsaanbieder: Traumatologie (SDBREL)

De basiscursus Stop De Bloeding – Red Een Leven (SDBREL) is bedoeld voor ieder belangstellende die wil weten hoe te handelen bij levensbedreigend bloedverlies.

Over deze opleiding

Overzicht

Levensbedreigend bloedverlies is de grootste oorzaak van vermijdbare sterfte bij trauma ongevallen. Dat blijkt ook uit recente terroristische incidenten in West-Europa, waarbij veel burgers zijn omgekomen door ernstig bloedverlies. De toename van schiet- en steekincidenten kaart des te meer het belang aan van adequate en tijdige hulpverlening. Verbloedingen kunnen echter ook op de werkvloer of in de privésfeer voorvallen. Jaarlijks overlijden in Nederland 1400 mensen aan verbloedingen.

Het kan overal gebeuren. 

Bij ernstig bloedverlies telt elke minuut mee in de overlevingskans van het slachtoffer. Omstanders zijn doorgaans als eerste aanwezig en kunnen daarom in belangrijke mate onnodig bloedverlies voorkomen. 

Door deel te nemen aan de basiscursus SDBREL leer je hoe je levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe je dit kunt stoppen door middel van drukken op de wond, het aanleggen van tourniquet en/of het opstoppen van de wond met hemostatische gazen.

De gecertificeerde basiscursus richt zich op achtergrondkennis, vaardigheden en de toepassing van de verworven theorie en vaardigheden in de vorm van scenariotrainingen. Er wordt gebruik gemaakt van  gecertificeerd trainingsmateriaal.

De basiscursus wordt georganiseerd door de afdeling traumatologie van het Erasmus MC. De docenten zijn doorgaans artsen en klinisch personeel met ervaring in acute hulpverlening en doceren. 

Tijdens de cursus is  er ruimte om vragen te stellen en ontvangt de cursist gericht feedback. Aan het einde van de cursus volgt een toetsing van theorie en vaardigheden; bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Het cursusprogramma is naar het voorbeeld van Hartford-consensus in samenwerking met VUmc Academie en Netwerk Acute Zorg Noordwest ontwikkeld. Meer informatie treft u hier: 

www.bleedingcontrol.org
www.stopdebloedingredeenleven.nl

Resultaat

Na het volgen van de basiscursus beheers je:

 • Het herkennen van ernstige bloedingen;
 • De benaderingswijze van een ernstig bloedend slachtoffer;
 • Het inschakelen van hulpdiensten;
 • Het toepassen van directe druk;
 • Het aanbrengen van hemostatische gazen;
 • Het aanleggen van een tourniquet.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC is het grootste ziekenhuis en traumacentrum van Nederland. Jaarlijks ontvangen wij meer dan 500 ernstig gewonde patiënten. De patiënten zijn doorgaans afkomstig uit heel Zuidwest-Nederland welke 2,2 miljoen inwoners telt. Onze afdeling traumatologie bezit dan ook veelzijdige expertise, inclusief op het gebied van levensbedreigende bloedingen.

Ongevallen zijn nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren in Nederland. Helaas vinden relatief gezien meer geweldsincidenten plaats in regio Rotterdam-Rijnmond dan elders in Nederland. Sterfte door ongeval leidt niet alleen tot verlies van (gezonde) levensjaren, maar ook tot een grote maatschappelijke last.

Door diverse ontwikkelingen is de kans om te overlijden aan een ernstig ongeval gelukkig sterk afgenomen, maar het kan altijd beter! Door meer aandacht en kennis over levensbedreigende bloedingen kunnen wij onze maatschappij weerbaarder maken.

Praktische informatie

Toelatingseisen

Leeftijd van minimaal 16 jaar.

Programma

Het cursusprogramma bestaat uit:

 • Kennismaking en Introductie
 • Cursuspresentatie (theorie) 
 • Demonstratie 
 • Oefenen (praktijk)
 • Toetsing
 • Evaluatie en Afronding

Kosten

€100 per persoon
(groepskorting bij 10 of meer deelnemers)

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor de cursus door een mail te sturen naar SDBREL@erasmusmc.nl. Hierop ontvang je per mail een bevestiging en nadere cursusinformatie.

Vermeld in je e-mail het volgende:

 • Onderwerp: aanmelding basiscursus SDBREL
 • Naam en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mail en telefoonnummer
 • Achtergrond (opleiding/werk)

Vanaf 10 deelnemers geldt een groepskorting.  

Afmelden en annuleringskosten

Wanneer je bent verhinderd dien je dit uiterlijk een week van te voren bij ons te melden door een mail te sturen naar SDBREL@erasmusmc.nl.

In geval van te late afmelding dient de cursist een plaatsvervanger aan te wijzen. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd.

Wat doen we met je gegevens?

De persoonlijke gegevens die de cursist opgeeft bij het aanmelden voor de cursus worden door ons beveiligd bewaard voor facturering en voor het bijhouden van het aantal cursisten die wij opleiden.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier