Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book

Instructeurscursus SDBREL

Stop de bloeding, red een leven

Startmoment: vrijdag 1 juli 2022
Duur: 3,5 uur
Onderwijsaanbieder: Traumatologie (SDBREL)

De instructeurscursus Stop De Bloeding – Red Een Leven (SDBREL) is bedoeld voor ieder belangstellende met affiniteit voor het verzorgen van EHBO en reanimatiecursussen.

Over deze opleiding

Overzicht

Levensbedreigend bloedverlies is de grootste oorzaak van vermijdbare sterfte bij trauma ongevallen. Dat blijkt ook uit recente terroristische incidenten in West-Europa, waarbij veel burgers zijn omgekomen door ernstig bloedverlies. De toename van schiet- en steekincidenten kaart des te meer het belang aan van adequate, tijdige hulpverlening. Verbloedingen kunnen echter ook op de werkvloer of in de privésfeer voorvallen. Jaarlijks overlijden in Nederland 1400 mensen aan verbloedingen.

Het kan overal gebeuren. 

Bij ernstig bloedverlies telt elke minuut mee in de overlevingskans van het slachtoffer. Omstanders zijn doorgaans als eerste aanwezig en kunnen daarom in belangrijke mate onnodig bloedverlies voorkomen. 

Door deel te nemen aan de instructeurscursus SDBREL leer je hoe je de basiscursus SDBREL verzorgt aan leken. Hierdoor draag je bij aan het omscholen van burgers tot bekwame omstanders die kunnen handelen in geval van levensbedreigend bloedverlies.

BELANGRIJK: De instructeurscursus is bedoeld voor belangstellenden die op regelmatige basis de basiscursus SDBREL zullen verzorgen. Als instructeur dien je om de twee jaar deel te nemen aan de opfriscursus.

In de gecertificeerde instructeurscursus SDBREL wordt aanvullend op het gedeelte uit de basiscursus SDBREL, een deel didactiek gedoceerd en het geven van feedback.

De cursus wordt georganiseerd door de afdeling traumatologie van het Erasmus MC en verzorgd door docent-instructeurs SDBREL. Er wordt gebruik gemaakt van gecertificeerd trainingsmateriaal. 

Tijdens de cursus is  er ruimte om vragen te stellen en ontvangt de cursist gericht feedback. Aan het einde van de cursus volgt een toetsing van theorie en vaardigheden; bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat. Hierna bent u bevoegd om zelfstandig de basiscursus SDBREL te geven volgens het afsprakendocument en de richtlijnen. U reikt cursisten zelf een bewijs van deelname uit.

Het cursusprogramma is naar het voorbeeld van Hartford-consensus in samenwerking met VUmc Academie en Netwerk Acute Zorg Noordwest ontwikkeld. Meer informatie treft u hier: 

www.bleedingcontrol.org
www.stopdebloedingredeenleven.nl

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC is het grootste ziekenhuis en traumacentrum van Nederland. Jaarlijks ontvangen wij meer dan 500 ernstig gewonde patiënten. De patiënten zijn doorgaans afkomstig uit heel Zuidwest-Nederland welke 2,2 miljoen inwoners telt. Onze afdeling traumatologie bezit dan ook veelzijdige expertise, inclusief op het gebied van levensbedreigende bloedingen. 

Ongevallen zijn nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren in Nederland. Helaas vinden relatief gezien meer geweldsincidenten plaats in regio Rotterdam-Rijnmond dan elders in Nederland. Sterfte door ongeval leidt niet alleen tot verlies van (gezonde) levensjaren, maar ook tot een grote maatschappelijke last. 

Door diverse ontwikkelingen is de kans om te overlijden aan een ernstig ongeval gelukkig sterk afgenomen, maar het kan altijd beter! Door meer aandacht en kennis over levensbedreigende bloedingen kunnen wij onze maatschappij weerbaarder maken.

Praktische informatie

Programma

De instructeurscursus SDBREL duurt 3,5 uur en bestaat uit twee delen:

  1. Een specifiek deel van één uur waarin didactiek en de tips en trics voor instructeurs besproken worden. Deze docent / senior-instructeur heeft minimaal het niveau van tweedegraads lerarenopleiding gezondheidszorgonderwijs of gelijkwaardig.
  2. De cursus SDBREL welke tweeëneenhalf uur duurt.

Kosten

€150 per persoon

(groepskorting bij 10 of meer deelnemers)

Voorbereiding

Er is geen voorbereiding.

Nieuws

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar SDBREL@erasmusmc.nl

Vermeld hierbij het volgende:

  • Onderwerp: aanmelding instructeurscursus SDBREL
  • Naam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mail en telefoonnummer
  • Achtergrond (opleiding/werk)
  • Korte motivatie (half A4)

In geval van een groepsaanmelding, graag het aantal deelnemers vermelden in verband met de groepskorting vanaf 10 deelnemers. 

 

Afmelden en annuleringskosten

Na jouw aanmelding ontvang je informatie over de betalingsprocedure. Twee weken voorafgaand aan de cursus dien je het cursusgeld betaald te hebben. Wanneer je bent verhinderd dien je dit dan ook uiterlijk twee weken van te voren bij ons te melden door een mail te sturen naar SDBREL@erasmusmc.nl. In geval van te late afmelding blijft je het cursusgeld verschuldigd.
 

Wat doen we met je gegevens?

De persoonlijke gegevens die de cursist opgeeft bij het aanmelden voor de cursus worden door ons beveiligd bewaard voor facturering en voor het bijhouden van het aantal cursisten die wij opleiden.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier