Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Intensivist

Startmoment: Doorlopend
Duur: 24 maanden
Onderwijsaanbieder: Intensive Care Volwassenen

De in het Erasmus MC opgeleide intensivist is een goede intensivist, excellent in de breedte met een Rotterdamse signatuur.

Over deze opleiding

Algemeen

De Intensive Care Geneeskunde kenmerkt zich door:

 • verdergaande professionalisering (protocollering, bekwaamheden);
 • complexer wordende werkomgeving (toename literatuur, apparatuur, behandelmodaliteiten);
 • veranderend verwachtingspatroon (van patiënt, familie en samenleving);
 • rol als generalist binnen het ziekenhuis (en verdere superspecialisatie van andere specialismen).

De visie van de opleiding Intensive Care van het Erasmus MC is dat deze ontwikkelingen vragen om generalistisch opgeleide intensivisten, elk met een eigen signatuur. Dit sluit aan bij de huidige onderwijsmethodieken, waarin het accent ligt op beschikbaar hebben van informatie (blended learning) en kennis en vaardigheden geborgd binnen een groep (social learning). 

Inhoud

De opleiding IC van het EMC is vormgegeven vanuit de volgende onderwijskundige strategieën.

 • Constructivisme: de intensivist i.o. is zelf verantwoordelijk voor zijn opleidingsproces en bouwt zelf zijn kennis- en begripsconstructen.
 • Blended learning: de intensivist i.o. vergaart kennis en begrip via e-bronnen; het accent in het fysieke onderwijs ligt op het bespreken van casuïstiek, gebruikmakend van reeds opgedane kennis.
 • Social learning: het kennisveld IC is zeer breed; de opleiding IC EMC stimuleert dat intensivisten i.o. gemeenschappelijk kennis en kunde opdoen om doelstellingen te bereiken, gebruikmakend van elkaars expertise.
 • Skill & Drill: naast kennis en begrip dienen alle intensivisten i.o. de vaardigheidscompetenties van COBATrICe en de door de GIC opgestelde EPA’s te beheersen, aangevuld met vaardigheden die de opleiding IC EMC noodzakelijk acht (Rotterdamse vaardighedenlijst).
 • CanMeds: binnen de EPA’s zijn de CanMeds geïncorporeerd.

 

Deze onderwijsmethodiek is uitgewerkt in verschillende onderdelen en wordt iedere week standaard aangeboden:

 • Bedside teaching en grand rounds
 • Het kerncurriculum
  -      Gevormd rond de e-Modules van de ESICM, aangevuld met andere e-bronnen (blended learning) voorbereid door de fellows en arts-assistenten (social learning) waarbij vanuit
 • casuistiek kennis en begrip worden gebouwd (constructivisme)
 • Het maandelijkse onderwijsalgoritme
  -      Volgens onderstaand schema:

 

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Ma

CAT

Art vd week

CAT

Art vd wek

Di

Kerncurriculum

Kerncurriculum

Kerncurriculum

Kerncurriculum

Woe

Klein curriculum

Moeilijke patient

Klein curriculum

Moeilijke patient

Don

Reflectie

comlicatie

Intervisie

Reflectie/complicatie

Vrij

Keek op de Week

Keek op de Week

Keek op de Week

Keek op de Week

 • Het skills & drills curriculum
  -    Verplichte gecertificeerde trainingen, simulatieonderwijs en vaardighedenlijst
 • Wetenschappelijke vorming
   

Resultaat

De opleiding tot intensivist duurt twee jaar. De registratie in het aandachtsgebied wordt uitgevoerd door de verschillende wetenschappelijke verenigingen. De wetenschappelijke verenigingen laten zich hierbij adviseren door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC).

Praktische informatie

Toelatingseisen

BSc en MSc Geneeskunde (Bachelor en Master Sciences), aangevuld met stageperiode als arts in opleiding bij 1 van de diverse moederspecialismes (Anaesthesiologie/Interne Geneeskunde/Anders beschouwend/Anders snijdend).

Algemeen opleidingsschema

De opleidingsduur is vastgelegd door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC) en beslaat 24 maanden. Hiervan zijn maximaal de eerste 12 maanden in een level 2 of 3 Intensive Care, gevolgd door een periode van minimaal 12 maanden in een Intensive Care opleidingskliniek. Gegeven de doelstelling intensivisten excellent in de breedte op te leiden, is er voor gekozen de IC opleiding deels in de academische setting van het Erasmus MC, deels in regionale perifere IC's of IC's met een bijzondere signatuur buiten de regio te laten plaatsvinden.De structuur van de opleiding is schematisch weergegeven per moederspecialisme in de volgende tabel. 

 

Anesthesiologie

Interne Geneeskunde

Anders beschouwend

Anders snijdend

Perifere stage binnen moederspecialisme

 

n.v.t.

0-6 maanden

0-6 maanden

0-6 maanden

Anaesthesiologiestage1

 

n.v.t.

1-3 maanden

1-3 maanden

1-3 maanden

Stage Acute Interne & Infectiologie1

 

1-3 maanden

n.v.t.

n.v.t.

1-3 maanden

Introductieweek

 

1 week

1 week

1 week

1 week

Centrale stage

 

11-21 maanden

11-21 maanden

11-21 maanden

11-21 maanden

Perifere stage2

 

2-6 maanden

2-6 maanden

2-6 maanden

2-6 maanden

Buitenlandse stage2

 

0-4 maanden

0-4 maanden

0-4 maanden

0-4 maanden

Supervisorstage

 

1-3 maanden

1-3 maanden

1-3 maanden

1-3 maanden

1 evt. binnen moederspecialisme, 2 eventueel te combineren

 

Er kan korting gegeven worden op de totale duur van de opleiding. Verzoek tot korting kan gedaan worden door de intensivist i.o. of voorgesteld worden door de opleider na overleg met het OOG (Overleg Onderwijs Groep). Korting wordt alleen gegeven na start van de opleiding en is gebaseerd op de eisen vooraf gedefinieerd  aan de opleidingstijd, tot succesvolle afronding van de opleiding IC van het Erasmus MC. 

Contact

De opleiding IC bestaat uit de volgende leden:

 • Henrik Endeman, opleider intensivisten i.o. en arts-assistenten;
 • Jelle Epker, waarnemend opleider, intensivisten  i.o en arts-assistenten;
 • Eva Klijn, lid portefeuille, arts-assistenten, simulatieonderwijs, minoren, coassistenten en masteronderzoek;
 • Gerrie Prins, lid portefeuille, arts-assistenten, minoren en coassistenten, simulatieonderwijs;
 • Karen Bokhoven, lid portefeuille, arts-assistenten, simulatieonderwijs.

Contactpersoon voor verdere informatie:

Karin Suvaal, stafassistent IC Volwassenen
Kamer Ne-411
Dr.Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
E-mail k.suvaal@erasmusmc.nl
telefoon 010 703 36 29

 

Aanmelden en voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier