Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Intensive Care verpleegkundige

Startmoment: 9 x per jaar in januari, februari, maart, april, mei, juni september, oktober en november
Duur: 18 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Werk je als verpleegkundige op een Intensive Care afdeling? Draag je zorg voor patiënten met een hoog complexe zorgvraag in een levensbedreigende situatie en is er sprake van instabiliteit van meerdere vitale functies? Dan zal deze opleiding bij jou aansluiten.

Over deze opleiding

Overzicht

Klinisch redeneren is de rode draad in de opleiding, waarmee je de patiënt en zijn zorgvraag met behulp van de daarbij horende methodieken (bijvoorbeeld ABCDE) snel kunt interpreteren, ordenen en de juiste interventie(s) kan inzetten. Daarnaast werk je in een multidisciplinair team waarbij samenwerking van cruciaal belang is. Je draagt de verantwoording voor de begeleiding van de patiënt en zijn naasten in dit ingrijpende ziekteproces.

Inhoud

Je volgt een brede opleiding binnen de acute zorg, waarmee je na het behalen van je Intensive Care diploma kunt werken als beginnend professional op een Intensive Care afdeling maar ook op andere afdelingen binnen de acute zorg.

Je leert over de achtergronden en oorzaken van bedreigde vitale functies, hoe je deze kunt observeren en analyseren en welke interventies noodzakelijk zijn. Je kunt dan ook zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Je krijgt op de IC zeker te maken met ethische dilemma's, zowel vanuit de patiënt en zijn familie als vanuit het medisch/verpleegkundig perspectief.

Binnen een multidisciplinair overleg worden deze dilemma’s bespreekbaar gemaakt en leer je hiermee om te gaan. Je werkt met elkaar aan het overplaatsen van de patiënt naar een gewone verpleegafdeling met als achterliggende gedachte dat deze patiënt weer naar huis gaat. Soms is dit niet mogelijk en verlies je de patiënt.

Het werken op een Intensive Care stelt eisen aan je beroepshouding en vereist goede communicatieve vaardigheden. Deze komen in de opleiding aan de orde.

Omdat je tijdens je opleiding hebt geoefend met scenario´s uit de actuele praktijk met inzet van simulatoren en/of lotuspatiënten heb je problematiek al in een veilige leeromgeving kunnen analyseren, interpreteren en je interventies toe kunnen passen. Je kunt deze daarna ook toepassen in je eigen praktijk.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding. 

Resultaat

Na positieve afronding van je theorieopleiding en een positieve praktijkbeoordeling en portfolio ontvang je een CZO erkend diploma. Na de IC opleiding kun je doorstromen naar andere acute zorgopleidingen. Een deel van de IC-opleiding volg je samen met andere uitstroomprofielen van de acute zorg. Hierdoor kun je gemakkelijk en versneld instromen in deze acute zorg opleidingen (o.a. SEH, IC-kinderen, Cardiac Care e.a.). 

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden. Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt.

Praktische informatie

Startdata

De totale opleiding (maximaal 18 maanden bij een fulltime dienstverband) is  ontwikkeld op basis van de eindtermen beschreven door het CZO. De opleiding is CZO erkend. Indien je beschikt en kan aantonen dat je eindtermen reeds behaald hebt in een andere context van de Acute zorg behoort een EVC-procedure tot de mogelijkheden. Hiermee kan de duur van de opleiding in theorie en praktijk korter worden.  De opleiding start 9 x per jaar, met maximaal 42 studenten per startmoment. 

Toelatingseisen

Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP’er) 

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 
 
De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg). Deze leereenheid bevat de kennis en inzichten over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, ritme en geleiding en klinisch redeneren, de ABCDE methodiek en de SBAR(R). 
 
Leereenheden die hierop volgen zijn o.a.: 

  • Respiratie in al haar vormen, ademhalingsondersteuning CPAP, BIPAP; 
  • Circulatie, ritme en geleiding, pacemaker, IABP, shock, infarcten; 
  • SAB, clippen en coilen;
  • Traumatologie. 

De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen (formatief en summatief), praktijkopdrachten en een CAT die in het portfolio opgenomen moeten worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stage verlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld. 

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschoolse onderwijs of de simulatietraining.  

Bijzonderheden

EVC procedure voor maatwerk is mogelijk. 

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Digitaal aanmelden via Osiris

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier